Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA STOKOWIEC"

Wybrane zagadnienia magazynowania ciepła - przegląd stosowanych materiałów


  W artykule przedstawiono i porównano możliwości akumulacji ciepła wraz z krótką charakterystyką możliwych do wykorzystania do tego celu materiałów. Ponadto zestawiono parametry przykładowych substancji zmiennofazowych oraz, na przykładzie przewodności cieplnej, przybliżono sposoby ograniczenia ich niekorzystnego wpływu na pracę układów akumulujących.ENE RGIA jest nierozerwalnie związana z aktywnością człowieka i jest niezbędna do zapewnienia rozwoju gospodarczego. Obserwacje w długich okresach, na przestrzeni wieków wskazują na silną zależność pomiędzy zużyciem energii a wzrostem ekonomicznym. Świadomość takiego związku sprawia, że postulaty ograniczenia zużycia energii są rozumiane jedynie, jako zmiana struktury jej konsumpcji. W sposób naturalny początkowo zużywanymi paliwami były tylko odnawialne, przede wszystkim drewno, którego używano do celów grzewczych od czasu opanowania ognia, najpierw do jego podtrzymywania, a później rozpalania. Dopiero w drugim tysiącleciu naszej ery zaczęła się era węgla. Trudno jest ustalić datę jego pierwszego wykorzystania. Na podstawie starych dokumentów mówi się o wieku XV. Jednak dopiero na XVII wiek datuje się zorganizowane wydobycie węgla, w tym na cele przemysłowe. Zaczęło się od pierwszej maszyny parowej Newcomena. Do napędu tego silnika należało dostarczyć parę wodną, którą wytwarzano w kotle opalanym węglem. Było to paliwo bardziej kaloryczne niż dotychczasowe i lokalnie dostępne, gdyż silnik napędzał pompy odwadniające kopalnię węgla kamiennego. Od tego czasu, zaczyna się stopniowy rozwój innych gałęzi przemysłu, dla których buduje się maszyny zasilane głównie paliwami nieodnawialnymi. Jednak dopiero wiek XX zaowocował powszechnością zastosowań silników cieplnych, co spowodowało nagłe zapotrzebowanie na paliwa kopalne. Z czasem rola węgla malała na rzecz wygodniejszej ropy naftowej, której zużycie sukcesywnie rosło. Ogromne ilości paliwa zużywanego od czasów drugiej wojny świato[...]

Szacowanie strat ciepła przez przegrody przezroczyste z wykorzystaniem badań termowizyjnych DOI:10.15199/9.2020.2.1


  1. Wstęp Sprężarkowe systemy klimatyzacji pojawiły się na początku XX wieku. W latach trzydziestych należały do produktów luksusowych o ograniczonym rozpowszechnieniu, a ich duża energochłonność była przyczyną niemal całkowitego zakazu ich użycia w okresie wojny. Po drugiej wojnie światowej firma Chrysler zaczęła montować takie systemy w samochodach produkowanych seryjnie tak, że w końcu lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku wyposażano je w połowie produkowanych autach. Był to wynalazek amerykański, który długo był postrzegany w Europie i Azji jako wyposażenie luksusowe i dopiero w obecnym wieku zaczyna być stosowany powszechnie. We współcześnie oferowanych na rynku pojazdach klimatyzacja jest w standardzie. Z produktu luksusowego stała się jednym z czynników poprawiających bezpieczeństwo na drogach tym bardziej, że ilość czasu spędzanego w samochodzie ciągle wzrasta. Prowadzone badania wskazują na alkohol jako najniebezpieczniejszy z czynników, zaś temperaturę umiejscowiono już na trzecim miejscu [1]. Z tego względu zagadnienia komfortu cieplnego w kabinie pojazdu nie mogą więc być wiązane tylko z komfortem podróżowania, ale przede wszystkim z bezpieczeństwem. W pracy [2] przeprowadzono badania na grupie pięćdziesięciu osób, które losowo przypisano do jazdy w warunkach zimnych przy 5°C, w neutralnych przy 20°C oraz przy temperaturze otoczenia 35°C. We wszystkich przypadkach zadbano o zgodny z wymaganiami komfortu poziom wilgotności względnej. Stwierdzono najwyższą sprawność prowadzenia pojazdów w warunkach neutralnych. Natomiast na jakość kierowania wyraźnie wpływa koncentracja uwagi kierowcy. Ulega ona obniżeniu przy ręcznym sterowaniu parametrów powietrza nawiewanego do wnętrza. Nadto, jak pokazano w [3], warunki termiczne wewnątrz pojazdu zmieniają się w ciągu około 15 min od włączenia klimatyzacji, 4 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 51/2 (2020) a podczas jazdy nawet po dwóch godzinach nie osiąga się stanu ustalonego. Ko[...]

 Strona 1