Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ LESIAK"

Badania transmisyjności szkła okiennego o różnej grubości DOI:10.15199/9.2020.1.2


  Na bilans energetyczny budynku składa się wiele czynników zależnych od bardzo różnych parametrów. Jednym z ważniejszych w ustalaniu zapotrzebowania na chłód są zyski ciepła przez przegrody przezroczyste, których wielkość zależy od stopnia i rodzaju oszklenia. Podobnie jest z zyskami ciepła zimą. Zużycie energii przez budynki mieszkalne i komercyjne w krajach rozwiniętych, w zależności od regionu, wynosi ok. 20-40%. Z tego około 60% jest wykorzystywane w sektorze budowlanym na ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń (budynki mieszkalne), oświetlenie i wentylację (głównie budynki komercyjne). Okna są często jednym z najbardziej nieefektywnych energetycznie elementów budynków. Przypisuje się im około 20-40% strat energii. Najważniejsze parametry wpływające na wymianę ciepła przez okna są związane z warunkami zewnętrznymi, takimi jak: zacienienie, orientacja budynku, rodzaj i powierzchnia przeszklenia, właściwości ram i sposobu ich osadzenia oraz użytego szkła, w tym szczególnie ilości szyb. Dokładne bilansowanie zapotrzebowania na energię wymaga uwzględnienia padającego promieniowania słonecznego latem i zimą. Ma to wpływ na szacowaną efektywność energetyczną. Dobrze dobrane okno powinno zapewniać ilość światła widzialnego przy pożądanej transmisji promieniowania podczerwonego do wnętrza pomieszczenia [1]. Jednym z najprostszych i najczęściej używanych parametrów opisujących właściwości szyby jest całkowity współczynnik przepuszczalności energii g. Wyraża on stosunek całkowitej energii przepuszczanej przez szybę do padającej na nią w zakresie promieniowania słonecznego, to jest od 300 nm do 2500 nm. Według [11] w wypadku podwójnie szklonego okna powinien on wynosić przynajmniej 0,75. Całkowita ilość padającej energii radiacyjnej zależy od orientacji względem stron świata. Jest ona największa od CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 51/1 (2020) 7 strony południowej a najmniejsza od północnej. W nowoczesnych konstrukcjach bud[...]

Szacowanie strat ciepła przez przegrody przezroczyste z wykorzystaniem badań termowizyjnych DOI:10.15199/9.2020.2.1


  1. Wstęp Sprężarkowe systemy klimatyzacji pojawiły się na początku XX wieku. W latach trzydziestych należały do produktów luksusowych o ograniczonym rozpowszechnieniu, a ich duża energochłonność była przyczyną niemal całkowitego zakazu ich użycia w okresie wojny. Po drugiej wojnie światowej firma Chrysler zaczęła montować takie systemy w samochodach produkowanych seryjnie tak, że w końcu lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku wyposażano je w połowie produkowanych autach. Był to wynalazek amerykański, który długo był postrzegany w Europie i Azji jako wyposażenie luksusowe i dopiero w obecnym wieku zaczyna być stosowany powszechnie. We współcześnie oferowanych na rynku pojazdach klimatyzacja jest w standardzie. Z produktu luksusowego stała się jednym z czynników poprawiających bezpieczeństwo na drogach tym bardziej, że ilość czasu spędzanego w samochodzie ciągle wzrasta. Prowadzone badania wskazują na alkohol jako najniebezpieczniejszy z czynników, zaś temperaturę umiejscowiono już na trzecim miejscu [1]. Z tego względu zagadnienia komfortu cieplnego w kabinie pojazdu nie mogą więc być wiązane tylko z komfortem podróżowania, ale przede wszystkim z bezpieczeństwem. W pracy [2] przeprowadzono badania na grupie pięćdziesięciu osób, które losowo przypisano do jazdy w warunkach zimnych przy 5°C, w neutralnych przy 20°C oraz przy temperaturze otoczenia 35°C. We wszystkich przypadkach zadbano o zgodny z wymaganiami komfortu poziom wilgotności względnej. Stwierdzono najwyższą sprawność prowadzenia pojazdów w warunkach neutralnych. Natomiast na jakość kierowania wyraźnie wpływa koncentracja uwagi kierowcy. Ulega ona obniżeniu przy ręcznym sterowaniu parametrów powietrza nawiewanego do wnętrza. Nadto, jak pokazano w [3], warunki termiczne wewnątrz pojazdu zmieniają się w ciągu około 15 min od włączenia klimatyzacji, 4 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 51/2 (2020) a podczas jazdy nawet po dwóch godzinach nie osiąga się stanu ustalonego. Ko[...]

 Strona 1