Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JAN KRNAČ"

Analiza numeryczna wpływu kształtu części zgniatającej i kalibrującej ciągadła na temperaturę i stan naprężeń w ciągnionych drutach ze stali wysokowęglowej

Czytaj za darmo! »

Czynnikiem mającym decydujący wpływ na parametry procesu ciągnienia, takie jak: temperatura, odkształcenie, siła ciągnienia jest kształt ciągadła roboczego. Istotnym elementem konstrukcji ciągadła jest stożek roboczy zwany zgniatającym. Kształt stożka zgniatającego tej części wywiera decydujący wpływ na przebieg odkształcenia, rozkład nacisków, siły ciągnienia oraz stan wyrobów ciągnionych. Część kalibrująca stożka nadaje kształt i końcowy wymiar ciągnionemu materiałowi. Kształt tej części ciągadła wyznacza obrys ciągnionego materiału oraz jej długość. Charakteryzowana jest ona przez średnicę, kąt pochylenia części kalibrującej φ i jej długość Lk [1, 2]. Modelowanie procesu ciągnienia za pomocą programów komputerowych umożliwia takie dobranie parametrów procesu ciągnienia, aby usprawnić proces i jak najbardziej zminimalizować zużywanie się ciągadeł. Programem wykorzystywanym w ciągarstwie, który pozwala na przeprowadzenie symulacji procesu ciągnienia drutu okrągłego w ciągadłach o dowolnym kształcie części zgniatającej (α), kalibrującej (φ) i długości części kalibrującej (Lk) jest program Drawing 2D autorstwa prof. Andrieya Milenina [3]. MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ Zakres badań obejmował przeprowadzenie analizy numerycznej wpływu kształtu części zgniatającej i kalibrującej ciągadła na temperaturę, intensywność i stan naprężeń w ciągnionych drutach ze stali wysokowęglowej. Materiałem wyjściowym użytym do symulacji numerycznych w programie Drawing 2D był przeznaczony do wyrobu lin drut ze stali C56D o średnicy 5,5 mm o składzie chemicznym przedstawionym w tabeli 1. W pracy wytypowano 6 wariantów ciągadeł (tab. 2) różnią[...]

Wływ układu gniotów pojedynczych na własności drutów ciągnionych ze stali wysokowęglowej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań ciągnienia drutu ze stali c78d z różnymi układami gniotów pojedynczych (malejącymi, równomiernymi, rosnąco-stałymi, rosnąco-malejącymi). Proces ciągnienia drutu przeprowadzono w 13 ciągach z gniotem sumarycznym 92,6 % z walcówki o średnicy 5,5 mm na drut o średnicy końcowej 1,5 mm z prędkością ciągnienia 15 m/s. In the paper results of research of drawing of wire from steel C78D with different schedule of single reductions (decreasing, uniform, increasing-constant, increasing-decreasing) were presented. A drawing process wire has been carried out in 13 draws with a total reduction 92,6 % from a wire rod with diameter 5,5 mm for a wire with a diameter 1.5 mm with a draw speed 15 m/s. słowa kluczowe: druty ze stali c78d, schemat gniotów Key words:[...]

Wpływ kąta ciągadła, pochylenia i długości części kalibrującej na naprężenia własne w drutach na liny


  W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu kąta ciągadła, pochylenia i długości części kalibrującej ciągadła na wzdłużne naprężenia własne po ciągnieniu w drutach na liny. Stwierdzono, że zmiana pochylenia części kalibrującej ciągadła, jej długości i kąta ciągadła α umożliwia istotne obniżenie wartości tych naprężeń w warstwie wierzchniej drutów. In the work results of the effect of die angle, slope and the length of the bearing part on longitudinal residual stresses after drawing in rope wires were presented. It has been found that a change of the slope of the bearing part its length and die angle α significantly lowers values of those stresses in the wires surface layer. Słowa kluczowe: druty na liny, kąt ciągadła, część kalibrująca ciągadła, własności drutu Key words: rope wires, die angle, die bearing part, wire properties Wprowadzenie. W pracy [1] wykazano, że długość części kalibrującej odniesiona do średnicy drutu przy wyjściu z ciągadła posiada znaczny wpływ na naprężenia własne. Wzdłużne naprężenia własne wpływają istotnie na wytrzymałość zmęczeniową drutów, jak również na ich odporność na próbę skręcania. W przedstawionym artykule zbadano wpływ 3 zmiennych: kąta ciągadła α, pochylenia części kalibrującej φ, długości części kalibrującej Lk na naprężenia[...]

 Strona 1