Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW DĄBROWSKI"

Identyfikacja modeli dynamicznych jako element procesu konstruowania DOI:10.15199/148.2020.1.1


  Niewątpliwie współczesna metodyka projektowania opiera się na poszukiwaniu konstrukcji optymalnych ze względu na coraz ostrzejsze kryteria narzucone przez konkurencję i, co się zresztą z tym wiąże, potrzebą minimalizacji energii i materiałów. Prowadzi to w efekcie do rozwoju konstrukcji lekkich, wiotkich. Wytwory takie wymagają precyzyjnej analizy oddziaływań dynamicznych. Gwałtowny rozwój metod obliczeniowych pozwala oczywiście na taką analizę. Z roku na rok wzrasta liczba dostępnych narzędzi i systemów komputerowych. Rozszerza się również nasza baza wiedzy, pozwalając na opis zjawisk w sposób coraz bardziej szczegółowy, a więc dokładny. Ogromny entuzjazm, jaki towarzyszy temu zjawisku, doprowadził jednak do efektu "ślepej wiary" w możliwości komputera. Mamy obecnie sytuację, w której osoby o coraz niższych kwalifikacjach z zakresu mechaniki teoretycznej, wytrzymałości materiałów itp. są w stanie rozwiązywać coraz trudniejsze zadania. Wzrasta przeświadczenie, że zaawansowana wiedza z nauk teoretycznych jest właściwie nieużyteczna dla parającego się problemami praktycznymi inżyniera. Oczywiście biegła umiejętność całkowania złożonej funkcji "na piechotę" jest aktualnie całkowitym archaizmem, ale absolutnie niezbędna pozostaje w dalszym ciągu umiejętność postawienia zadania, która wymaga niekiedy bardzo głębokiego zrozumienia tak zwanej teorii. O istotnych błędach występujących w formułowaniu i doborze algorytmów w zadaniu optymalizacji autor pisał m.in. w pracy [1]. Celem przewodnim niniejszego artykułu jest wykazanie konieczności posługiwania się modelem dostatecznie dobrze opisującym zjawiska fizyczne, czyli poprawnie zidentyfikowanym. Wbrew pozorom zadanie to nie jest proste. Obecnie dążność do uzyskiwania konstrukcji materiałooszczędnych w połączeniu z dokonaniami inżynierii materiałowej stawia inżyniera przed koniecznością tworzenia nowych, dokładniejszych modeli dynamicznych i rezygnacją z ogólnie przyjętych "podręcz[...]

Model proposition of the crankshaft with tortional-bending coupling vibrations DOI:10.15199/148.2018.1.6


  Crankshaft motors are the basis of modern technology. Most commonly used devices are powered by them. The multitude of practical applications of solutions makes them a very broad field of knowledge. Despite many applications and types of construction, the crank system remains the common element. Therefore, it is important to model the object in question in such a way that it best represents the dynamics of the actual element [1]. In crankshaft engines, the fuel burned generates sufficient pressure in the combustion chamber. This causes the formation of so-called gas power. This force is transferred through the crank mechanism to the crushing of the shaft, forcing it to vibrate. It should be stressed that in the case of the force applied on an element such as a crankshaft, it generates two types of vibrations: the flexural vibrations (resulting from the force acting transverse to the shaft axis) and the torsional or so called “torsionally-rigid" (forced by the tangential force on the shaft crank). The ability to analyze these vibrations allows us to obtain important information related to the operation of the engine or other co-operating elements [2]. Therefore, the aim of this article was to propose a crankshaft model that takes into account the mass of the piston and the connecting rod, the representation of the torsional- twist vibration coupling and an attempt to replace them by analyzing the dynamics of the dislocated system. The proposal of the crank model In the existing crankcase dynamics publications, you can find proposals for a deformable crankshaft model and its applications. F[...]

Uruchomienie produkcji azeotropu boranu trimetylu z metanolem jako topnika lotnego do twardego lutowania

Czytaj za darmo! »

Opracowano technologię wytwarzania topnika lotnego do twardego lutowania stali, miedzi, mosiądzu i brązu cynkowego palnikami gazowymi. Substancją aktywną topnika jest boran trimetylu, który otrzymuje się w postaci azeotropu z metanolem, zawierającego 70-proc. estru. A H3BO3 + MeOH reaction was run at ~60oC/1 bar in a 100, 320 or 1250-l. still equipped with a Raschig or Sulzer?s BX or Białe[...]

Uruchomienie produkcji azeotropu boranu trimetylu z metanolem jako topnika lotnego do twardego lutowania

Czytaj za darmo! »

Opracowano technologię wytwarzania topnika lotnego do twardego lutowania stali, miedzi, mosiądzu i brązu cynkowego palnikami gazowymi. Substancją aktywną topnika jest boran trimetylu, który otrzymuje się w postaci azeotropu z metanolem, zawierającego 70-proc. estru. A H3BO3 + MeOH reaction was run at ~60oC/1 bar in a 100, 320 or 1250-l. still equipped with a Raschig or Sulzer?s BX or Białe[...]

 Strona 1