Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marta Podedworna-Łuczak"

Zielono-błękitna infrastruktura w miejskich planach adaptacji do zmian klimatu DOI:10.15199/17.2020.2.3


  Zmiany klimatu najbardziej odczuwane na obszarach miejskich Zmiana klimatu jest obecnie jednym z najbardziej złożonych i wielowymiarowych globalnych problemów odczuwanych w skali lokalnej. Choć dyskusja została zapoczątkowana ponad 40 lat w Genewie na pierwszej światowej konferencji klimatycznej i toczy się w przestrzeni publicznej od dziesięcioleci, to wydaje się, że momentem przełomowym w postrzeganiu problemu stała się publikacja alarmującego raportu Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC) [1]. Odbiła się ona na tyle szerokim echem, że tematyka ta była jedną z wiodących, a słowo "klimat" zostało wybrane przez językoznawców Słowem Roku 2019 w konkursie Słowa na Czasie, organizowanym przez Uniwersytet Warszawski. Potrzeba adaptacji do zmieniających się warunków jest immanentną potrzebą ludzkości. Nasilające się niekorzystne skutki zmian klimatu wymuszają opracowanie i wdrożenie strategii, pozwalających im zapobiegać, a w ostateczności minimalizować szkody. Oczywiście dotyczy to dokumentów kierunkowych, strategii i polityk opracowywanych również na szczeblu międzynarodowym. Jednak to skutki polityk miejskich będą najszybciej odczuwalne przez znaczną część z nas. W skali Europy odsetek ludności zamieszkującej w obszarach miejskich sięga już ok. 75%, w Polsce jest dużo mniej. W zrównoważonym rozwoju obszarów miejskich to właśnie woda odgrywa kluczową rolę. W globalnym raporcie ryzyka Światowego Forum Ekonomicznego podkreślono, że nadal borykamy się z niepowodzeniem łagodzenia zmiany klimatu i przystosowaniem się do coraz częściej pojawiających się kryzysów związanych z naprzemiennym występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych. Zdiagnozowano je jako zagrożenia o największym przewidywanym wpływie w nadchodzących dziesięcioleciach [7]. Miasta różnią się w zależności od ich [...]

 Strona 1