Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH BARABASZ"

Czyszczenie fl eksografi cznych zespołów drukujących na papierze i tekturze farbami wodno-rozpuszczalnymi DOI:


  Wraz z ogromnym rozwojem konstrukcji maszyn przeznaczonych do druku fleksograficznego na tekturze i papierze, a także rozwojem form drukowych i farb, następuje znaczny postęp w dziedzinie wałków rastrowych. Stosuje się coraz wyższe liniatury, a kałamarzyki są coraz głębsze (rys. 1).Z punktu widzenia kierownictwa zakładu produkcyjnego, odpowiednia pojemność cylindrów rastrowych zapewnia szybkie dopasowanie kolorów, zaś zaplanowana obsługa i konserwacja układów farbowych pomoże: utrzymać stabilność produkcji, wydłużyć okres eksploatacji wałków rastrowych i ograniczyć straty. Ze spadkiem pojemności kałamarzyków znacznie spada ilość farby transferowana na podłoże, co skutkuje spadkiem gęstości optycznej wydruku i zmianą odcieni kolorów (rys. 2). Rys. 2. Zespół fl eksografi czny Jeżeli np. mamy wałek rastrowy o pojemności 10 cm3/m2, który transferuje na podłoże film mokrej farby o gramaturze 2 g/m2, to po zabrudzeniu i spadku pojemności do wartości 6 cm3/m2 na podłoże transferowane będzie jedynie 1,2 g/m2. Ze zmianą pojemności wałków rastrowych, czyli wraz z zabrudzeniem zmienia się gęstość optyczna wydruków, jak również odcień kolorów drukowanych (rys. 3). Rys. 3. Zmiany koloru wraz z pojemnością Nierówne zabrudzenie na szerokości druku (na długości płaszcza wałka rastrowego) staje się widoczne jako nieregularne nasycenie koloru w druku, szczególnie przy wydrukach aplowych - powierzchniowych (rys. 4). Rys. 4. Defekty w druku powierzchniowym Różne systemy farbowe mają różne mechanizmy suszenia, co istotnie wpływa na wybór odpowiednich metod czyszczenia. Zmiana rodzaju farby wymusza dokładne czyszczenie cylindra [...]

 Strona 1