Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Anna Wiśniewska"

Warszawskie "góry"

Czytaj za darmo! »

Żyjąc w mieście, codziennie stykamy się z formami antropogenicznymi. Na nich mieszkamy, po nich chodzimy, wypoczywamy, uprawiamy sporty. Rzadko jednak zdajemy sobie sprawę z tego, czym właściwie są obiekty antropogeniczne. Według Wielkiej Encyklopedii PWN są to formy powierzchni Ziemi powstałe w wyniku niszczącej (formy wklęsłe np. kopalnie odkrywkowe, glinianki) lub budującej (formy wyp[...]

Wytrzymałość połączeń poliuretanowo-stalowych otrzymanych z użyciem kleju cilbond

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na oddzieranie elementów warstwowych poliuretanowo- stalowych połączonych przy użyciu kleju Cilbond 45SF. Lane elastomery uretanowe otrzymywano metodą prepolimerową. Stalowe płaskowniki o różnej chropowatości pokrywano klejem Cilbond 45SF i wygrzewano w kilku przyjętych czasach i określonej temperaturze. Na płaskowniki ułożone w stalowej formie wylewano ciekły system poliuretanowy. Po zżelowwaniu polimeru, próbki warstwowe poddawano utwardzeniu w różnych czasach. Stwierdzono, że wytrzymałość na oddzieranie próbek warstwowych poliuretanowo-stalowych rosła wraz ze stopniem rozwinięcia powierzchni, co uzyskiwano w wyniku zastosowanej mechanicznej strumieniowo-ściernej obróbki okładzin stalowych. Największą wytrzymałość na oddzieranie [...]

Uruchomienie produkcji azeotropu boranu trimetylu z metanolem jako topnika lotnego do twardego lutowania

Czytaj za darmo! »

Opracowano technologię wytwarzania topnika lotnego do twardego lutowania stali, miedzi, mosiądzu i brązu cynkowego palnikami gazowymi. Substancją aktywną topnika jest boran trimetylu, który otrzymuje się w postaci azeotropu z metanolem, zawierającego 70-proc. estru. A H3BO3 + MeOH reaction was run at ~60oC/1 bar in a 100, 320 or 1250-l. still equipped with a Raschig or Sulzer?s BX or Białe[...]

Uruchomienie produkcji azeotropu boranu trimetylu z metanolem jako topnika lotnego do twardego lutowania

Czytaj za darmo! »

Opracowano technologię wytwarzania topnika lotnego do twardego lutowania stali, miedzi, mosiądzu i brązu cynkowego palnikami gazowymi. Substancją aktywną topnika jest boran trimetylu, który otrzymuje się w postaci azeotropu z metanolem, zawierającego 70-proc. estru. A H3BO3 + MeOH reaction was run at ~60oC/1 bar in a 100, 320 or 1250-l. still equipped with a Raschig or Sulzer?s BX or Białe[...]

 Strona 1