Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Stefan Bartnik"

SRzP RP. Czeka nas wiele ważnych wydarzeń

Czytaj za darmo! »

Dnia 10 stycznia 2007 r. w gmachu Związku Rzemiosła Polskiego przy ul. Miodowej 14 w Warszawie (siedziba Stowarzyszenia) odbyło się pierwsze w bieżącym roku posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP. Obrady prowadził prezes Lech Jędryka. Omawiano kilka ważnych tematów. Jak podano na zebraniu w organizowanych w I półroczu 2007 r. imprezach będą brać udział człon[...]

Walne Zebranie Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP - ocena 2008 roku, zmiana Statutu

Czytaj za darmo! »

alne Zebranie SRzP RP odbyło się 13 maja br. w siedzibie Lesaff re Polska S.A. w Wołczynie. Dokonano oceny działalności Stowarzyszenia w 2008 r., podjęto uchwały o zmianie Statutu oraz o wysokości składki członkowskiej - członka zwyczajnego. Były to podstawowe problemy rozpatrywane przez Walne. Ocena roku 2008 Po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego podjęto stosowne uchwały (jednomyślnie, w jawnym głosowaniu) w przedmiotowym zakresie. Ocena działalności Zarządu Głównego w 2008 roku, tak w zakresie statutowo-organizacyjnym, jak i fi nansowym, dokonana przez Walne Zebranie, była pozytywna. Zadania i prace władz Stowarzyszenia - centralnych i regionalnych, a w tym aktywu Stowarzyszenia, stanowiły kontynuację wykonywania[...]

 Strona 1