Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Markowska"

Rynek biomasy i biopaliw w Polsce

Czytaj za darmo! »

W związku z szybko rosnącymi cenami paliw kopalnych oraz z ochroną środowiska coraz większą rolę w zaopatrzeniu energetycznym zaczyna odgrywać energetyka niekonwencjonalna, a zwłaszcza odnawialne źródła energii (OZE), np. biopaliwa, a tym samym biomasa. Biomasa jest jednym z największych odnawialnych źródeł energii na świecie. Obecnie jej udział w światowym zużyciu energii stanowi ok. 11% [1[...]

Badania podstawowe w modelowaniu procesów hydrologicznych


  W artykule przedstawiono propozycję programu badawczego w zlewni doświadczalnej Stacji Badawczej w Mściwojowie w odniesieniu do ewolucji interpretacji powszechnie stosowanego podziału badań na dwie kategorie: badania podstawowe i badania stosowane. Podniesiono również kwestię nowych, interdyscyplinarnych badań w polskiej i światowej prasie naukowej. Program badawczy dla Mściwojowa ujęto w kontekście realizacji badań podstawowych prowadzonych w innych zlewniach badawczych Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.W modelowaniu procesów hydrologicznych w aspekcie inżynierii środowiska równorzędne znaczenie mają badania podstawowe oraz praktyka inżynierska. Stanowią one z reguły punkt wyjścia do badań stosowanych i są najczęściej niezbędnym etapem w algorytmie realizacji projektu o charakterze wdrożeniowym. W dziedzinie hydrologii ogólnej badania podstawowe służą dokładnemu poznaniu zjawisk i procesów. Relacje zachodzące w obiegu energii i materii, a także ich powiązania z procesami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi, czym zajmuje się współczesna hydrologia, wymagają ciągle lepszego poznania zależności miedzy elementami klimatycznymi a procesami kształtującymi bilans wodny w odniesieniu do podstawowej jednostki hydrologicznej jaką jest zlewnia (Beven 2002, Kaczmarek, red. 1996 za Tokarczyk [2010]). Zważywszy (za Rao [1994]), że wszystkie nauki przyrodnicze, jak również hydrologia, są w ich najogólniejszej kwintesencji matematyką, można odnieść się do empiryzmu umiarkowanego, który rozróżnia matematykę czystą i stosowaną. Pogląd ten uważa twierdzenia matematyki czystej za twierdzenia a priori, przypisując im charakter sądów analitycznych, natomiast w matematyce stosowanej znajduje obok twierdzeń analitycznych także twierdzenia syntetyczne, uważając je za twierdzenia empiryczne [Ajdukiewicz, 1983]. Uogólniając i znacznie upraszczając powyższą myśl, mo[...]

Lody. Jakość czy ilość?


  Tegoroczna konferencja organizowana przez IBPRS Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi podjęła problem "Jakość czy ilość?". Odpowiedź na to pytanie okazała się niełatwa, tym bardziej wystąpienia i prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników. Otwarcia konferencji dokonała Elżbieta Polak, dyrektor IBPRS Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi. Następnie Piotr Kaźmir z fi rmy Palsgaard, producenta stabilizatorów i emulgatorów, nawiązując do tematyki prezentowanej na ubiegłorocznej konferencji w Spale, omówił wpływ i zachowanie emulgatorów i stabilizatorów na poszczególnych etapach produkcji lodów. W swoim wystąpieniu zaprezentował nowe nazwy już funkcjonujących na rynku emulgatorów/ /stabilizatorów. Nowe nazewnictwo tych produktów ułatwi klientom dopasowanie ich do rodzaju lodów. omówiła ofertę fi rmy dotyczącą słodzików, mieszanek witaminowo-mineralnych oraz błonników rozpuszczalnych. Na uwagę zasługuje fakt, że błonniki te są pozyskiwane ze środka ziarna, a nie ze słomy, co przejawia się wysoką rozpuszczalnością, nawet do 80% suchej masy. W grupie oferowanych produktów znalazły się również naturalne barwniki, których profi l przybliżył Filip Maleszka. Nostalgia, przywołanie starych dobrych czasów, odnajdywanie smaków pamiętanych z [...]

Bezpieczna żywność wysokiej jakości


  Konferencja organizowana przez IBPRS Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi w dniach 24-25 listopada 2011 r. poświęcona była bezpiecznej żywności wysokiej jakości. Troska o dobrą i bezpieczną żywność leży w interesie nas wszystkich, ponieważ wszyscy jesteśmy konsumentami. Swobodny przepływ bezpiecznej i dobrej dla zdrowia żywności to zasadniczy aspekt rynku wewnętrznego, w istotny sposób przyczyniający się do zdrowia i pomyślności konsumentów oraz mający znaczny wpływ na ich interesy społeczne i ekonomiczne. Wyzwaniem dla wszystkich producentów żywności jest zapewnienie lepszej jakości wyrobów przy zastosowaniu bezpiecznej technologii, stąd też wystąpienia i prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników. Miejscem spotkania był XVI-wieczny kompleks pała- Bezpieczna żywność wysokiej jakości cowy w Chlewiskach. Pałac Odrowążów Manor House Resort to centrum konferencyjne i Spa, otoczone dużym parkiem ze stawami i pomnikami przyrody. Konferencję otworzyła Elżbieta Polak, dyrektor IBPRS Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi. Następnie dr hab. inż. Krzysztof Bieńczak z Poli-techniki Poznańskiej zaprezentował najnowsze trendy w transporcie żywności w kontrolowanej atmosferze, które były omawiane na 67 Posiedzeniu Grupy Roboczej ds. Transportu Żywności w Genewie. Uczestnicy konferencji zostali zaznajomieni z wynikami prac Grupy i zmianami wprowadzonymi w międzynarodowej umowie ATP. Mogli także zapoznać się z najnowszym wzorem świadectwa ATP obowiązującym na terenie Unii Europejskiej i Rosji. Dalsza część prezentacji poświęcona została zagadnieniom związanym z wymaganiami stawianymi rejestrato[...]

Chłodnicze przetwórstwo owoców i warzyw


  Owoce i warzywa, w stanie świeżym, odznaczają się krótką trwałością przechowalniczą i nie nadają się do spożycia w długim okresie po zbiorze. W celu zachowania ich wysokiej jakości, zabezpieczenia przed utratą składników odżywczych oraz zmianami wyglądu, smaku i zapachu, poddaje się je utrwaleniu. W artykule zaprezentowano przegląd zagadnień technicznych dotyczących chłodniczego przetwórstwa owoców i warzyw. Na tym tle przedstawiono wybrane zagadnienia związane z technologiami stosowanymi przy zamrażaniu płodów rolnych. Polska na rynku europejskim od wielu lat jest znaczącym producentem owoców, warzyw i pieczarek. W produkcji i eksporcie truskawek, wiśni, porzeczek czarnych oraz jabłek przemysłowych nasz kraj jest w światowej czołówce. Ponad 50% produkcji owoców i ok. 30% warzyw jest kierowane do przemysłowego zagospodarowania [20]. Podstawowym celem przetwórstwa owocowo-warzywnego jest odpowiednia ochrona i szybkie przetworzenie surowca w produkt wysokiej jakości, dostępny przez cały rok. Rozwój współczesnych metod przetwórstwa i przechowalnictwa daje możliwość wyboru pomiędzy surowcem świeżym a przetworzonym, o wysokich wartościach żywieniowych i sensorycznych. Dominującym kierunkiem chłodniczego przetwórstwa owoców i warzyw jest ich zamrażanie i przechowywanie w tych warunkach. Surowiec Poza odmianą i związanymi z tym cechami morfologicznymi i organoleptycznymi surowców, duże znaczenie dla chłodniczego przetwórstwa ma jakość owoców i warzyw, w tym: stopień uszkodzeń, czystość mikrobiologiczna, świeżość, odpowiedni stopień dojrzałości, jednolitość i zawartość składników odżywczych. Niedojrzałe oraz przejrzałe surowce są bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne. Warzywa i owoce, ze względu na wysoką zawartość związków odżywczych i wody, stanowią doskonałą pożywkę dla rozwoju drobnoustrojów. Najczęściej spotykana mikroflora bakteryjna świeżych warzyw i owoców to drobnoustroje z rodzaju Pseudomonas i rodziny Enterobacteriaceae [[...]

Białka w lodach DOI:10.15199/65.2016.4. 3


  W artykule omówiono tradycyjne źródła białek w lodach oraz ich funkcje odżywcze i technologiczne. Przedstawiono także tendencje w stosowaniu zamienników białka pochodzących od różnych ssaków oraz roślinnych zamienników białkowych. Wybór zamienników białka mlecznego w lodach to nie tylko zmiana właściwości żywieniowych, ale także poszukiwania nowych funkcji technologicznych. Białka mają istotny wpływ na kształtowanie struktury i konsystencji wyrobu. W celu otrzymywania lodów z zamiennikami, porównywalnych w smaku i barwie do tych z tradycyjnym białkiem mlecznym, w procesie technologicznym należy uwzględnić właściwą ilość odpowiedniego stabilizatora, dodatek aromatu oraz zastosowanie barwnika.Obserwowane w ostatnich latach zmiany nawyków żywieniowych wpływają w znaczący sposób na producentów żywności w zakresie asortymentu, stosowanych składników i dodatków, a także opakowań. Tendencje te dotyczą także lodów. Spożycie lodów w Polsce to ok. 4 l/osobę. Dla porównania w Szwecji, Finlandii czy Norwegii, czyli krajach, w których panują jeszcze mniej sprzyjające warunki pogodowe, spożycie lodów przekracza 10 l/osobę. Rynek lodów w Polsce jest wart ponad 1 mld 600 tys. zł [11]. Mrożone produkty mleczne są klasyfikowane jako niskotłuszczowy nabiał. Mogą więc stanowić ważny element diety w profilaktyce osteoporozy, miażdżycy i chorób nowotworowych, a także wpływać na prawidłowy rozwój organizmu w okresie wzrostu. Podstawowym surowcem do produkcji lodów jest mleko, uważane za jeden z najzdrowszych produktów w naszej diecie. Tak więc lodowe przysmaki, podobnie jak mleko, dostarczają organizmowi wielu cennych składników odżywczych, takich jak pełnowartościowe białko, witaminy, składniki mineralne. Dostarczają więcej potasu, magnezu, fosforu oraz witamin grupy B niż mleko [1, 5, 7]. ŹRÓDŁA BIAŁKA W LODACH Przeciętna zawartość białka w lodach wynosi ok. 3 g. Jego źródłem są najczęściej: mleko płynne, śmietanka, mleko w proszku. Bi[...]

Przerwanie łańcucha chłodniczego a jakość żywności DOI:10.15199/65.2016.9.3


  Wiele nowoczesnych technologii utrwalania żywności wymaga stosowania obniżonej temperatury w procesie produkcji, przechowywania i transportu żywności. Zasadnicze znaczenie ma dobór temperatury optymalnej dla poszczególnych grup produktów oraz ograniczenie jej wahań do minimum na wszystkich etapach łańcucha chłodniczego, od pozyskania surowca do konsumpcji gotowego wyrobu. W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące warunków przechowywania, transportu i dystrybucji żywności w cyklu łańcucha chłodniczego. Na tym tle przedstawiono wybrane zagadnienia związanego ze zmianami jakości, wyglądu i cech sensorycznych produktów, wynikającymi z niezachowania stabilności temperatury.Przemysł rolno-spożywczy jako jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki wytwarza ok. 6% produktu krajowego brutto (PKB) i 17,1% produkcji sprzedanej przemysłu ogółem. W ciągu ostatnich 10 lat wartość eksportu polskiej żywności wzrosła ponad 3,5-krotnie z ok. 5 mld do 17,5 mld zł [14]. Udział produktów świeżych i zamrożonych jest znaczący w ogólnym bilansie produkcji i konsumpcji żywności natomiast wymagania konsumentów mają wpływ na zachowanie oryginalnych cech i właściwości żywności. Priorytetem jest zagwarantowanie jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych, co powoduje, że żywność powinna być przechowywana we właściwej temperaturze od momentu pozyskania surowca aż do konsumpcji ostatecznego produktu przez kilka etapów pośrednich stanowiących powiązane ze sobą ogniwa łańcucha dostaw (rysunek 1). Pomocne w tym działaniu są systemy jakości ISO, HACCP i IFS czy zasady dobrych praktyk. Procedura zachowania niezmienności warunków, w jakich muszą się znajdować chłodzone lub mrożone produkty żywnościowe, definiowana jest jako łańcuch chłodniczy, który rozpoczyna się w momencie pozyskiwania surowca, przez jego przetwarzanie, przechowywanie, transport chłodniczy, a kończy na rozmrożeniu gotowego produktu przed konsumpcją [[...]

Transport - problematyczne ogniwo łańcucha chłodniczego DOI:10.15199/65.2017.8.3


  W Polsce od wielu lat zauważa się tendencję ukierunkowaną na rozwój sektora transportowego, co potwierdza coraz większy jego udział w PKB oraz liczba wykonywanych przewozów, która w 2004 r. wynosiła 8980, a w 2014 r. 29 488 [9]. W 2014 r. za pośrednictwem wszystkich gałęzi transportu przewieziono 1,83 mld t towarów, z czego prawie 1,55 mld t przypadło na transport samochodowy [1]. Sektor rolno-spożywczy wykorzystuje głównie transport samochodowy. Z transportu morskiego korzysta ok. 30% dużych przedsiębiorstw z branży owocowo-warzywnej, a z kolejowego tylko 4% [11]. Przewóz obejmuje zarówno czas, w którym ładunek znajduje się na środku transportowym, jak i czynności dodatkowe (np. spedycyjne, drobne usługi logistyczne) oraz sytuacje związane z postojem czy rozładunkiem (rysunek 1) [10, 12]. W branży transportowej pojawiają się nowe wyzwania związane z globalizacją rynków, koncentracją uwagi na jakości produktu, bezwzględnym przestrzeganiem norm prawnych czy wysokimi wymaganiami przy wyborze przewoźnika. Transport żywności stawia przewoźnikom wiele wyzwań. Do głównych należą: ??presja czasu, zwłaszcza gdy transport dotyczy produktów spożywczych, szczególnie żywności chłodzonej o krótkich terminach trwałości, przydatności do spożycia, ??zapewnienie odpowiedniego taboru i warunków przewozu, ??właściwe zabezpieczenie ładunku przed uszkodzeniami, ochrona przed zanieczyszczeniami oraz szkodnikami, ??zapewnienie najwyższych standardów jakości, ??nadzór nad przewozem. Przewóz żywności wymaga niezwykłej staranności i zachowania reżimu temperaturowego oraz najwyższych standardów sanitarnych. Otwarcie na nowe rynki i poszukiwanie nowych, oryginalnych produktów z odległych zakątków świata, jak łosoś z Alaski czy banany z Kostaryki, które muszą pokonywać duże odległości i być transportowane szybko, aby zapewnić im świeżość, właściwą jakość i bezpieczeństwo zdrowotne, wymaga szczególnych działań. Transport żywności jest zatem zadaniem [...]

Łańcuch chłodniczy w produkcji i przechowywaniu żywności DOI:10.15199/65.2019.8.9

Czytaj za darmo! »

Prawidłowy łańcuch chłodniczy zapewnia spowolnienie procesów biologicznego rozkładu żywności i przeciwdziała jej marnotrawieniu oraz umożliwia dostarczanie konsumentom bezpiecznej i wysokiej jakości żywności [2]. Na całym świecie około 400 mln t żywności jest przechowywanych z zastosowaniem chłodzenia. Całkowita pojemność chłodni (magazynów chłodniczych) na świecie to około 600 mln m3. International Institute of Refrigeration szacuje, że liczba systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła działających na świecie to około 3 mld, w tym 1,5 mld lodówek domowych, 90 mln chłodni handlowych, sprzętu (w tym agregaty skraplające, samodzielne urządzenia i scentralizowane systemy). Funkcjonują również 4 mln chłodzonych pojazdów drogowych (samochody dostawcze, ciężarówki, naczepy lub przyczepy), 1,2 mln kontenerów chłodniczych (chłodnie) i 477 000 supermarkety o powierzchni od 500 do 20 000 m2, gdzie 45% zużywanej energii elektrycznej jest wykorzystywane przez sprzęt chłodniczy [19]. Kontrola terminów przydatności do spożycia, temperatury dostosowanej do wymaganych warunków i produktów, higieny stanowi priorytet, a stałemu nadzorowi podlegają wszystkie etapy łańcucha dostaw. Odstępstwa od wymaganych temperatur mogą skutkować obniżeniem jakości lub zepsuciem produktu [9, 10, 13, 21, 24]. Procedura zachowania niezmienności warunków temperaturowych, w jakich muszą się znajdować chłodzone lub mrożone produkty żywnościowe, identyfikowana jest jako łańcuch chłodniczy (rysunek 1). Pierwszym etapem łańcucha chłodniczego jest już moment pozyskiwania surowca, a następnie jego przetwarzanie, przechowywanie, transport chłodniczy, kolejne etapy przechowywania w chłodniach, magazynach, sklepach czy domowych urządzeniach chłodniczych i wreszcie kończący cykl etap przygotowania gotowego produktu do konsumpcji [13, 14, 23]. Konsumentom łańcuch chłodniczy najczęściej kojarzy się z chłodniami transportowymi, lodówkami detalicznymi i domow[...]

Rola łańcucha chłodniczego w utrzymaniu jakości żywności DOI:10.1599/8.2020.1.2


  Niniejszy artykuł jest uzupełnieniem publikacji autorów "Łańcuch chłodniczy w produkcji i przechowywaniu żywności", opublikowanej w Przemyśle Spożywczym nr 8/2019 Polska należy do wiodących producentów żywności w UE, z udziałem wartościowym wynoszącym ok. 9% [32]. Krajowy sektor spożywczy stanowi ponad 20% sprzedaży całego przemysłu. Największą część w przemyśle spożywczym zajmuje przetwórstwo mięsa - ok. 22%. O połowę mniejszy udział mają branża mleczarska - ok. 12% oraz napojów alkoholowych - ok. 10%. Znaczącą pozycję zajmuje także branża owocowo- -warzywna, piekarska i ciastkarska, stanowiąca od 5,9% do 7,4% wartości produkcji sprzedanej przemysłu spożywczego [15]. W latach 2014 - 2016, 8,1% przedsiębiorstw z sektora spożywczego zadebiutowało z nowościami na rynku, a 10,6% zmieniło procesy produkcyjne. Wyzwania, jakie stoją przed sektorem rolno-spożywczym i jego poszczególnymi branżami, dotyczą zapewnienia ciągłości i jakości produkcji oraz jej opłacalności ekonomicznej, a także muszą sprostać rosnącym potrzebom coraz bardziej świadomych i wymagających konsumentów. Chłodzenie jest nierozerwalnym procesem wytwarzanie żywności i wymogiem współczesnych konsumentów. Kluczem do spełnienia wszystkich oczekiwań dotyczących ludzkiego komfortu i nowoczesnego stylu życia jest konieczność korzystania z chłodzenia w sposób zrównoważony, bezpieczny zdrowotnie, o niskim wpływie na środowisko i energooszczędny. ŁAŃCUCH CHŁODNICZY Łańcuch chłodniczy obejmuje szereg procedur i działań zmierzających do zachowania niezmienności warunków temperaturowych w jakich muszą się znajdować chłodzone lub mrożone produkty żywnościowe (rys. 1). Jego pierwszym ogniwem jest moment pozyskiwania surowca, a następnie jego przetwarzanie, przechowywanie, transport chłodniczy, kolejne etapy przechowywania w chłodniach, magazynach, sklepach czy domowych urządzeniach chłodniczych i w efekcie, kończący cykl, etap przygotowania gotowego produktu do konsumpcji[...]

 Strona 1  Następna strona »