Wyniki 1-10 spośród 38 dla zapytania: authorDesc:"MARIAN RUBIK"

Ekologiczne i energetyczne korzyści wykorzystania ciepła sieciowego do produkcji chłodu

Czytaj za darmo! »

Omówiono energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania ciepła z miejskich systemów ciepłowniczych do wytwarzania chłodu na potrzeby klimatyzacji obiektów użyteczności publicznej. Referat wygłoszony podczas seminarium warsztatowego SUMMERHEAT zorganizowanym przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych i Narodową Agencję Poszanowania Energii w Warszawie, 31 stycznia 2008 r. 1. Ch[...]

Zarys historyczny, informacje ogólne i sytuacja rynkowa

Czytaj za darmo! »

WYKOrZYSTANIE ciepła i energii ze źródeł odnawialnych jest jednym z nowoczesnych i efektywnych sposobów poszanowania energii i ochrony środowiska. Problemy współczesnej energetyki, związane z malejącymi zasobami paliw kopalnych i rosnącym zanieczyszczeniem środowiska, są rozwiązywane poprzez promowanie i wdrażanie efektywności energetycznej w procesach pozyskiwania i przetwarzania energii o[...]

Ekologiczne i energetyczne korzyści wykorzystania ciepła sieciowego do produkcji chłodu - projekt SUMMERHEAT

Czytaj za darmo! »

Omówiono energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania ciepła z miejskich systemów ciepłowniczych do wytwarzania chłodu na potrzeby klimatyzacji obiektów użyteczności publicznej. Referat wygłoszony podczas seminarium warsztatowego SUMMERHEAT zorganizowanym przez Zrzeszenie Audytorów energetycznych i Narodową Agencję Poszanowania Energii w Warszawie, 31 stycznia 2008 r. 3. Og[...]

Teoretyczne podstawy działania

Czytaj za darmo! »

Pompy ciepła są w zasadzie jedynymi urządzeniami, które umożliwiają wykorzystanie ciepła ze źródeł o niskiej temperaturze. Miejsce pomp ciepła w szeregu maszyn cieplnych pokazano na rys. 5. Wprawdzie najczęściej stosowane są sprężarkowe pompy ciepła, lecz obecnie obserwuje się wzrost znaczenia absorpcyjnych pomp ciepła, szczególnie w układach o dużej mocy. Ponadto coraz częściej w praktyce [...]

 Strona 1  Następna strona »