Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kinga Woźniak"

PROJEKTOWANIE MIKROFALOWYCH POTRAJACZY CZĘSTOTLIWOŚCI Z WYKORZYSTANIEM DIOD SCHOTTKY'EGO DOI:10.15199/13.2020.2.5


  Proces powielenia częstotliwości przebiegu harmonicznego można przeprowadzić przy użyciu układów wykorzystujących diody półprzewodnikowe (tzw. powielacze pasywne) lub tranzystory (tzw. powielacze aktywne). Wśród powielaczy pasywnych wyróżnia się układy z diodami [1, 2]: waraktorowymi, ładunkowymi, Schottky’ego. Układy te różnią się mechanizmem wykorzystywanym do uzyskania procesu powielenia częstotliwości. W przypadku diod waraktorowych jest to nieliniowa zależność pojemności złączowej od napięcia polaryzacji. W przypadku diod ładunkowych jest to efekt rozładowania ładunku elektrycznego zmagazynowanego w pojemności specjalnie uformowanego złącza półprzewodnikowego. Powielacze z diodami Schottky’ego wykorzystują nieliniowość charakterystyki napięciowo- prądowej I(U) diody. Najmniejsze straty powielenia częstotliwości i najmniejsze szumy pozwalają uzyskać potrajacze z diodami waraktorowymi. Używane są one najczęściej w paśmie fal milimetrowych. Powielacze z diodami ładunkowymi wytwarzają bardzo szerokie widmo częstotliwości harmonicznych, co jest wykorzystywane przy większych krotnościach powielania. Powielanie częstotliwości z wykorzystaniem diod Schottky’ego daje generalnie największe straty mocy w procesie przemiany częstotliwości. Jednak prostota konstrukcji układu z tymi diodami, brak niebezpieczeństwa wzbudzenia oscylacji i szerokopasmowość powodują, że dla małych krotności powielania - w praktyce podwajania i potrajania - układy z diodami Schottky’ego można z powodzeniem stosować. W przypadku realnego projektu układu potrajacza częstotliwości należy dokonać optymalizacji pod kątem uzyskania jednoczesnego spełnienia wymagań na: - niską wartość współczynnika odbicia na wejściu układu, - małe straty powielenia, - jak najlepsze dopasowanie na wyjściu, - redukcję poziomu mocy niepożądanych harmonicznych na wyjściu oraz na wejściu układu. Jednoczesne spełnienie tych wszystkich wymagań w pewnym z[...]

 Strona 1