Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Adam Surdek"

Ocena przydatności wybranych sorbentów do usuwania jonów Co2+ z roztworów wodnych DOI:10.15199/62.2018.9.36


  Kobalt to pierwiastek, który w środowisku naturalnym występuje głównie w postaci minerałów, takich jak arsenki, siarczki, arsenosole, hydraty i tlenki. Do najważaniejszych z nich zalicza się smaltyn CoAs2, kobaltyn CoAsS, erytryn Co3(AsO4)2 i linneit Co3S4 1). Obecność Co w skorupie ziemskiej jest związana głównie z rudami miedzi i niklu, a także rudami ołowiu, żelaza i cynku. W oceanach, a dokładniej w konkrecjach manganowych, zawartość kobaltu mieści się w zakresie 0,2-1,2%2). Kobalt występujący w śladowych ilościach nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Jest on składnikiem witaminy B12 i można go znaleźć w większości tkanek. Całkowita jego zawartość w organizmie ludzkim jest szacowana na 1,2-1,5 mg, niezależnie od wieku3). Działanie toksyczne kobaltu ujawnia się dopiero przy jego dużych stężeniach. Do najczęstszych objawów zatrucia należy kaszel, zapalenie oskrzeli i płuc oraz zwłóknienie tkanki płucnej. Może on również powodować uszkodzenie mięśnia sercowego, upośledzenie funkcjonowania tarczycy oraz anemię. Na oddziaływanie kobaltu i jego związków narażeni są głównie ludzie pracujący w hutnictwie, przy obróbce metali, w drukarniach, przy wytwarzaniu ceramiki (barwniki kobaltowe), produkcji farb oraz w rolnictwie. Ryzyko zatrucia istnieje również w przypadku osób mieszkających w pobliżu składowisk odpadów zawierających kobalt i emiterów przemysłowych4). Kobalt występuje naturalnie w minerałach i wodzie morskiej w ilościach śladowych, zwykle w połączeniu z niklem. Otrzymanie związków kobaltu i niklu o wysokiej czystości wiąże się zatem z dużą trudnością w ich rozdzieleniu, z uwagi na znaczne podobieństwo we właściwościach chemicznych. Z drugiej strony zainteresowanie tymi stosunkowo rzadkimi pierwiastkami stale rośnie, ponieważ należą one do grupy metali cennych, co sprawia, że ważne jest poszukiwanie dodatkowych źródeł i metod ich odzysku. Do usuwania, zatężania i odzysku jonów metali powszechnie stosuje się metody chemiczne [...]

 Strona 1