Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech OSTROWSKI"

True-ortho - moda czy może coś więcej? DOI:10.15199/50.2020.2.1


  Określenie (i produkt) true-ortho weszło do słownika i staje się coraz bardziej popularne. Wiele na to wskazuje, że true-ortho jako produkt stanie się w niedalekiej przyszłości powszechne i w przypadku ortofotomap miast wyprze "zwykłe" orto. Czy tak jest w istocie? Pojęcie "true-ortho" nie pojawiło się kilka lat temu, jest znane od ponad 20 lat. Rozumienie tego produktu ulega jednak ewolucji, jest różne dawniej i obecnie. Co prawda, cel jest wciąż taki sam, tj. wygenerowanie obrazu powierzchni terenu i obiektów na nim położonych (np. budynków) w rzucie ortogonal-nym na płaszczyznę poziomą (rys. 1), ale drogi prowadzące do jego osiągnięcia mogą być różne. Nierzadko osoby używają tego samego określenia "true-ortho", ale rozumieją pod tym pojęciem coś zgoła różnego. A zatem: o jakim true-ortho mówimy? Już sama nazwa produktu budzi wątpliwości. Spotyka się inne określenia: "prawdziwa ortofotomapa", "naturalna ortofotomapa", "rzeczywista ortofotomapa". Żadne nie jest doskonałe, pozostańmy więc przy angielskim pierwowzorze.Zwykłe" orto Ortofotomapa to połączone (zmozaikowane) ortoobrazy. Ortoobraz to zdjęcie lotnicze, z geometrią właściwą dla zdjęć (rzut środkowy), przetworzone na ortoobraz z geometrią właściwą dla mapy (rzut ortogonalny). Mówiąc inaczej, ortorektyfikacja to proces przepróbkowania (resampling) zdjęcia cyfrowego, będącego matrycą pikseli, na inną matrycę, stanowiącą obraz terenu w innej geometrii. W procesie ortorektyfikacji następuje (piksel po pikselu), przetworzenie do nowego położenia. "Na oko" trudno jest dostrzec różnice między zdjęciem a ortoobrazem. W tym procesie konieczna jest znajomość elementów orientacji zewnętrznej zdjęcia oraz numeryczny model terenu (NMT). Cały proces jest ścisły (nie zawiera metodycznych uproszczeń). Na ortoobrazie prawidłowo (tj. zgodnie z rzutem ortogonalnym) są odwzorowane obiekty leżące na powierzchni terenu (a więc Przegląd Geodezyjny nr 2/2020  Rok XCII 11 NAUK[...]

 Strona 1