Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz PAWUL"

Zanieczyszczenia ropopochodne w środowisku glebowym


  Dynamiczny rozwój przemysłu i motoryzacji był i wciąż jest głównym skutkiem wprowadzania do środowiska agresywnych związków zmniejszających aktywność biologiczną i wydajność gleby. Powoduje to wzrost zapotrzebowania na paliwa i konieczność zakupu i przetwarzania coraz to większej ilości ropy naftowej, która przy nieszczelnym systemie dystrybucji i wykorzystania jest często źródłem skażenia środowiska gruntowo-wodnego. Przyrost wydobycia, przetwórstwa i zużycia ropy naftowej nieuchronnie powoduje zwiększenie przypadków skażenia środowiska tymi produktami. Często nie zdajemy sobie sprawy, że ze wszystkich awarii i skażeń dotyczących gleby i gruntu, a w konsekwencji również wód gruntowych, prawie 40% to zanieczyszczenia węglowodorami ropopochodnymi. Do skażenia materiałami ropopochodnymi, a szczególnie paliwami, dochodzi podczas ich produkcji, przechowywania, transportu, utylizacji i w sytuacjach awaryjnych. Według światowych danych, 0,1-0,25% używanych produktów naftowych przedostaje się do środowiska. Głównie stanowią je paliwa silnikowe oraz surowa ropa naftowa. Ogólna ilość ropy i jej produktów przedostających się do środowiska jest szacowana na 9 mln ton rocznie [Kołwzan 2005; Solecki 2005]. Rząd USA borykał się z wyciekiem ropy naftowej w Zatoce Meksykańskiej spowodowanym zatonięciem platformy wiertniczej. Wyciek ten drastycznie wpływał na skażenie wód zatoki, jak również jej wybrzeży, a co za tym idzie gleb. Codziennie do wód i przedostawało się blisko 800 tys. litrów ropy, co może uczynić go największym wyciekiem w historii. Usuwanie skutków skażenia zatoki oraz jej wybrzeży potrwa wiele lat. Istnieje bardzo wiele źródeł stwarzających ryzyko skażenia środowiska glebowego produktami ropopochodnymi. Należą do nich [Maciak 1996; Surygała 2000; Malina 2007]: A. Ropa naftowa i produkty jej rafi nacji: 􀂃 urządzenia poszukiwawcze (wiertnie lądowe i śródlądowe), 􀂃 kopalnie ropy naftowej, &[...]

 Strona 1