Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MAREK SKORWIDER"

Zwiększenie zużycia makulatury w produkcji papierów makulaturowych w efekcie uruchomienia nowej maszyny papierniczej MP7 w Mondi Świecie

Czytaj za darmo! »

Wzrost zapotrzebowania na makulaturę w Polsce i Europie Wschodniej jest wynikiem zmian ekonomicznych regionu, które rozpoczęły się po transformacji ustrojowej państw byłego bloku socjalistycznego. Budowa maszyny papierniczej MP7 w Mondi Świecie S.A. zwiększy zużycie makulatury w świeckiej papierni o ponad 400 000 ton rocznie. Żeby zrozumieć i ocenić wpływ tego zjawiska na handel i zużycie makulatury w regionie należy zwrócić uwagę na przyczyny takiego stanu rzeczy. Wzrost zużycia makulatury w papiernictwie jest powodowany wzrostem produkcji papierów makulaturowych, co z kolei wiąże się z rosnącym popytem na opakowania i papier do ich produkcji. Do końca lat 80. w państwach bloku istniała względna równowaga popytu i podaży papierów makulaturowych. Polska, Czechy, Słowacja i Buł[...]

 Strona 1