Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Doliwa"

Makulatura w praktyce

Czytaj za darmo! »

Makulatura, obok odpadów z metalu, plastików i szkła, jest materiałem, który w pierwszej kolejności został zidentyfikowany jako użyteczny surowiec wtórny. Możliwość poddania papieru i tektury recyklingowi nadaje produkcji nie tylko wymiar ekonomiczny, stwarzając warunki do tańszego wytwarzania bez sięgania po zawsze kosztowniejsze włókno pierwotne, ale także zyskuje wymiar coraz bardziej respektowany i coraz bardziej wymagający - wymiar środowiskowy. Oczywiście w tym aspekcie najprostszym skutkiem użycia makulatury jest oszczędność drewna jako surowca pierwotnego. Jednak oszczędność włókien pierwotnych nie jest jedynym aspektem pozytywnym z punktu widzenia środowiskowego, decydującym o ekologicznym charakterze recyklingu makulatury. Ograniczenie zapełniania składowisk odpadów, [...]

Zmiana - nieunikniony element zar ządzania środowiskowego


  Konkluzje BAT dla przemysłu celulozowo- papierniczego stały się już rzeczywistością. I choć można by oczekiwać, że nowe wymagania i niesiony z nimi 4-letni okres autoweryfikacji i kosztownego - najczęściej - dostosowania, dostarczy wystarczającej dozy wyzwań dla naszej branży, to jednak wiatr zmian smaga twarze papierników jeszcze z wielu innych kierunków.Złożoność instalacji występujących w przemyśle papierniczym, a tym samym szerokie spektrum oddziaływania na środowisko, sprawiają, że nie tylko konkluzje BAT dla papiernictwa będą odciskały swój ślad na instalacjach. Zapewne najbardziej wyzywające będą tu konkluzje BAT dla dużych źródeł spalania. Ich ogłoszenie spodziewane jest w ciągu pierwszych 6 miesięcy przyszłego roku. W praktyce oznacza to, że limity emisji do powietrza, zaostrzone dyrektywą o emisjach przemysłowych, ulegną dalszemu wyśrubowaniu. To zdecydowanie niekomfortowa sytuacja. Instalacje, które podjęły działania w celu dostosowania się do wymagań dyrektywy od stycznia 2016 r., na kilka miesięcy przed sfinalizowaniem swoich inwestycji staną twarzą w twarz z koniecznością podjęcia kolejnych działań w tym samym obszarze, aby tym razem sprostać oczekiwaniom najlepszych dostępnych technik. I to w niespełna 4 lata! Pewną alternatywą pozostaje skorzystanie z rozwiązania de[...]

Środowiskowe "quo vadis" DOI:


  Troska o środowisko naturalne i jakość życia społeczeństwa w UE stanowi koło zamachowe rozwijania kierunków działań, które często pozostawały niezgłębione, a które finalnie decydują o kształcie zmian przepisów środowiskowych. Jedną z nich była publikacja Konkluzji BAT dla przemysłu celulozowo-papierniczego. Jednak z punktu widzenia Konfederacji Europejskiego Przemysłu Papierniczego (CEPI), reprezentującej nasz przemysł, był to ważny, choć tylko, krok w długiej wędrówce ku zrównoważonemu rozwojowi.[...]

Papier - aktualizacja 4.0 DOI:


  Wytwarzanie papieru i tektury stwarza, raczej stereotypowo, wrażenie ciężkiego przemysłu opartego na utartej technologii i rozwiązaniach, które niemal w niezmienny sposób realizują cele produkcyjne stymulowane zapotrzebowaniem klientów. Rzeczywiście tak jest, jednak z drobnym zastrzeżeniem o kolosalnym znaczeniu.Jest nim ciągłe doskonalenie Niezależnie, czy jest ono napędzane budowaniem wizerunku marki, bezpośrednią konkurencyjnością, uwarunkowaniami środowiskowymi, spełnianiem innych wymagań formalno-prawnych, czy wprost optymalizacją finansową przedsiębiorstw, ciągłe doskonalenie odbywa się praktycznie każdego dnia. Bardzo naturalne staje się zatem poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą uzyskać jeszcze lepsze produkty, z większym poszanowaniem środowiska i jego zasobów oraz jeszcze b[...]

Gwarantujemy dobry kontakt... z żywnością DOI:


  Kupując dowolny produkt, od zabawki dla dziecka po samochód, klient chce mieć pewność, że wykonanie, a przede wszystkim użyte materiały są dla niego bezpieczne. Im bardziej złożony produkt, tym, intuicyjnie, jest to bardziej oczywiste, że oczekujemy spełnienia norm, standardów i przepisów potwierdzających, że produkt może być używany bez negatywnego wpływu na nasze zdrowie. Analogiczne oczekiwania dotyczą także prostszych produktów codziennego użytku - w tym także produktów papierniczych. Produkty te z powodzeniem i od dawna znajdują zastosowanie w tak szerokim spektrum aplikacji, jak torebki do herbaty, filtry do kawy, opakowania napojów, papier do[...]

Dobry klimat - co(2) niesie ETS IV DOI:


  W bieżącym roku mija już 15 lat od czasu tworzenia pierwszych wytycznych i pierwszych wyliczeń alokacji bezpłatnych uprawnień dla instalacji włączonych do Systemu Handlu Uprawnieniami do emisji CO2 (Emission Trading Scheme). Każdy kolejny okres ETS to kolejne zmiany doprecyzowujące zasady naliczania i rozliczania kredytów CO2. ETS I i II są historią. ETS III wkrótce także do niej dołączy. Nadchodzi IV faza ETS.Ambicje celów redukcji emisji gazów cieplarnianych europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji konsekwentnie narastają, rysując wizję lepszego klimatu i środowiska zachowanego w dobrej kondycji dla przyszłych pokoleń. To ze strategicznego punktu widzenia. A za strategią muszą iść działania. Dla zakładów branży celulozowo- papierniczej to kolejne wyzwanie, któremu trzeba sprostać na polu ogólnoświatowej konkurencyjności. Wejście w życie rozporządzenia Komisji (UE) 2019/331 w sprawie ustanow[...]

 Strona 1