Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"BOLESŁAW GAZIŃSKI"

Tendencje i kierunki rozwoju pomp ciepła na świecie

Czytaj za darmo! »

W 1997 roku w Kioto Międzynarodowa Organizacja ds. Klimatu określiła wytyczne mające na celu zredukowanie emisji gazów wywołujących efekt cieplarniany przynajmniej o 5% w stosunku do poziomu z 1990 roku. Miało to nastąpić w terminie od 2008 do 2012 roku. Pompy ciepła są urządzeniami, które uzyskują ciepło z niskich temperatur powietrza, wody lub gruntu i zaopatrują budynki w ciepło. Prze[...]

Wybrane uszkodzenia samochodowych agregatów chłodniczych

Czytaj za darmo! »

Artykuł powstał na podstawie wieloletnich doświadczeń firmy Systherm w serwisowaniu i naprawach samochodowych agregatów chłodniczych.Z uwagi na ciągle pogłębiającą się globalizacje oraz próbę zaspokojenia popytu ludności następuje ciągły, nie zahamowany wzrost transportu artykułów spożywczych, w tym artykułów wymagających transportu w warunkach kontrolowanej atmosfery. Transport żywności mr[...]

Towarzystwo CHŁODNICTWA, KLIMATYZACJI i POMP CIEPŁA SIMP - To już 56 lat działalności!


  1. Historia SEKCJI CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI SIMP Geneza powstania sekcji Na skutek rozwoju w połowie lat 50-tych przemysłu chłodniczego w Polsce rosła liczba inżynierów i techników zatrudnionych w przemyśle, biurach projektów i jednostkach naukowych związanych z branżą chłodnictwa. Środowisko to odczuwało potrzebę integracji i poprzez własną strukturę organizacyjną reprezentowania swoich interesów. Wówczas Kazimierz Gutkowski wystąpił z inicjatywą spotkania przedstawicieli najliczniejszych ośrodków chłodniczych z Warszawy, Gdańska, Krakowa i Łodzi w celu powołania w Polsce organizacji skupiającej chłodników. Do spotkania doszło w dniu 31 stycznia 1957 roku w Warszawie. W jego trakcie Kazimierz Gutkowski przekonał jego uczestników o konieczności powołania sekcji naukowo-technicznej, jako organizacji skupiającej chłodników z całej Polski w ramach istniejącego Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich. W tym historycznym spotkaniu wzięło udział blisko 40 osób, w tym m.in: Stanisław Rostkowski i Wacław Byszewski z Warszawy, Stanisław Latkowski z Krakowa, Roman Lipowicz, Stanisław Byszewski i Aleksander Tchórzewski z Gdańska oraz Włodzimierz Merc z Łodzi. Zespół w składzie Stefan Gajczak, Kazimierz Gutkowski, Jan Perkowicz, Mieczysław Sokulski, Kazimierz Wróblewski opracowali statut sekcji i program działania. Na podstawie tego wniosku Zarząd Główny SIMP dnia 5 lutego 1957 roku utworzył Sekcję Chłodnictwa SIMP, działającą na terenie całej Polski i powołał jej dwuosobowy zarząd z Kazimierzem Gutkowskim jako przewodniczącym. Dynamiczny rozwój Sekcji Przewodniczącymi Sekcji w następnych latach byli znani chłodnicy o wielkim autorytecie, dorobku projektowym oraz naukowo-dydaktycznym: Jan Perkowicz (1958-60); Stanisław Rostkowski (1960- 1962) - prof. Politechniki Warszawskiej i projektant; Wacław Byszewski (1962- 1965) - inicjator konferencji chłodniczej o najdłuższej historii - Poznańskich Dni Chłodnictwa[...]

Wydawnictwo SYSTHERM 12 lat pracy dla chłodnictwa i klimatyzacji


  Wydawnictwo SYSTHERM utworzono w firmie SYSTHERM Danuta Gazińska Sp. j. w 1999 roku. Podstawowym celem działalności było i jest promowanie nowości technicznych i przybliżanie czytelnikom wiedzy z zakresu techniki. Przez 12 lat działalności wydaliśmy ponad 50 tytułów specjalistycznych poradników. Do podjęcia działalności wydawniczej skłonił nas brak nowych książek z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji. Wydawnictwo SYSTHERM jest jednym z kilku wydawnictw technicznych na rynku polskim, które wydają książki dla branży chłodniczej. Najbardziej znane Wydawnictwo Naukowo Techniczne założone w 1949 roku wydało kilka pozycji dla Chłodnictwa. Jedną z najbardziej znanych książek było Chłodnictwo napisane przez nestora polskich chłodników, dr inż. Kazimierza Gutkowskiego, który był założycielem do dziś działającej Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP. Aktualna nazwa tej sekcji to Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP. Dużą popularnością cieszył się również wydany przez WNT Poradnik montera chłodniczego napisany przez Zygmunta Starowicza, który przez wiele lat był redaktorem naczelnym miesięcznika Chłodnictwo. Obecnie na rynku znajduje się wydana w 2007 roku książka Gutkowski K.M., Butrymowicz D.J., Chłodnictwo i Klimatyzacja. Książka ta zawiera podstawy chłodnictwa i klimatyzacji. Wiadomości teoretyczne są podane w bardzo skondensowanej formie. Główny nacisk w niej położono na opis czynników i układów technicznych wykorzystywanych w urządzeniach służących do obniżania temperatury. Omówiono konkretne rozwiązania techniczne maszyn, aparatury i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, a także chłodni. Innym wydawnictwem, które ma zdecydowanie większy udział w rynku jest IPPU MASTA Sp. z o.o. Najbardziej znanymi pozycjami z zakresu chłodnictwa wydanymi przez to Wydawnictwo jest niewątpliwie dwutomowe dzieło przełożone z języka niemieckiego H. J. Ullrich Technika chłodnicza. Poradnik wydane w 1999 roku[...]

Awarie i czynniki warunkujące niezawodność działania agregatów do schładzania wody lodowej

Czytaj za darmo! »

W systemach pośrednich chłodzenia powietrza w klimatyzacji, jak również w niektórych procesach technologicznych, np. przemysł chemiczny, przemysł spożywczy czy przetwórstwo tworzyw sztucznych, agregat do schładzania wody lodowej stanowi podstawowe urządzenie pracujące w instalacji wody lodowej. O bezawaryjnej pracy agregatu i instalacji wody lodowej decyduje wiele czynników, począwszy od[...]

Uszkodzenia sprężarek samochodowych agregatów chłodniczych

Czytaj za darmo! »

Firma Systherm, która w kwietniu tego roku rozpoczęła 21 rok działalności, od 18 już lat zajmuje się remontami sprężarek, natomiast doświadczenia w serwisowaniu agregatów chłodni samochodowych zdobywa od 1992 roku. Na tej podstawie może stwierdzić, że dość często przyczyną wzrostu temperatury w chłodni i niejednokrotnie zepsucia się przechowywanego tam towaru była awaria sprężarki. Samochodow[...]

Aspekty budowy, doboru, montażu i użytkowania agregatów do wytwarzania lodu łuskowego firmy ZIEGRA

Czytaj za darmo! »

Lód łuskowy jest stosowany w wielu procesach produkcyjnych, a także w przechowalnictwie. Wykorzystuje się go m.in. w przetwórniach mięsa, ryb, warzyw, w piekarniach, jako czynnik usprawniający przebieg określonych procesów technologicznych oraz poprawiający jakość gotowych produktów. Lód łuskowy jest bardzo często wykorzystywany w transporcie żywności na kutrach rybackich i w samochodach jako "czynnik" zapewniający utrzymanie właściwej temperatury w pojemnikach, w których transportuje się żywność. Lód łuskowy jest niezastąpiony przy eksponowaniu ryb w marketach. Znajduje również zastosowanie w laboratoriach i szpitalach. Lód łuskowy umożliwia schłodzenie produktów, dzięki czemu zachowują dłużej swoją wartość, świeżość i atrakcyjny wygląd. Zasada działania agregatów do w[...]

Aktualne rozwiązania i tendencje rozwoju pomp ciepła przedstawione na Chillventa 2014 w Norymberdze DOI:


  W dniach 14-16 października 2014 r. w centrum targowym w Norymberdze odbyły się międzynarodowe targi Chillventa 2014. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem specjalistów, których liczba była wyższa o 7,5% od rekordowej w 2012 r. Także rekordowa była liczba wystawców oraz referatów przedstawionych na kongresie Chillventa 2014 i sympozjach podczas targów. W czasie 3 dni targowych w 7 halach odwiedzający stoiska goście mogli poznać najnowsze produkty i rozwiązania z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji, pomp ciepła, materiałów izolacyjnych i techniki pomiarowej MSR. Odbyły się także fora specjalistyczne, prezentacje miały branżowe zrzeszenia i szkoły oraz instytucje związane z branżą. W targach wzięło udział 984 wystawców ze 110 krajów. Liczba odwiedzających targi przekroczyła 30 000. Łączna powierzchnia targowa wynosiła 66 400 m2, z czego powierzchnia stanowisk wystawców 37 647 m2. Pokazy specjalne zaprezentowano na powierzchni 837 m2. Hale wystawowe wypełniły stoiska, z których 49% stanowiły wystawy przedsiębiorstw chłodniczych, 16% przedsiębiorstw klimatyzacyjnych, 14% producentów, 5% przedsiębiorstw pomp ciepła, po 4% specjalistów handlowych oraz zarządzania systemem klimatyzacyjnym, a w 2% zarządzania obiektem. 2. Kon ferencja Chłodnictwa , Klimatyzacji i Pomp ciepła Dzień przed otwarciem imprezy 13 października odbyła się konferencja Chillventa 2014. Z myślą o odwiedzających targi, organizatorzy umożliwili im wzięcie udziału w konferencji naukowo-technicznej, podczas której referaty na temat najnowszych rozwiązań w dziedzinie HVACR wygłaszali międzynarodowi specjaliści. Zainteresowanym przedstawiono najistotniejsze zagadnienia i kompleksowe rozwiązania problemów sektora chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła. Obrady odbywały się w pięciu salach. Tematyka została przyporządkowana do następujących zagadnień: 1) pompy ciepła: wyzwania, branże, technologia, badania, aplikacje - 11 referatów; 􀀤[...]

 Strona 1