Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Gabriela Konopka-Cupiał"

Certyfikacja przedsiębiorców i personelu wykonującego prace przy urządzeniach zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane

Czytaj za darmo! »

Na początku kwietnia b.r. ukazały się długo oczekiwane Rozporządzenia Komisji (WE) ustanawiające minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania w odniesieniu do programów szkoleniowych i certyfikacji, zarówno przedsiębiorstw, jak i odpowiedniego personelu, prowadzących działalność z wykorzystaniem fluorowanych gazów cieplarnianych, będące uzupełnieniem Rozporządzenia (WE) nr 842/2006 [...]

Mieszaniny ziębników w jednostopniowym obiegu ziębniczym z wewnętrzną kaskadą

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono teoretyczną analizę zjawisk zachodzących w jednostopniowym obiegu ziębniczym z wewnętrzną kaskadą, z zastosowaniem dwuskładnikowej mieszaniny ziębników. Zaprezentowano wyniki teoretycznej i eksperymentalnej analizy składu mieszaniny oraz strumienia masy czynnika ziębniczego w obiegu. REFRIGERANT MIXTURES USED IN A ONE-STAGE REFRIGERATION CYCLE WITH AUTOCASCADE - THEORETI[...]

 Strona 1