Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Henryk Świątek"

LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI Doc. Jerzy Bagieński (1929-2013)

Czytaj za darmo! »

Doc. Jerzy Bagieński, człowiek wielce zasłużony dla elektrotechniki polskiej, zmarł 8 września 2013 r. w wieku 84 lat. Całe swoje życie zawodowe poświęcił Instytutowi Elektrotechniki, piastując różne stanowiska - od kierownika pracowni do zastępcy dyrektora Instytutu ds. naukowych. Pracę zawodową rozpoczął w 1950 r. jeszcze jako student, w czasie organizacji i budowy przemysłu krajowego. Szczególnie duży wkład wniósł w uruchomienie produkcji prostowników dla trakcji elektrycznej PKP , komunikacji miejskiej, górnictwa oraz potrzebnych w przemyśle metalowym. Urodził się w Warszawie w rodzinie inteligenckiej, matka - lekarz, ojciec - farmaceuta. W czasie okupacji rokrocznie składał egzaminy na kompletach tajnego nauczania w Warszawie. W sierpniu 1944 r. uczestniczył w organizowaniu w Piasecznie szpitala dla ewakuowanej z Warszawy ludności i pełnił w szpitalu funkcje pomocnicze (do czasu otwarcia szkół po wyzwoleniu, tj. do[...]

LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI Janusz Tuszyński (1928-2016) DOI:

Czytaj za darmo! »

Inż. Janusz Tuszyński - syn Franciszka i Marianny z Godusławskich - urodził się 30 lipca 1928 r. w Warszawie. Jego ojciec pracował na poczcie. Dzieciństwo i młodość spędził w Rembertowie. Jego charakter został ukształtowany ciężkimi warunkami życiowymi. Był członkiem Szarych Szeregów i oddziału Dywersji Bojowej Armii Krajowej w Rembertowie (obwód "Obroża"). We wrześniu 1944 r., mając 16 lat, wprost z ławy szkolnej wstąpił ochotniczo ze starszym bratem w szeregi II Dywizji Piechoty im. H. Dąbrowskiego 1. Armii Wojska Polskiego. Był synem pułku. W dniach 16-17 stycznia 1945 r. brał udział w walkach o Warszawę i został odznaczony Medalem "Za Wyzwolenie Warszawy". Następnie przeszedł drogę frontową: od Pragi, przez Wisłę i Wał Pomorski, Odrę, Berlin po Łabę. O Jego udziale w walkach świadczą: Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały", Medale "Za Forsowanie Odry" i "Za Zwycięstwo nad Niemcami", które otrzymał, mając zaledwie 17 lat. Po powrocie do kraju jako małoletni został zdemobilizowany, wrócił do szkoły, w której w 1947 r. zdał maturę, po czym rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Ukończył je w 1952 r. Od 1 czerwca 1950 r. - jeszcze jako student - podjął pracę w Zakładzie Miernictwa w Głównym Instytucie Elektrotechnik[...]

Doc. dr inż. Janusz Wdowiak (1926-2018) DOI:


  Doc. dr inż. Janusz Wdowiak, wielce zasłużony człowiek dla elektrotechniki polskiej, zmarł 16 czerwca 2018 r. w wieku 92 lat. Całe życie przepracował w Instytucie Elektrotechniki, przyczyniając się do rozwoju techniki przekształtnikowej (energoelektroniki). Pracę zawodową rozpoczął w 1949 r. jeszcze jako student, w czasie organizacji i budowy przemysłu krajowego. Szczególnie duży wkład wniósł przy uruchamianiu produkcji prostowników dla trakcji elektrycznej na PKP, komunikacji miejskiej, górnictwa oraz potrzeb przemysłu metalowego. Urodził się w Warszawie w rodzinie inteligenckiej. W czasie okupacji kontynuował naukę na tajnych kompletach. Egzamin dojrzałości złożył w maju 1944 r. w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Staszica w Warszawie. Od 1 sierpnia 1944 r. 18-letni Janusz Wdowiak walczył w powstaniu warszawskim jako szeregowy Armii Krajowej (125. Pluton AK Warszawa, II Baon Pancerny). Po upadku powstania został wywieziony do obozu jeńców wojennych w Fallingbostel (Niemcy), gdzie przebywał do kwietnia 1945 r. Mieszkanie jego rodziny zostało spalone 10 sierpnia 1944 r. Tragedią dla doc. Janusza Wdowiaka była wiadomość o zamordowaniu matki w obozie Bergen Belsen w Niemczech w 1945 r. Po powrocie w 1946 r. z obozu jeńców wojennych przez kilka miesięcy pracował w Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Warszawie. Jesienią 1946 r. rozpoczął studia w Państwowym Konserwatorium Muzycznym oraz na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, które ukończył w 1950 r. Konieczność podjęcia pracy zawodowej zmusiła Go do przerwania studiów muzycznych. W 1950 r. został przeniesiony do Zakładu Trakcji Elektrycznej, co [...]

LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI Doc. dr inż. Józef Zamojski (1931-2015) DOI:

Czytaj za darmo! »

Doc. dr inż. Józef Zamojski - wielce zasłużony dla elektrotechniki polskiej, współtwórca nowoczesnych pojazdów trakcyjnych, człowiek o rzadko spotykanych zaletach - zmarł w 2015 r. w wieku 84 lat. Był autorem licznych opracowań naukowych i technicznych w dziedzinie trakcji elektrycznej, zwykle zakończonych cennymi wdrożeniami. W kraju uznawano Go za wybitnego specjalistę w zakresie elektrycznych maszyn trakcyjnych. Urodził się w Warszawie. Był synem drukarza, który przebył szlak bojowy z armią gen. Andersa. Matka zmarła w 1950 r. Szkołę powszechną ukończył w 1944 r. Jeszcze jako uczeń wstąpił w 1943 r. do tajnej organizacji "Orlęta", działającej w obszarze Armii Krajowej. Przechodził tam rozmaite formy szkolenia wojskowego i walk obronnych, ucząc się także historii Polski i Wojska Polskiego oraz geografii i terenoznawstwa. Podczas powstania warszawskiego brał udział w akcjach wspomagających powstańców i ludność cywilną (np. budowa barykad, roznoszenie ulotek, wykonywanie i rozlepianie plakatów patriotycznych). Warszawskie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Józefa Poniatowskiego ukończył w 1949 r. Był absolwentem Politechniki Warszaws[...]

Uszkodzenia półprzewodnikowych przyrządów mocy w warunkach eksploatacyjnych

Czytaj za darmo! »

Przekształtniki półprzewodnikowe są urządzeniami o dużej niezawodności, co potwierdzają doświadczenia z wieloletniej ich eksploatacji, często w bardzo ciężkich warunkach środowiskowych (np. napędy trakcyjne lokomotyw kolejowych, przekształtniki systemów przesyłowych prądem stałym wysokiego napięcia - HVDC). Stosowane w przekształtnikach przyrządy półprzewodnikowe dużej mocy, o prądach znamio[...]

Prof. Wiesław Seruga (1927-2019) DOI:

Czytaj za darmo! »

Prof. dr inż. Wiesław Seruga urodził się 20 czerwca 1927 r. w Olkuszu. Szkołę Powszechną ukończył w Warszawie w 1939 r., Gimnazjum im. ks. Józefa Poniatowskiego oraz Liceum ukończył w 1944 r. - częściowo na tajnych kompletach, częściowo prywatnie oraz w Szkole Handlowej. Wyrzucony z Warszawy po powstaniu w 1944 r. powrócił do zburzonego miasta w lutym 1945 r. W latach 1945-1948 studiował w Szkole Inżynierskiej im. H. Wawelberga i S. Rotwanda, uzyskując dyplom inżyniera elektryka. Dalsze studia odbył w latach 1948-1952 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera elektryka ze specjalnością trakcji elektrycznej. Od 1952 r. do 1959 r. jako asystent prof. W. Kotowskiego prowadził wykłady i ćwiczenia z podstaw elektrotechniki oraz ćwiczenia z maszyn elektrycznych na wydziałach nieelektrycznych Politechniki Warszawskiej a także w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Wieczorowej Szkole Inżynierskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w Instytucie Elektrotechniki w 1970 r. - przedstawiają[...]

 Strona 1