Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANNA ŁUKSZO-BIEŃKOWSKA"

System zapewnienia jakości w przemyśle chemicznym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono ideę wprowadzania systemu zapewnienia jakości w przedsiębiorstwie według GLP {Good Laboratory Practice) i według norm ISO serii 9000 i EN serii 45000 oraz podano zestawienie norm dotyczących jakości. W skrócie omówiono dostosowywanie się polskiego systemu zapewnienia jakości do systemu europejskiego. Szczególną uwagę zwrócono na wprowadzenie systemu zapewnienia jakości w branż[...]

Problemy akredytacji laboratoriów, atestacji wyrobów i normalizacji

Czytaj za darmo! »

Instytut Chemii Przemysłowej od 1993 r. wprowadza system zapewnienia jakości w pięciu zakładach zajmujących się badaniami właściwości chemicznych i fizykochemicznych materiałów i wyrobów. Podano zakresy badań wykonywanych przez poszczególne zakłady. W Polsce funkcjonuje system obowiązkowej i dobrowolnej certyfikacji wyrobów. Zakłady wprowadzające system jakości wykonują badania wykorzystywane[...]

 Strona 1