Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"MAREK STEINDEL"

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH

Czytaj za darmo! »

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH jest jednostką badawczo-rozwojową o charakterze naukowym i wdrożeniowym, działającą w zakresie maszyn, urządzeń i instalacji chłodniczych od 1946 roku, dysponującą kadrą zawodową oraz odpowiednim zapleczem i wyposażeniem laboratoryjnym. Działalność Ośrodka obejmuje w szczegolności: - Prowadzenie badań naukowych i prac badawczo- rozwojowych oraz przystoso[...]

Nowelizacja normy dotyczącej wymagań bezpieczeństwa i ochrony środowiska w odniesieniu do instalacji ziębniczych i pomp ciepła

Czytaj za darmo! »

Istniejąca w polskim zbiorze norm od 2002 roku czteroczęściowa norma PN-EN 378 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska zawiera wymagania w zakresie projektowania, konstrukcji, produkcji, montażu, eksploatacji, konserwacji i likwidacji instalacji ziębniczych i pomp ciepła oraz ich wyposażenia z uwzględnieniem uwarunkowań środowiska miejs[...]

Rozwój zasad realizacji transportu chłodniczego oraz badań i certyfikacji samochodów chłodni do przewozu szybko psującej się żywności

Czytaj za darmo! »

Według szacunków opracowanych przez Międzynarodowy Instytut Chłodnictwa, w roku 2000 wartość sprzedaży żywności chłodzonej i mrożonej wynosiła około 1200 milionów USD i była związana z wykorzystaniem w skali globalnej do transportu około 550 000 morskich kontenerów chłodniczych i około 1 200 000 samochodów chłodni. W skali Unii Europejskiej, w której zamieszkuje obecnie około 389 milionów mi[...]

Badania i modelowanie numeryczne charakterystyk termicznych samochodów chłodni na podstawie testów wychłodzenia prowadzonych przy różnych temperaturach zewnętrznych

Czytaj za darmo! »

Transport chłodniczy żywności stanowi istotny element łańcucha chłodniczego przemysłu spożywczego w Unii Europejskiej, w której szacuje się, że obecnie jest około 487 000 zarejestrowanych samochodów chłodni. W skali globalnej, według danych z roku 2007, do transportu żywności jest wykorzystywane około 850 000 morskich kontenerów chłodniczych i około 1 150 000 samochodów chłodni [7]. Szacu[...]

 Strona 1  Następna strona »