Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz GOTLIB"

Nowe wyzwania polskiej społeczności geodezyjno-kartograficznej w świetle ery Przemysłu 4.01 DOI:10.15199/50.2020.1.1


  Wprowadzenie Rok 2019 to rok Geodezji Polskiej oraz rok obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Takie okoliczności skłaniają do szczególnej refleksji. Poza niezbędnym spojrzeniem w przeszłość, motywują do podejmowania nowych wyzwań, które ukształtują rozwój branży geodezyjno-kartograficznej w Polsce na najbliższe lata. Jest to szczególnie istotne w momencie wchodzenia świata w tzw. czwartą rewolucję technologiczną, inaczej nazywaną erą Przemysłu 4.0, której kluczową ideą jest tworzenie cyber-fizycznych systemów produkcji opartych o Internet Rzeczy (IoT - Internet of Things) i przetwarzanie chmurowe. Idea Przemysłu 4.0 dotyczy praktycznie każdej branży. Zarówno tradycyjnych, takich jak na przykład branża odzieżowa, w której pojawiać się będzie tzw. odzież inteligentna komunikująca się z urządzeniami, branża AGD, gdzie zaistnieją m.in. inteligentne ekspresy do kawy, lodówki, a skończywszy na motoryzacji, którą czekają zmiany związane z upowszechnieniem się Internetu Rzeczy i postępów sztucznej inteligencji umożliwiającej działanie pojazdów autonomicznych [10]. Choćby pobieżna analiza schematu przedstawionego na rys. 1 pokazuje, że szeroko rozumiana branża geodezyjno-kartograficzna może mieć szerokie pole do działania, zarówno w kontekście zasilania systemów Przemysłu 4.0 danymi, jak i tworzenia aplikacji, w których informacja o przestrzeni odgrywa kluczową rolę. Wystarczy wyobrazić sobie, że nowoczesne instrumenty geo- Wsparcie zadań popularyzatorskich dla osiągnięć naukowo-technicznych w ramach obchodów 100-lecia SGP - zadanie finansowane w ramach umowy 848/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 1 Artykuł opracowano jako rozszerzoną wersję części referatu wygłoszonego przez D. Gotliba oraz R. Olszewskiego w czasie obchodów 100-lecia SGP. Rys. 1. Przemysł 4.0 - zaawansowana transformacja cyfrowa łańcuchów wartości, produktów, usług i m[...]

Koncepcja mapy do celów lotniczych dla Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie


  W artykule przedstawiono wybrane założenia koncepcyjne i zasady opracowania specjalistycznej mapy do wykorzystania w treningu pilotów szybowcowych. Tego typu mapa wykonana została w ramach pracy dyplomowej realizowanej w Zakładzie Kartografii Politechniki Warszawskiej i jest przykładem wspólnego prowadzenia badań z zakresu kartografii nawigacyjnej przez studentów i pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii. Podstawą opracowania była baza danych przestrzennych utworzona w środowisku oprogramowania ArcGIS. Mapa powstała w procesie starannego doboru i kompilacji wielu źródeł danych. Najbardziej oryginalnym elementem opracowania jest przedstawienie terenów dużego i niskiego potencjału termicznego, różnych kategorii tras przelotów szybowcowych oraz oryginalne zasady wizualizacji kartograficznej. A concept of the air navigation map for the Central Gliding School Leszno Abstract. The article presents some conceptual frameworks and rules for the implementation of specialized map for use in the training of glider pilots. This kind of map has been made in the Master’s thesis developed in the Department of Cartography (Warsaw University of Technology) and is an example of research, in the field of navigation cartography, performed together by the students and staff of the Faculty of Geodesy and Cartography. Spatial database created in ArcGIS environment was the basis for the process. Very important was the careful selection and compilation of multiple data sources. The most original part of the map is to present areas of high and low potential for thermal soaring, glider flights routes of different categories, and the original principles of cartographic visualization.Polsce szybownictwo ma długą i chlubną tradycję. Jak dotąd jednak, nie opracowano klasycznej mapy przeznaczonej specjalnie dla pilotów szybowców. Chociaż w powszechnym użyciu są mobilne aplikacje nawigacyjne, w razie awarii każdy pilot szybowca powinien być wyposażony w papi[...]

 Strona 1