Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Jaros"

Nie tylko historia - czyli miód pitny dziś i jutro

Czytaj za darmo! »

Minęły święta Bożego Narodzenia i Sylwester, nastał czas karnawału. Wielu Czytelnikom zdarzyło się pewnie w tym czasie pić miód pitny. Dostali go może w prezencie gwiazdkowym, może zakupili go sami, albo nawet - sami wykonali sposobem domowym! Tak przecież robiono w Polsce od wieków, bo miód pitny to staropolski trunek. Pijała go szlachta, a przed nią rycerze, pijali go królowie, pijał go sam[...]

Jaką drogą podąża miodosytnictwo w Polsce?

Czytaj za darmo! »

Wchodzimy już w drugi kwartał nowego roku. Z nadzieją, ale i z coraz większymi obawami patrzymy w przyszłość i życzymy sobie, aby ten rok był lepszy od poprzednich, a przynajmniej - nie gorszy. Za pomyślność roku 2009 niektórzy z nas wznosili niedawno toasty lampką miodu pitnego. Tak pięknie i tradycyjnie, po polsku. Nazwa miód pitny kojarzy się często z czymś bardzo słodkim i do toastów wybierane jest wino lub szampan. A przecież można inaczej! Moje zawodowe motywacje i zainteresowania jako miodosytnika sprawiają, że podczas pobytów zagranicznych staram się wyszukiwać lokalne miody pitne. Nie zawsze się to udaje, gdyż nie wszędzie takie miody są produkowane. W tym roku udało mi się kupić miód pitny wyprodukowany w Niemczech. Jego degustacja skłoniła mnie do refleksji na temat dro[...]

Wykorzystanie wskaźników środowiskowych w Systemie Ekozarządzania i Auditu EMAS

Czytaj za darmo! »

Wykorzystanie wskaźników środowiskowych przez organizacje przygotowujące deklaracje środowiskowe jest bardzo efektywnym narzędziem służącym do komunikacji ze społeczeństwem. Wstęp Wykorzystanie wskaźników środowiskowych podczas opracowywania deklaracji środowiskowej jest koniecznym oraz skutecznym środkiem przekazu informacji o wpływie działalności organizacji na środowisko. Organizacja poprzez rejestrację w Systemie Ekozarządzania i Auditu EMAS wdraża zasady zrównoważonej produkcji i konsumpcji. W skali krajowej System EMAS jest sam w sobie przykładem wskaźnika, który łączy ład środowiskowy i ład gospodarczy. Wprowadzone systemy zarządzania środowiskowego według norm EMAS na 10 tys. podmiotów gospodarczych można nazwać ekowskaźnikiem gospodarczym. W celu wdrażania zasad zr[...]

Raporty oddziaływania na środowisko


  Procedura oceny oddziaływania na środowisko jest niezbędnym warunkiem wdrażania zrównoważonego rozwoju - przykłady.Raporty oddziaływania na środowisko od lat funkcjonują w polskim prawodawstwie. Zawartość raportów jest szczegółowo określona w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227). Raport oddziaływania na środowisko jest zarówno dokumentem przeznaczonym dla urzędnika podejmującego decyzję, jak również informacją dla społeczeństwa. Dokument ten winien być dyskutowany i uzgadniany w celu wyznaczenia ram działania przedsięwzięcia, zidentyfikowania dodatkowych problemów i wątpliwości. Ten element procedury nie powinien być traktowany przez inwestorów i autorów raportu jako problematyczny i nieprzyjazny. Należy więc uświadomić wszystkim uczestnikom procedury OOŚ, że podstawowym celem raportu jest ochrona środowiska życia ludzi oraz elementów fauny i flory. A nadrzędnym celem inwestora jest ujawnienie wszelkich oddziaływań i zaproponowanie metod oraz najnowszych technologii, które do minimum zmniejszą szkodliwość inwestycji. Obserwując istniejące problemy związane z interpretacją przepisów prawnych oraz niejednokrotnie słysząc o protestach społeczeństwa wywołanych niewłaściwym funkcjonowaniem inwestycji, a co za tym idzie generowaniem szkodliwego wpływu na ludzi i środowisko przyrodnicze, autorki przeprowadziły przegląd opracowanych raportów. Zbadano jakość dokumentów, ich poprawność, czytelność i rzetelność zawartych informacji. Wzięto także pod uwagę stosowane metody, wyłonione wcześniej na podstawie studiów literaturowych. Istotnym elementem pracy było także wyodrębnienie tzw. dobrych praktyk. Ich ranga została udowodniona na przykładach. W pracy wykorzystano raporty udostępnione na wniosek autorek przez jedną z Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowisk[...]

Korzyści z tworzenia modeli 3D w prefabrykacji DOI:10.15199/33.2018.09.21


  Wpływ rozwoju technik komputerowych na wszystkie obszary gospodarki jest coraz bardziej zauważalny. W budownictwie komputery są postrzegane jako wirtualne deski kreślarskie, ale coraz większą popularność zyskujemetoda tworzenia trójwymiarowych modeli obiektów. Takie podejście pozwala inżynierom uzyskać dokładne informacje zwrotne (m.in. zestawienia materiałowe).Ważną rolę odgrywa wskaźnik LOD (ang. Level of Development), przedstawiający poziom detali uzyskany w danym modelu. Im wyższy wskaźnik, tym bardziej rzeczywiste jest przedstawienie poszczególnych elementów budowli, a co za tym idzie lepszy wgląd w przyszłość. Ponadto, model 3D udostępniony wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego znacznie zwiększa komunikatywność i koordynację pracy. Technologia ta określana jako Building Information Modeling (BIM) zaczyna b[...]

Nanocząstki srebra w materiałach budowlanych DOI:

Czytaj za darmo! »

Nanotechnologia jest sztuką finezyjnego budowania: atom po atomie - stwierdził Richard Smalley - laureat Nagrody Nobla, który zwrócił też uwagę na fakt, że nanotechnologia nie jest tworzeniem nowego materiału, lecz dodawaniem nowych właściwości istniejącymzwiązkom. Dzięki niejmożemy wykorzystać dostępne materiały, jak np. srebro, w kompletnie inny sposób. Nanotechnologia umożliwia poprawę parametrów najważniejszych materiałówbudowlanych - betonu, stali, a także materiałów wykończeniowych. Nanocząstki, o jednymz trzech przestrzennych wymiarów w zakresie 1 ÷ 100 nm, mają różne zastosowanie. Dzięki nim można modyfikow[...]

Poziom ochrony i poziom izolacji transformatora

Czytaj za darmo! »

Koncepcja koordynacji izolacji jest taka sama dla całego zakresu napięć stosowanych w transformatorach energetycznych. Inne są natomiast jej rozwiązania. Prowadzi to - w zależności od napięcia transformatora - do określania w różny sposób poziomów izolacji transformatora. Sposoby te opisano w referacie. Abstract. (Protection level and insulation level for transformer). Conception of insulation [...]

Rozwój metod pomiarowych błędów przędzy DOI:10.15199/60.2016.01.1


  Słowa kluczowe: metody organoleptyczne, błędy przędzy, pocienienia, zgrubienia, nopy, metoda grawimetryczna, metoda mikroskopowa, metoda elektropojemnościowa, aparat USTER CLASSIMAT Development of measurement methods of yarn defects The problem of formation, eradication and assessment of yarn faults, many years located in the center of interest of many research institutes, spinning factories and spinning laboratories and makes up an object of numerous theoretical and experimental researches. To assess deficiencies previously used labor-intensive and subjective organoleptic methods whose effectiveness can be questioned particularly for smaller common hidden faults. Currently, devices constructed of electro-mechanical, electro-capacitive and electro-optical action counting errors for us and they are very often connected with devices that automatically cut out the place loaded with defects and reconnect the ends of the yarn. We present the history of the development of methods of measurement defects of yarns and we describe the various instrumental methods of measurement of rare occurred yarn faults. Keywords: organoleptic methods, defects of yarn, thin places, thick places, neps, gravimetric methods, microscopic methods, electro-capacitive methods, USTER CLASSIMAT apparatus Wstęp Błędy przędzy stanowią jeden z najpoważniejszych problemów pojawiających się w całej technologii ich wytwarzania. Błędy wpływają na wielkość produkcji, jakość przędzy i ilość powstających odpadków. Problem powstawania, zwalczania oraz oceny błędów, znajduje się od wielu lat w centrum zainteresowań technologów szwajcarskiej firmy Uster Technologies A.G. i stanowi obiekt licznych badań teoretycznych i eksperymentalnych. Współcześnie konstruowane są przyrządy o działaniu elektromechanicznym, elektrooptycznym, czy też elektropojemnościowym, które liczą błędy bez udziału obsługi i są bardzo często połączone z urządzeniami automatycznie wycinającymi miejsca o[...]

Analiza barwy suszonej cebuli DOI:10.15199/64.2018.12.1


  Warzywa i owoce są jednym z głównych składników diety człowieka, stanowią źródło witamin, składników mineralnych oraz błonnika. W ostatnich latach obserwuje się wzrost ich spożycia na całym świecie. Powodem tego jest docenianie przez konsumentów wartości odżywczych tych produktów oraz dbałość o właściwą dietę. Sezonowość plonów sprawia, że ich dostępność poza okresami zbioru jest związana z posiadaniem odpowiedniego zaplecza przechowalniczego i przetwórczego. Najbardziej znane metody przetwórstwa produktów rolniczych to: zamrażanie, suszenie, utrwalanie termiczne, zagęszczenie, marynowanie, kwaszenie, solenie oraz kombinacje tych metod. Pozwalają one na utrwalanie produktów zachowując ich zapach, smak, barwę i wartość odżywczą. Owoce i warzywa można przetwarzać także na syropy, soki, koncentraty i przeciery. Cebula jest jednym z najczęściej uprawianych warzyw w Polsce (tabela 1), w 2018 r. jej plony szacowane są na 585 tys. t (spadek w porównaniu z rokiem 2017) [13]. Strojewska [17] podaje, że spożycie cebuli w 2014 r. w Polsce na jednego mieszkańca wynosiło 5,76 kg. Cebula jest ceniona głównie ze względu na łatwość uprawy oraz mnogość zastosowań kulinarnych. Na rynku można ją nabyć w postaci świeżej lub przetworzonej, jako składnik mrożonek, w daniach gotowych, konserwach oraz w postaci suszu. Cebula znalazła także zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym. W aptece można znaleźć bazujące na wyciągu z niej m.in. syropy i tabletki. W przekazach ludowych jest uważana za cudowny lek na wszystkie choroby. I nie bez powodu, ponieważ posiada właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, odkażające i wzmacniające. W tabeli 2 przedstawiono zestawienie wybranych składników odżywczych zawartych w cebuli. Późniejsze odmiany cebuli mogą być przechowywane w domach przez cały okres zimowy, co powoduje, że można ją wykorzystywać przez cały rok. Niestety, nieprawidłowe przechowywanie (zbyt wysoka i niska temperatura, brak przepływu [...]

 Strona 1  Następna strona »