Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Radomski"

Jubileusz 70-lecia urodzin wybitnych inżynierów budownictwa

Czytaj za darmo! »

Wbr. wybitni specjaliści konstrukcji żelbetowych Panowie ProfesorowieAndrzejAjdukiewicz,Andrzej Cholewicki, Kazimierz Flaga, StanisławMajewski, Leonard Runkiewicz,WitoldWołowicki, obchodzą piękny Jubileusz 70-lecia urodzin. Z tej okazji Przewodniczący KILiW PAN prof. dr hab. Wojciech Radomski przygotował laudację, którą wygłosił na ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Awarie Budowlane". Przedstawiając obszerne fragmenty laudacji, dołączamy się do wyrazów podziwu i szacunku zaadresowanych do Jubilatów, a samymJubilatomskładamy najlepsze życzenia wielu dalszych osiągnięć, zdrowia i długich lat życia.Rzadka to okazja, by obchodzić jednocześnie Jubileusze 70-lecia urodzin aż tylu wybitnych postaci, związanych działalnością naukową i techniczną z budownictwem, głównie betonowym. Tragi[...]

Aktualne i przyszłe zadania ITB na tle 65-ciu lat działalności

Czytaj za darmo! »

Instytut Techniki Budowlanej (ITB), który działa już od 65 lat i to w skrajnie różnych warunkach politycznych i gospodarczych, nie może być złym Instytutem - był, jest i będzie potrzebny. A dlaczego? Postaram się na to odpowiedzieć, stawiając i rozwijając tezy, dotyczące bieżącej i przyszłej roli ITB. Są one sformułowane wyłącznie na moją odpowiedzialność - inni mogą mieć odmienne zdanie lub tylko częściowo podzielać mój punkt widzenia. Niemal równo 5 lat temu, podczas sympozjum "Instytuty Badawcze Budownictwa w Unii Europejskiej" zorganizowanego w związku z 60- leciemITB, wygłosiłemreferat pt. Rozwój nauki w obszarze inżynierii lądowej a rola Instytutu Techniki Budowlanej. Tekst ten przeczytałem niedawno i nie wycofuję się z niczego, co wtedy napisałem. Nakreśliłem w nim misję ITB i uważam, że nadal zachowuje swą ważność. Nie będę jednak powtarzał myśli zawartych w wymienionym tekście. Sformułuję je w posta[...]

Nasuwanie wzdłużne - wpływ podpór pośrednich na sprężenie centryczne i nie tylko

Czytaj za darmo! »

Wostatnich latach odnotowano w Polsce szybki rozwój mostownictwa. Dotyczy to liczby budowanych obiektów, wprowadzania nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, doskonalenia technologii wykonawczych oraz nadawania budowlom mostowym zindywidualizowanych form architektonicznych. Równolegle są rozwijane i stosowane nowe technologie napraw, remontów i modernizacji obiektów mos[...]

Warunki wykonywania posadzek betonowych a ich jakość eksploatacyjna


  Podłogi przemysłowe powinny spełniaćwymagania [1, 2, 6] stanu granicznego nośności (SGN), a także stanów granicznych użytkowalności (SGU). Wymagania, jakie powinny spełniać posadzki, odnoszą się do: - właściwości mechanicznych (m.in. wytrzymałość i nośność zapewniające przeniesienie eksploatacyjnych obciążeń statycznych, dynamicznych i udarnościowych, wytrzymałość zmęczeniowa, odporność na ścieranie i poślizg); - właściwości fizycznych (odporność na działanie temperatury, skurcz i pełzanie, izolacyjność cieplna, akustyczna, elektrostatyczna); - właściwości chemicznych (odporność na działanie agresji środowiska); - cech geometrycznych (płaskość, równość, spoziomowanie), estetycznych, a także łatwości konserwacji. Wymaga to konfrontacji doświadczeń projektanta i wykonawcy z oczekiwaniami inwestora i użytkowników (rysunek 1). Dobra współpraca wymienionych uczestników procesu budowlanego powinna zapewnić taki dobór rozwiązania posadzki, który uwzględnia czynniki agresywne działające na posadzki przemysłowe, takie jak ścieranie (wynikające z ruchu pieszego, samochodowego,wózków widłowych), agresja chemiczna (substancje oleiste, kwasy, alkalia np. ze środkówmyjących), promienie świetlne oraz ogień, które potęgować będą zniszczenia powstałe podczas użytkowania posadzki wynikające z oddziaływań mechanicznych. Posadzki utwardzane powierzchniowo Szczególnie korzystnymi często stosowanymrozwiązaniem w przypadku dużych obciążeń są posadzki utwardzane powierzchniowo (DST), których wykonanie polega na wtarciu w warstwę wierzchnią podkładu suchej posypki utwardzającej, zapewniającej odpowiednią wytrzymałość na ścieranie i inne typy agresji. Posypki utwardzające najczęściej składają się ze spoiwa cementowego i kruszywa korundowego. Wciera się je zacieraczkami, gdy pokład zwiąże na tyle, by móc go wykończyć bez uszkod[...]

 Strona 1