Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Urszula Kieller-Zawisza"

Porozumienie o współdziałaniu Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiciele siedmiu Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych podpisali porozumienie o współdziałaniu z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa. Ma ono dotyczyć m.in. współpracy w zakresie opiniowania aktów normatywnych dotyczących budownictwa, doskonalenia kwalifikacji zawodowych swoich członków oraz[...]

 Strona 1