Wyniki 1-10 spośród 23 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Andruszkiewicz"

Szkoła Papiernictwa w Politechnice Łódzkiej

Czytaj za darmo! »

15 grudnia 2009 r. w gmachu Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej odbyła się uroczystość odsłonięcia tablic pamiątkowych poświęconych twórcom Szkoły Papiernictwa w Politechnice Łódzkiej, profesorom: Henrykowi Karpińskiemu, Józefowi Łapińskiemu, Edwardowi Szwarcsztajnowi i Włodzimierzowi Surewiczowi. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz naszej uczelni, dziekani wydziałów PŁ, najbliższa rodzina w tym: córka prof. J. Łapinskiego-Teresa, córki prof. E. Szwarcsztajna - Anna i Ewa a także wnuczka Marta, oraz syn prof. W. Surewicza - Tadeusz, grono przyjaciół, uczniów i współpracowników profesorów, przedstawiciele przemysłu oraz studentów. Uroczystość uświetnili swoją obecnością członkowie Komitetu Technologii Drewna (KTD) Polskiej Akademii Nauk ([...]

Kreowanie wizerunku firmy


  Promocja papieru W Polsce już od kilkunastu lat zauważamy działania mające na celu świadome kształtowanie przez firmy swojego wizerunku, ze szczególną dbałością o zachowanie nieskazitelnej reputacji. Duża konkurencja na rynku sprawia, że firmy walczą o klienta, a dobrym orężem w tej walce jest tworzenie własnej kultury biznesowej, postawy otwartej na dialog z otoczeniem, polegającej na zaspokajaniu potrzeb klienta, co skutkuje dobrą pozycją na rynku. Kreowanie wizerunku firmy jest procesem długotrwałym, który stopniowo dociera do świadomości odbiorcy, a informacje, które otrzymuje, pozwalają mu na własne opinie i przekonania. To wszystko tworzy więzi i wzmacnia zaufanie między firmą a klientem. Wizerunek firmy to kapitał, który jest budowany przez cały okres jej funkcjonowania. Obecnie zauważamy, iż relacje, jakie zachodzą pomiędzy producentem a klientem, zmieniają się. Dziś już nie wystarczy samo dostarczenie produktu, należy zaproponować jeszcze coś więcej, m.in. wywołując pozytywne emocje. Zatem celem budowania wizerunku jest stworzenie odpowiednich i trwałych relacji z otoczeniem, a obecnie jest również podstawą budowania przewagi konkurencyjnej nad innymi. Z tego względu wizerunek firmy ma bardzo silny wpływ na efektywność[...]

Po kongresie ECMA - Pro Carton


  W tym roku, po raz pierwszy Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opakowań Tekturowych ECMA (European Carton Makers Association) zorganizowało kongres wspólnie ze stowarzyszeniem Pro Carton (PP 8/2014 s. 470). Odbył się 17-20 września w Sorrento (Włochy) i zgromadził grono najlepszych prelegentów z całej Europy, którzy wygłosili referaty dotyczące kluczowych zagadnień z zakresu branży opakowaniowej. W jednym miejscu spotkali się prominentni przedstawiciele papiernictwa, poligrafii, a przede wszystkim producenci i projektanci opakowań, którzy dzielili się doświadczeniami i poznawali nowe technologie oraz innowacyjne idee opakowaniowe. Uczestnicy mieli wyjątkową okazję zapoznania się z najnowszymi tendencjami ze wszystkich dziedzin łań[...]

Czarujemy opakowaniami w Pracowni Konstrukcji Papierowych Opakowań DOI:


  Wykształcenie projektantów wzornictwa przemysłowego to złożony proces dydaktyczny, ze względu na indywidualny i interdyscyplinarny charakter zawodu designera, a także dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość.W 2009 r. prof. Jerzy Derkowski powierzył mi zorganizowanie pracowni opakowań w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi. Ze wzglądu na moje określone wykształcenie (w pierwszej kolejności artystyczne, ale przede wszystkim to drugie - inżynierskie z zakresu papiernictwa i poligrafii), program pracowni zawęziłam do "Konstrukcji Papierowych Opakowań". Taki też tytuł nosi opracowany przeze mnie podręcznik dla studentów, który przede wszystkim ma zapoznać ich ze strukturą materiału (papieru i tektury), zrozumieniem jego charakterystycznych zachowań, aby mimo aranżowania go w przeróżne formy zachował swą naturalność, jak również uzmysłowił jego ogromny potencjał. Na tworzone opakowanie należy patrzeć również z innej perspektywy, uwzględniając nie tylko jego konstrukcję, ale coś jeszcze... I właśnie to coś jeszcze jest otwarte przede wszystkim na kreację. Już w przypadku samego projektowania opakowań, należy wyszczególnić wiele zmiennych czynników, takich jak: forma, funkcja, ekonomia, innowacyjność, technologia produkcji, które bezpośrednio wpływają na przebieg całego procesu pr[...]

Wystawa papieru czerpanego i rzeźby z papieru DOI:


  10 kwietnia br. w Galerii Bibio-art w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej odbył się wernisaż wystawy "Papier łączy", którą można było oglądać w tym miejscu do 23 kwietnia. Autorkami oryginalnych prac z papieru były Svitlana Khadzhynowa* i Agnieszka Andruszkiewicz**."Papier łączy" - nie tylko materię, ale także ludzi, tak jak mnie z Panią Svitlaną. Poznałyśmy się na Politechnice Łódzkiej. Nasza wrażliwość na piękno była pierwszym czynnikiem, który sprawił, że materia papieru czerpanego zachwyciła nas i połączyła. To już nasza trzecia (największa) wspólna wystawa (pierwsza odbyła s[...]

Konstrukcja opakowania dopasowana do jego zawartości DOI:


  Proces projektowania opakowania wymaga od konstruktora wiele cierpliwości i uważności, bo każdy źle wymierzony milimetr bezpośrednio wpływa na wadę opakowania i naraża jego zawartość na zniszczenie. A przecież podstawową funkcją dobrego opakowania jest ochrona produktu zarówno podczas transportu, jak i przechowywania. Znajomość wszystkich siatek FEFCO (European Federation of Corrugated Board Manufacturers) - Europejskiej Federacji Producentów Tektury, nie wystarczy, aby skonstruować dobre opakowanie. Od konstruktora wymaga się czegoś więcej, m.in. odpowiedniego podejścia do całego procesu projektowania, z uwzględnieniem sfer podmiotowych biorących w nim udział, tj. sfery inwestorskiej z jej wytycznymi, sfery myśli artystycznej i sfery inżynierskiej, które dobry projektant potrafi odpowiednio zrównoważyć i połączyć ze sobą. Słowa Thomasa Maldonado, iż: "k[...]

Forma opakowania DOI:


  Umiejętność projektowania to zdolność wyodrębniania, definiowania i rozpatrywania danych, tak aby odnaleźć najlepsze rozwiązanie określonego zadania. ta teza odnosi się również do konstruowania opakowań. Zadaniem konstruktora jest odkrywanie wciąż nowych zagadnień projektowych, których wcześniej nikt nie rozpoznał, m.in. poprzez spojrzenie na nie z różnych perspektyw i punktów widzenia. Istotą tego typu działań jest ciągłe pobudzanie własnej kreatywności i poszukiwanie nowego. Projektowanie to proces, który powinien być w pełni świadomy, a zarazem jest to intuicyjny wysiłek projektanta, podjęty w celu realizacji zamierzonego wcześniej skutku. Jest to propozycja porządku, którego nie można zważyć czy zmierzyć, a jedynie w pewien sposób odczuć, na przykład jako przyjemność obcowania z nim. Przykładem takiego piękna i zarazem porządku w kontekście wzornictwa jest heksagonalny obraz plastra miodu. Odbiorca, patrząc na niego, czuje harmonię, ład. Innym przykładem porządku jest kwiat słonecznika, harmonijne ułożenie nasion względem siebie. Konfiguracja nasion tworzy określony wzór, przykład ciągu Fibonacciego, gdzie ułożenie nasion wynika ze sprzyjania procesowi fotosyntezy, umożliwiając ekspozycję maksymalną powierzchnią na światło słoneczne. Tworzenie pięknej formy, wynikającej bezpośrednio z pełnionej funkcji jest ważnym aspektem w podejściu do procesu projektowania. Powołując się na publikację Victora Papanka "Design dla realnego świata", możemy stwierdzić, że integralną częścią projektowania jest właściwa intencja twórcy, który nie tylko pragnie z[...]

 Strona 1  Następna strona »