Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ILONA BIEDROŃ"

XVI Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej

Czytaj za darmo! »

W dniach 25-27 września 2006 r. w podkrakowskiej Paszkówce odbyła się XVI Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej, organizowana przez Komitet Gospodarki wodnej PAN i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na temat "Zarządzania zasobami wodnymi w świetle zmienności klimatu". Wśród uczestników szkoły nie zabrakło przedstawicieli zarówno regionalnych zarządów gospodarki wodnej (Gdańsk, Kr[...]

Powódź 2010 - analiza strat i szkód powodziowych w Polsce


  W artykule zaprezentowano szacunkowe straty i szkody spowodowane przez powódź 2010 r. w Polsce w różnych sektorach gospodarki, instytucjach odpowiedzialnych za gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią, jak również w jednostkach samorządu terytorialnego na poziomie wojewódzkim. Przestawiono także, na podstawie dostępnych informacji, analizę szkód i strat w majątku prywatnym ubezpieczonym oraz koszty wypłaty zasiłków dla rodzin poszkodowanych przez powódź - analiza ta nie odzwierciedla jednak całkowitej wartości strat w majątku gospodarstw domowych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Porównano wartość szkód i strat z powodzi 2010 r. z wielką powodzią 1997 r. i powodzią w 2001 r. ■ Podstawy opracowania analizy szkód i strat powodziowych Analizę szkód i strat spowodowanych przez powódź 2010 r. opracowano na podstawie materiałów wykorzystanych do opracowania "Monografii Powodzi 2010 w dorzeczu Wisły" - wydawnictwa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW PIB). Dane do analizy pozyskano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), Ministerstwa Infrastruktury (MI), Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB. Wykonanie kompleksowej analizy szkód i strat powodziowych okazało się skomplikowanym przedsięwzięciem z uwagi na brak systemu gwarantującego gromadzenie przez jedną instytucję kompleksowych danych dotyczących szkód i strat zarówno w mieniu publicznym, jak również w majątku prywatnym. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2011 r. i Programem badań statystycznych statystyki publicznej na 2011 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zobowiązane jest do przekazani[...]

XXII Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej KGW PAN

Czytaj za darmo! »

Kraków, 21-22 listopada 2012 r. Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej KGW PAN służy wymianie doświadczeń i poglądów różnych zespołów badawczych poprzez prezentacje i dyskusje najnowszych osiągnięć naukowych i dydaktycznych zespołów w dziedzinie szeroko pojętej gospodarki wodnej. Szkoła organizowana jest cyklicznie raz w roku przez Sekcję Systemów Gospodarki Wodnej Komitetu Gospodarki Wodnej PAN oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Obrady XXII Ogólnopolskiej Szkoły Gospodarki Wodnej w 2012 r. skupiły si[...]

XXII Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej KGW PAN

Czytaj za darmo! »

Kraków, 21-22 listopada 2012 r. Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej KGW PAN służy wymianie doświadczeń i poglądów różnych zespołów badawczych poprzez prezentacje i dyskusje najnowszych osiągnięć naukowych i dydaktycznych zespołów w dziedzinie szeroko pojętej gospodarki wodnej. Szkoła organizowana jest cyklicznie raz w roku przez Sekcję Systemów Gospodarki Wodnej Komitetu Gospodarki Wodnej PAN oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Obrady XXII Ogólnopolskiej Szkoły Gospodarki Wodnej w 2012 r. skupiły si[...]

 Strona 1