Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA PIŁCZYŃSKA"

Drukowanie opakowań za pomocą cyfrowej techniki natryskowej


  Drukowanie cyfrowe, z roku na rok, zyskuje na popularności. Wiąże się to przede wszystkim ze spadkiem wielkości nakładów, których realizacja za pomocą analogowych technik drukowania, jest nieopłacalna. Obecnie dotyczy to również branży opakowaniowej - powstają bowiem produkty wykonywane z okazji różnych świąt, lub przeznaczane jedynie na lokalne rynki, a także takie, które dedykowane są konkretnej grupie odbiorców, co wymaga personalizacji. Przy tego typu zleceniach sprawdza się technika drukowania cyfrowego, w tym natryskowego, zwanego popularnie ink-jetem. W ostatnich latach jedynie 5% wszystkich druków wykonanych metodą cyfrową stanowiły opakowania. Rynek jednak cały czas zmienia się, dlatego należy się spodziewać, że udział opakowań wydrukowanych za pomocą maszyn cyfrowych będzie się zwiększał. Przewiduje się, że w 2025 roku ogół druków cyfrowych stanowić będzie 26% wszystkich druków [1]. Drukowanie natryskowe nie stanowi obecnie najpopularniejszej techniki cyfrowej wykorzystywanej do drukowania opakowań. Więcej tego typu zleceń realizuje się przy wykorzystaniu maszyn typu Indigo oraz urządzeń elektrofotograficznych. Wiąże się to między innymi z jakością drukowania, na którą mają wpływ głowice natryskowe. Producenci głowic udoskonalają jednak ich budowę tak, aby drukowanie typu inkjet mogło konkurować z innymi technikami [2[...]

BADANIA I ROZWÓJ: Zastosowanie nanografii w produkcji opakowań DOI:10.15199/42.2018.5.1


  Using nanography for packaging production STRESZCZENIE: Nanografia to najnowsza technologia drukowania cyfrowego wynaleziona przez Benny’ego Landę, wykorzystująca wodorozcieńczalną farbę z pigmentem w formie nanocząstek. Swoją premierę miała na targach drupa w 2012 roku. Przez kilka lat znajdowała się w fazie badań, ale w ostatnich miesiącach zainstalowano już trzy maszyny Landa przeznaczone do zadrukowywania kartonów pudełkowych. W artykule przedstawiono strukturę rynku opakowań i scharakteryzowano technologię nanograficzną stosowaną z powodzeniem w drukarniach opakowaniowych. ABSTRACT: Nanography is a latest digital printing technology, which uses a water-based ink with pigment consisting of nanoparticles. It was invented by Benny Landa, whereas its premiere took place during Drupa 2012 Trade Fair. Nanography had been investigated for several years, yet over the last few months three Landa machines suitable for folding boxes printing have finally been installed. Present text presents the structure of packaging market as well as it studies nanography as a technique succesfully applied in packaging printing houses.  Rynek opakowań na całym świecie rośnie w siłę - spodziewane jest, że w 2022 roku wartość jego przychodów zwiększy się do 124 bilionów dolarów rocznie. Jednocześnie należy się spodziewać, że w branży tej będzie się pojawiać coraz większa liczba zleceń na mniejsze nakłady. [1] Wiąże się to między innymi z faktem, że dzisiejsi konsumenci oczekują ciągle czegoś nowego. Producenci są więc zmusze[...]

Papier przeznaczony do stalorytu

Czytaj za darmo! »

Papiery wartościowe stanowią produkt powszechnie używany w życiu codziennym, jednakże ich wytworzeniu towarzyszy wiele skomplikowanych procesów, począwszy od produkcji podłoża o odpowiednich parametrach jakościowych, a skończywszy na jego zadrukowaniu i procesach wykończeniowych. Uzyskanie wymaganego efektu, jest możliwe - między innymi - dzięki zastosowaniu przy produkcji tych papierów druk[...]

Wpływ stalorytu na wybrane właściwości strukturalne papieru

Czytaj za darmo! »

Papiery wartościowe, zwłaszcza banknoty, stanowią produkt używany powszechnie w codziennym życiu. Ich wytworzeniu towarzyszy wiele skomplikowanych etapów, począwszy od produkcji samego papieru podłożowego o odpowiednich parametrach jakościowych, poprzez umieszczenie w nim różnorodnych zabezpieczeń, następnie zadrukowanie z wykorzystaniem kombinacji kilku technik druku, na procesach wykończen[...]

Wpływ stalorytu na właściwości wytrzymałościowe papieru

Czytaj za darmo! »

Staloryt jest techniką drukowania zaliczaną do wklęsłodruku. Obecnie tę technikę wykorzystuje się jedynie w produkcji papierów wartościowych i innych druków, wymagających zabezpieczenia. Zbadanie wpływu tej techniki drukowania na właściwości strukturalne, wytrzymałościowe oraz na deformację papieru - było tematem zrealizowanej w Instytucie Poligrafii Politechniki Warszawskiej przy współpracy[...]

Staloryt a deformacje arkusza

Czytaj za darmo! »

W Instytucie Poligrafii PW przy współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie zbadano wpływ druku wklęsłolinijnego (stalorytu) na zmiany niektórych parametrów papierów stosowanych w wytwarzaniu papierów wartościowych (1). Część uzyskanych wyników, obejmujących wpływ tego typu techniki drukarskiej na wybrane właściwości strukturalne i wytrzymałościowe papieru, zawarto [...]

Papier do przemysłowego drukowania natryskowego


  Wprowadzenie. Drukowanie natryskowe (ink-jet) jest obecnie powszechnie stosowane w zarówno monochromatycznych i wielobarwnych urządzeniach biurowych, jak i stosowanych do drukowania przemysłowego. W obu rodzajach urządzeń i maszyn drukujących natryskowo najczęściej stosowanym podłożem drukowym jest papier. Do urządzeń biurowych zazwyczaj używa się wysokiej lub średniej jakości papieru standardowego. Wyjątek stanowi drukowanie na urządzeniach biurowych zdjęć wielobarwnych, do których niezbędny jest papier specjalny. Naszym zamysłem było zbadanie możliwości zastosowania różnych papierów do przemysłowego drukowania natryskowego - nie interesowaliśmy się papierami do drukowania biurowego. Obecnie w drukowaniu cyfrowym preferuje się stosowanie papierów analogowych (np. offsetowych lub do pisania) w postaci fabrycznej lub po pewnych modyfikacjach wykonanych w fabryce lub bezpośrednio w drukarni cyfrowej przed procesem drukowania. Dotyczy to nie tylko drukowania elektrofotograficznego, ale także natryskowego. O stosowaniu papierów analogowych do pewnych odmian drukowania natryskowego pisano wielokrotnie, zarówno w prasie krajowej, jak i zagranicznej. Ostatnio informacje na ten temat przytaczali w "Przeglądzie Papierniczym" i "Poligrafice" Tomasz Graczyk (1) i Stefan Jakucewicz (2-4). Zastosowanie papierów analogowych do niektórych odmian drukowania natryskowego nie jest sprawą prostą. Istnieje wiele ograniczeń ze strony rodzaju i odmian drukowania natryskowego oraz możliwości poprawnego odwzorowania gamutu barw z zadawalającą rozdzielczością drukowania tak, aby uzyskana odbitka miała pożądaną jakość. Poniżej zostaną przedstawione procedury dopuszczające dany rodzaj papieru do stosowania w drukowaniu natryskowym. [...]

Określenie mikro- i makrostruktury papierów offsetowych nadających się do zadrukowywania techniką natryskową DOI:10.15199/54.2015.4.1


  Drukowanie cyfrowe z roku na rok zyskuje na popularności. Wiąże się to przede wszystkim ze spadkiem wielkości nakładów, których realizacja za pomocą analogowych technik drukowania jest nieopłacalna. dotyczy to również branży opakowaniowej, a nawet produkcji dziełowej. Obecnie prowadzane są badania, które mają na celu sprawdzenie możliwości zastosowania papierów przeznaczonych do drukowania offsetowego w drukowaniu natryskowym (inkjet) oraz uporządkowanie klasyfikacji papierów, z uwzględnieniem możliwości ich wykorzystywania w technice natryskowej drukowania. Papiery offsetowe są bowiem znacznie tańsze, stąd wzrost ich popularności wśród użytkowników maszyn cyfrowych. Stosowanie papierów analogowych może jednak nieść pewne ryzyko związane z jakością otrzymywanych na nich odbitek. Podjęcie tematyki związanej właśnie z możliwością ich wykorzystywania w technice cyfrowej ma więc praktyczne uzasadnienie. W badaniach postawiono tezę, że papiery do techniki offsetowej o określonych: składzie, strukturze i parametrach, można stosować w drukowaniu cyfrowym natryskowym, a kryterium ich doboru stanowi odpowiednio duża objętość obszaru barwnego wykonanych na nich odbitek, w porównaniu do objętości charakteryzującej wydruki wykonane na papierze dedykowanym. Określenie mikro- i makrostr uktur y papierów offsetowych nadających się do zadr ukowywania techniką natr yskową Micro- and macrostr ucture of offset papers suitable for ink-jet printing [...]

Nanografia jako najnowocześniejsza technika drukowania cyfrowego DOI:


  Digital printing has become a very popular technique. Its popularity is still growing because of shorter run lengths. However, this is only one of the reasons. Today there are many printing presses offering quite good quality of print. In the past the quality was rather poor. What is more, it could be used only in printing maximum 1000 overprints. Nowadays, digital technique is useful even for 3000 prints. The most modern one is nanography. Nanografia jest technologią opracowaną przez Benny’ego Landę, twórcę maszyn Indigo, które zostały wykupione prz[...]

 Strona 1  Następna strona »