Wyniki 1-10 spośród 37 dla zapytania: authorDesc:"Stefan Gierlotka"

Działanie prądu elektrycznego na zwierzęta hodowlane i leśne

Czytaj za darmo! »

Znajomość dopuszczalnych wartości napięć rażeniowych dla zwierząt hodowlanych i leśnych jest istotna dla projektowania instalacji elektrycznych w ośrodkach hodowlanych jak też elektrycznych ogrodzeń pasterskich. Dla określenia dopuszczalnych wartości napięć rażeniowych konieczna jest znajomość modelowych wartości impedancji ciała zwierząt oraz granicznych wartości prądów fibrylacji. Impeda[...]

Porażenia prądem elektrycznym o częstotliwości większej od 50 Hz

Czytaj za darmo! »

Rozwój urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych spowodował powszechność stosowania napięć o częstotliwości większej od przemysłowej. Skutki urazu elektrycznego u człowieka powodowane prądem rażeniowym o wysokiej częstotliwości różnią się od skutków, które wywołuje prąd przemienny 50 Hz. Właściwości elektryczne ciała człowieka ciało człowieka jako element obwodu elektrycznego nie stano[...]

Znaczenie czynników ergonomicznych środowiska pracy w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa elektrycznego

Czytaj za darmo! »

Praca człowieka w środowisku pracy o specyficznych warunkach i uciążliwościach ergonomicznych powoduje duże zmęczenie oraz podatność na działanie prądu elektrycznego w przypadku rażenia. Najistotniejszym czynnikiem w ochronie przeciwporażeniowej jest wartość prądu rażeniowego, uzależniona od napięcia elektrycznego i rzeczywistej impedancji ciała człowieka. Czynniki środowiskowe mogą powodow[...]

Energetyka geotermiczna w Islandii

Czytaj za darmo! »

Islandia jest wyspą pochodzenia wulkanicznego o powierzchni 103 km2, zbudowaną z trzecioi czwartorzędowych skał bazaltowych. Wyspa jest aktywna wulkanicznie przez 26 czynnych wulkanów. Geotermiczna komora ciekłej magmy znajduje się na głębokości 3-8 km pod powierzchnią ziemi. Z obszarami wulkanicznymi oraz rejonami aktywności wulkanicznej są związane gorące źródła, zwane gejzerami. Gejzery [...]

Human body impedance in climatically bad conditions

Czytaj za darmo! »

The aim of this study was to analyse the influence of the climate's difficult conditions on the human body impedance. The impedance of the human body has been measured and analysed statistically. We evaluated the body's impedance for typical shock paths and certain climatic conditions. Environmental conditions have been determined by means of a katathermometer. Using a regression fun[...]

Elektryczne zapalarki strzałowe stosowane w kopalniach

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono historię rozwoju elektrycznych zapalarek strzałowych. Omówiono pierwsze konstrukcje zapalarek dynamoelektrycznych, magnetodynamicznych i kondensatorowych oraz współcześnie stosowane. W zaraniu górnictwa posługiwano się łomem, kilofem i perlikiem. Około 1300 roku Betholdus wynalazł "czarny proch", będący mieszaniną saletry, węgla drzewnego i siarki. Próby urabiania gó[...]

 Strona 1  Następna strona »