Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Włodzimierz Chytry"

XXIX Dni Geodezji w Legnickim Oddziale SGP DOI:

Czytaj za darmo! »

Zamek Grodziec to XII-wieczna budowla warowna posadowiona na wygasłym wulkanie, położona na Pogórzu Kaczawskim, w Krainie Wygasłych Wulkanów, w powiecie złotoryjskim. Tradycyjnie od wielu lat w pierwszy piątek września każdego roku geodetki, geodeci i przyjaciele z okazji Dni Geodezji spotykają się na Zamku Grodziec. W tym roku 4-go września w obchodach XXIX Dni Geodezji, zorgan[...]

XXXI Dzień Geodezji w Oddziale SGP w Legnicy DOI:

Czytaj za darmo! »

W piątek 8 września 2017 r. na Zamku Grodziec, w powiecie złotoryjskim odbyły się obchody Dnia Geodezji, organizowane po raz trzydziesty pierwszy przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy. W naszym święcie uczestniczyło 117 Koleżanek i Kolegów reprezentujących firmy geodezyjne oraz administrację geodezyjną szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Na Zamku Grodziec gościliśmy Alicję Meusz - Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, a zarazem Członka Zarządu Głównego SGP, Bożenę Tabisz - Prezesa Zarządu Oddziału SGP we Wrocławiu, Lesława Wołc[...]

XII Konferencja Techniczna nt. "Koordynacji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu" DOI:


  W Legnicy, w dniach 19-20 października 2017 r. odbyła się XII Konferencja Techniczna poświęcona koordynacji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Konferencja ma zasięg krajowy, a została zorganizowana po raz dwunasty przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy, pod patronatem Głównego Geodety Kraju, Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Prezesa Związku Powiatów Polskich, Prezydenta Miasta Legnicy oraz Starosty Legnickiego.Konferencję zaszczycili swoją obecnością: Grażyna Kierznowska - Główny Geodeta Kraju, Aneta Seremet - Główny specjalista w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, Alicja Meusz - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Robert Pajkert - Geodeta Województwa, Ludmiła Pietrzak - Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, a zarazem Redaktor Naczelny czasopisma naukowo-technicznego "Przegląd Geodezyjny", Stanisław Cegielski - Członek Zarządu Głównego SGP, Bożena Tabisz - Prezes Zarządu Oddziału SGP we Wrocławiu, Stanisław Sirojć - Dyrektor Biura Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Zagłębia Miedziowego oraz Prezydent Miasta Legnicy - Tadeusz Krzakowski, Starosta Legnicki - Janina Mazur, Starosta Złotoryjski - Ryszard Raszkiewicz. Uczestnikami XII Konferencji Technicznej, którzy przyjechali do nas z całej Polski, byli między innymi przewodniczący narad koordynacyjnych w Starostwach Powiatowych oraz gestorzy sieci uzbrojenia terenu (energetyka, gazown[...]

Zarząd Oddziału SGP w Legnicy - spotkanie noworoczne 2018 DOI:


  19 stycznia 2018 r. w Legnicy, w kawiarni hotelu "Kamieniczka", członkowie Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy, członkowie Zarządów Kół Terenowych SGP, członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz najbardziej aktywni, zaangażowani w działalności statutowej członkowie Oddziału Legnickiego SGP spotkali się z naszymi kolegami i koleżankami emerytami i rencistami. W noworocznym spotkaniu uczestniczyli również: Alicja Meusz - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Wiesław Firliciński - Honorowy Prezes Zarządu Oddziału w Legnicy, a zarazem Wiceprzewodniczący Zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT "Zagłębia Miedziowego", Stanisław Sirojć - Dyrektor Biura Rady FSNT NOT ZM w L[...]

XXIV Międzynarodowe Czesko-Słowacko-Polskie Dni Geodezji DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniach 24-26 maja 2018 roku, w stolicy Czech, Pradze odbyły się XXIV Międzynarodowe Czesko-Słowacko-Polskie Dni Geodezji. Od wielu lat Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Cesky Svaz Geodetu a Kartografu oraz Slovenska Spolecnost Geodetov i Kartografov organizują naprzemiennie, tradycyjne Międzynarodowe Dni Geodezji. Organizacja tych dni, w roku 2018, przypadła kolegom z Czech, którzy przygotowali Konferencję w Pradze, w hotelu DUO, ul. Teplicka 492.Stowarzyszenie Geodetów Polskich reprezentowała liczna grupa koleżanek i kolegów, pod przewodnictwem kol. Prezesa SGP prof. Janusza Walo, który był jednocześnie jednym z prowadzących obrady. Program konferencji XXIV Międzynarodowych Czesko-Słowacko-Polskich Dni Geodezji został podzielony na następujące bloki tematyczne: Blok 1. Aktualne informacje dotyczące działalności urzędów geodezji w poszczególnych krajach. Blok 2. Osnowa geodezyj[...]

XXXII Dzień Geodezji w Legnickim Oddziale SGP DOI:


  Już po raz trzydziesty drugi na Zamku Grodziec, w powiecie złotoryjskim, w dniu 7 września 2018 roku spotkali się geodetki, geodeci, przedstawiciele wykonawstwa, administracji i nadzoru geodezyjnego oraz przyjaciele geodezji. W corocznym spotkaniu organizowanym przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy uczestniczyło 118 kolegów i koleżanek. Pogoda dopisała i otwarcie Dnia Geodezji nastąpiło na dziedzińcu zamkowym,[...]

Spotkanie Noworoczne 2019 - ZO SGP w Legnicy DOI:


  Od wielu lat Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy organizuje Geodezyjne Spotkanie Noworoczne. W tym roku w dniu 18 stycznia, spotkaliśmy się w Legnicy w sympatycznej kawiarni hotelu "Kamieniczka". Wszystkich uczestników spotkania serdecznie przywitał Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy kol. Włodzimierz Chytry. W ubiegłym roku do Stowarzyszenia Geodetów Polskich przyjęto dziewięcioro nowych członków: Katarzynę Krupiarz, Aleksandrę Wilk, Izabelę Nowak, Sylwię Jelec, Patrycję Skalską, Grzegorza Kurpińskiego, Marcina [...]

Oddział Legnica - XXXIII Dzień Geodezji DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniu 6 września 2019 r. już po raz trzydziesty trzeci na Zamku Grodziec, w powiecie złotoryjskim, spotkali się: geodetki, geodeci, przedstawiciele wykonawstwa, administracji i nadzoru geodezyjnego oraz przyjaciele geodezji. W zorganizowanym przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy spotkaniu uczestniczyło 130 kolegów i koleżanek, nie tylko z naszego Oddziału. Gościliśmy kolegów i koleżanki z Oddziału Wrocławskiego, z czego bardzo się cieszymy. Na dziedzińcu zamkowym uczestników spotkania serdecznie przywitał [...]

XIV Konferencja Techniczna nt. "Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu" w Legnicy DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniach 17 i 18 października 2019 r. w Legnicy odbyła się XIV Konferencja Techniczna nt. "Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu". Konferencja o zasięgu krajowym została zorganizowana przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy. Wiodącym tematem konferencji było przedstawienie technik i technologii związanych z elektroniczną obsługą narad koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz zarządzaniem państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, mającym istotny wpływ na sprawność procesu uzgodnieniowego. Honorowy patronat nad konferencją objęli: Główny Geodeta Kraju, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Prezydent Miasta Legnicy oraz Starosta Powiatu Legnickiego. Konferencję otworzył Prezes Zarządu Oddziału S[...]

 Strona 1  Następna strona »