Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Robert Łaba"

Straty i marnotrawstwo żywności w sektorze rybnym - przyczyny i sposoby ograniczania DOI:10.15199/65.2020.2.6


  Straty i marnotrawstwo żywności stanowią globalny problem środowiskowy, społeczny i ekonomiczny. Z perspektywy środowiskowej straty i marnotrawstwo żywności przekładają się na niepotrzebne wykorzystanie wody, energii, opakowań oraz innych zasobów i materiałów do produkcji i dystrybucji żywności, a następnie do utylizacji niewykorzystanych produktów [4]. Zgodnie z szacunkami europejskiego projektu badawczego FUSIONS w 2012 roku zmarnowano w UE ok. 87,6 mln t żywności, co odpowiada ok. 173 kg zmarnowanej żywności na osobę [5]. Z kolei badania prowadzone przez Eurostat wykazały, że w 2012 r. w Unii Europejskiej zmarnowaniu uległo średnio 127 kg żywności na osobę [1]. Produkcja i utylizacja niewykorzystanej żywności w UE w tym czasie spowodowały powstanie 170 mln t emisji dwutlenku węgla, a koszty związane z takim poziomem marnotrawienia żywności szacuje się na około 143 mld euro. W polskiej gospodarce rybnej możemy wyodrębnić dwa podstawowe źródła surowca. Są to połowy morskie, które dzielimy na połowy bałtyckie i dalekomorskie, oraz połowy ryb słodkowodnych. Według danych statystycznych ogólne połowy ryb morskich w 2017 r. wyniosły 208 tys. t, a ryb słodkowodnych 53,3 tys. t, co w przeliczeniu na mieszkańca Polski wynosiło 5,4 kg ryb morskich oraz 1,4 kg ryb słodkowodnych. Import ryb świeżych, schłodzonych lub zamrożonych w 2017 r. wyniósł 289,5 tys. t, natomiast import filetów i innego mięsa z ryb świeżych, schłodzonych lub zamrożonych wyniósł 192,4 tys. t [6]. W 2016 r. przetwórstwo ryb w Polsce osiągnęło wartość produkcji ok. 10,5 mld zł. Ponad 64% wartości produkcji sprzedawano poza Polską. Wielkość produkcji szacuje się w tym okresie na ok. 530 tys. t. W strukturze produkcji dominowały przetwory i konserwy rybne - 50%, oraz ryby wędzone - 20%. Spośród produktów wysoko przetworzonych zwiększono podaż wyrobów kulinarnych, garmażeryjnych i pozostałych przetworów - 16%, oraz konserw i prezerw - 9%, przy niższej produkcj[...]

 Strona 1