Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH WIERZBICKI"

Badania eksperymentalne witryny chłodniczej GD100 Część 1

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano wyniki badań eksperymentalnych sprężarkowej witryny chłodniczej typu GD100, przeznaczonej do napojów. Określono zależności roboczych temperatur elementów układu chłodniczego, temperatur powietrza w komorze i chłodzonego napoju, czasu cyklu, współczynnika czasu pracy, czasu rozpoczęcia pracy cyklicznej, czasu osiągnięcia ustalonych warunków działania, średniego poboru mocy od[...]

Badania eksperymentalne witryny chłodniczej GD100 Część 2

Czytaj za darmo! »

Na podstawie wyników badań wyznaczono następujące charakterystyki czasowe (w zależności od temperatury zewnętrznej albo charakteru i stopnia załadowania komory): 1) czas od momentu włączenia witryny do rozpoczęcia cyklicznego trybu pracy agregatu chłodniczego, 2) czas cyklu w ustalonych warunkach pracy, 3) współczynnik czasu pracy k, określany jako stosunek czasu pracy sprężarki tr w jed[...]

 Strona 1