Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kamil Szwedo"

NISKOKOSZTOWA STACJA LUTOWNICZA O KRÓTKIM CZASIE NAGRZEWANIA DOI:10.15199/13.2020.2.2


  Montaż podzespołów elektronicznych i elektrycznych wykonywany jest najczęściej poprzez proces lutowania miękkiego z wykorzystaniem spoiwa lutowniczego. Podstawowym narzędziem wykorzystywanym do tego celu jest lutownica. Lutownice produkowane są jako urządzenia niezależne lub skomplikowane stacje lutownicze. Elementem wspólnym prawie wszystkich lutownic, mającym bezpośredni styk z metalem lutowanym, jest grot. Istnieją dwa podstawowe rodzaje grotów lutowniczych: klasyczne będące jedynie elementem przenoszącym ciepło i stanowiącym barierę pomiędzy grzałką a stopem lutowniczym oraz groty kompozytowe, których struktura optymalizuje proces nagrzewania i poprawia dokładność odczytu temperatury. Temperatura topnienia lutowia musi być niższa od temperatury topnienia łączonych metali. BUDOWA TYPOWEJ STACJI LUTOWNICZEJ W budowie typowej stacji lutowniczej wyróżnić można: uchwyt zawierający element grzejny i grot lutowniczy mający bezpośredni styk z powierzchnią elementu lutowanego oraz kontroler zawierający elementy sterujące oraz zasilające. Poniżej omówiono najważniejsze ww. elementy stacji lutowniczej. GROTY LUTOWNICZE Ze względu na budowę grotu lutowniczego możemy wyróżnić ich dwa rodzaje: groty klasyczne i kompozytowe. Groty klasyczne wykonane są z miedzianego rdzenia pokrytego metalem o wyższej wytrzymałości. Są elementem jedynie przewodzącym ciepło. Umieszczane są wewnątrz lub na grzałce w lutownicach oporowych. Wadą takiego rozwiązania jest brak bezpośredniego połączenia pomiędzy sensorem temperatury a grotem oraz grzałką a grotem. Zaletą natomiast jest niższa cena w porówna[...]

 Strona 1