Wyniki 1-10 spośród 32 dla zapytania: authorDesc:"MAŁGORZATA FALENCKA-JABŁOŃSKA"

Finał XXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Czytaj za darmo! »

Dowodem słuszności powiedzenia "chcieć to móc" był kolejny finał ogólnokrajowy Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 1-3 czerwca w Łodzi. Spośród blisko 50 tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów, którzy brali udział w eliminacjach podstawowych (największą liczbą uczestników wyróżniły się województwa: mazowieckie - 5347 osób, wielkopolskie - 4800 oraz śląskie - 4260), na finał [...]

Jedyne w swoim rodzaju miasto Craco

Czytaj za darmo! »

Tereny niestabilnych osuwisk skalnych, pustkowia skalne czy "złe ziemie", to obszary silnie rozczłonkowane, intensywnie niszczone przez erozję wgłębną, w skałach mało odpornych o rzeźbie ze stromymi dolinami i wąwozami oraz charakterystycznymi oddzielającymi je grzędami różnej wysokości. Powstają głównie w strefie suchej i półsuchej, o skąpej roślinności, w skałach miękkich podatnych na [...]

Czy studia to obowiązek czy przywilej ?...

Czytaj za darmo! »

Zaktualnych danych statystycznych wynika, że w Polsce studia podejmuje co drugi absolwent szkoły ponadgimnazjalnej. Chciałoby się tu parafrazować fragment piosenki Jerzego Stuhra:..Studiować każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej... Zdecydowanie to drugie przeważa. I chociaż wyniki licznych ankiet, przeprowadzanych wśród młodego pokolenia Polaków wskazują, że aż 60% deklaruje, że śr[...]

Dzień Ziemi... a klimat w potrzebie

Czytaj za darmo! »

Jak dobrze by mogło być, Ziemia jest wielką jabłonią. Starczy owoców, starczy cienia, dla tych co pod nią się schronią. Jonasz Kofta Rok 2008 został ogłoszony rokiem naszej planety, a jednocześnie czwartym z dekady lat, zgodnie z ustaleniami ONZ i UNESCO, edukacji na rzecz rozwoju zrównoważonego. Dzień Ziemi obchodzony od blisko 40 lat (w Polsce po raz dziewiętnasty) jest jedną z okazji[...]

Młode pokolenie a bezmiar niewiedzy

Czytaj za darmo! »

Pęd codzienności, tempo życia i konieczność ustawicznego biegu przed siebie, często bez zastanowienia, dla samego tylko upajania się zwiększeniem prędkości, święci tryumfy także w kształceniu. Z jednej strony proces dydaktyczny uczelni wyższych powinien mobilizować żaków do prawdziwego studiowania i zgłębiania tajników wiedzy, lecz z drugiej - rzeczywistość wskazuje, że toleruje mierne wi[...]

Drzewa i ich tajemnice w pigułce zajęć terenowych

Czytaj za darmo! »

Umiejętność atrakcyjnego przekazu treści ma szczególne znaczenie w edukacji przyrodniczej. Często nauczyciele w obawie przed tzw. wyjściem w teren odczuwają swoisty lęk i niechętnie wykorzystują tę formę dydaktyki, choć to właśnie ona gwarantuje skuteczne zrozumienie i przyswojenie praw przyrody. Stąd też konkretne propozycje zajęć dla gimnazjalistów, które łączą pracę w terenie i obserw[...]

Finał centralny Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Czytaj za darmo! »

Zostawcie nam czysty kawałek świata. Zostawcie nam strumyka czysty bieg. Zostawcie nam lasy, ogrody w kwiatach, Czyste powietrze, zimą czysty śnieg. Zostawcie nam czysty kawałek plaży. Zostawcie morza czystość pośród fal. Pozwólcie nam o życiu pięknie marzyć. Gdy nie ma marzeń, w duszy rośnie żal. Marek Grechuta Słowa refrenu tej piosenki znanego polskiego barda są swoistym apelem- przesłaniem młodego pokolenia do dorosłych, od których wiedzy i zastosowania jej w praktyce zależy przetrwanie naszej przyrody. Znajomość praw przyrody oraz mechani- Finał centralny Olimpiady Wiedzy Ekologicznej MAŁGORZATA FALENCKA- JABŁOŃSKA zmów rządzących w środowisku stała się domeną blisko milionowej już rzeszy uczestników Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Już po raz XXIV obchodom Światowe[...]

 Strona 1  Następna strona »