Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"DAGMARA KOTRYS-DZIAŁAK"

Szacowanie strat ciepła przez przegrody przezroczyste z wykorzystaniem badań termowizyjnych DOI:10.15199/9.2020.2.1


  1. Wstęp Sprężarkowe systemy klimatyzacji pojawiły się na początku XX wieku. W latach trzydziestych należały do produktów luksusowych o ograniczonym rozpowszechnieniu, a ich duża energochłonność była przyczyną niemal całkowitego zakazu ich użycia w okresie wojny. Po drugiej wojnie światowej firma Chrysler zaczęła montować takie systemy w samochodach produkowanych seryjnie tak, że w końcu lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku wyposażano je w połowie produkowanych autach. Był to wynalazek amerykański, który długo był postrzegany w Europie i Azji jako wyposażenie luksusowe i dopiero w obecnym wieku zaczyna być stosowany powszechnie. We współcześnie oferowanych na rynku pojazdach klimatyzacja jest w standardzie. Z produktu luksusowego stała się jednym z czynników poprawiających bezpieczeństwo na drogach tym bardziej, że ilość czasu spędzanego w samochodzie ciągle wzrasta. Prowadzone badania wskazują na alkohol jako najniebezpieczniejszy z czynników, zaś temperaturę umiejscowiono już na trzecim miejscu [1]. Z tego względu zagadnienia komfortu cieplnego w kabinie pojazdu nie mogą więc być wiązane tylko z komfortem podróżowania, ale przede wszystkim z bezpieczeństwem. W pracy [2] przeprowadzono badania na grupie pięćdziesięciu osób, które losowo przypisano do jazdy w warunkach zimnych przy 5°C, w neutralnych przy 20°C oraz przy temperaturze otoczenia 35°C. We wszystkich przypadkach zadbano o zgodny z wymaganiami komfortu poziom wilgotności względnej. Stwierdzono najwyższą sprawność prowadzenia pojazdów w warunkach neutralnych. Natomiast na jakość kierowania wyraźnie wpływa koncentracja uwagi kierowcy. Ulega ona obniżeniu przy ręcznym sterowaniu parametrów powietrza nawiewanego do wnętrza. Nadto, jak pokazano w [3], warunki termiczne wewnątrz pojazdu zmieniają się w ciągu około 15 min od włączenia klimatyzacji, 4 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 51/2 (2020) a podczas jazdy nawet po dwóch godzinach nie osiąga się stanu ustalonego. Ko[...]

 Strona 1