Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka CIENIUCH"

Toksyny bakteryjne


  Zależy od punktu widzenia… Z naszego - ludzkiego - punktu widzenia toksyczny jest związek, który szkodzi zwierzętom bądź ludziom. Zupełnie inaczej "spojrzą" na to bakterie, dla wielu z nich bowiem najbardziej toksycznymi substancjami są antybiotyki - przez ludzi uznawane za najwspanialszy wynalazek minionego stulecia. Wiele metabolitów produkowanych przez drobnoustroje ma niekorzystne działanie na organizmy żywe, jednak nie wszystkie możemy nazwać toksynami. Toksyczne metabolity wtórne Toksyny, antybiotyki, barwniki, feromony oraz związki biologicznie czynne sinic są przykładem metabolitów wtórnych bakterii. Są to produkty nie spełniające żadnej określonej funkcji metabolicznej, zazwyczaj charakterystyczne dla jednego lub niewielu szczepów czy gatunków wytwarzających je. W postaci metabolitów wtórnych usuwany jest z komórki nadmiar metabolitów pośrednich. Metabolity wtórne, nawet takie, jak antybiotyki i toksyny, nie odgrywają żadnej szczególnej roli w metabolizmie komórki; są rodzajem "odpadu". Stanowią rezerwę metaboliczną, pełnią funkcję związków powierzchniowo czynnych, czynników różnicowania komórkowego i chelatorów. Mogą być również wytwarzane jako uboczne, szkodliwe dla komórki, produkty przemiany materii. Komórki drobnoustrojów produkują metabolity wtórne w określonych warunkach, rzadziej produkcja odbywa się w sposób ciągły. Metabolity wtórne mogą spełniać funkcję czynników obronnych. Czym są toksyny? Jak podaje słownik współczesnego języka polskiego, toksyna to jad uwalniający się z komórek niektórych organizmów żywych, np. bakterii, grzybów, węży, który wprowadzony do organizmu człowieka lub zwierzęcia działa trująco. Encyklopedia PWN defi niuje toksyny bakteryjne (jady bakteryjne) jako substancje wydzielane przez bakterie na zewnątrz komórki bakteryjnej lub uwalniane poZ .YCIA BAKTERII Toksyny bakteryjne Zale.y od punktu widzeniac Z naszego . ludzkiego . punktu widzenia toksyczny [...]

 Strona 1