Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Aleksander Sołtan"

The National Packaging Competition PakStar 2006

Czytaj za darmo! »

The third PakStar National Packaging Competition took place on 7th June 2006. The main aim of this competition is to recognize and reward the efforts and innovations leading to the progress in packaging field and customer service. The successful first and second editions of the competition (2002 and 2004) proved that they satisfied the needs of trade and industry, generating conditions for [...]

IV Ogólnopolski Konkurs Opakowań PakStar oraz I Krajowy Konkurs Projektów Opakowań Student PakStar

Czytaj za darmo! »

Tempo rozwoju przemysłu i handlu oraz zmiany w poziomie i stylu życia powodują wzrastające zapotrzebowanie na nowoczesne opakowania, odznaczające się wysokimi walorami technicznymi i marketingowymi, skutecznie chroniące swoją zawartość oraz bezpieczne dla zdrowia i środowiska. Zapotrzebowanie to rośnie, czego dowodem są między innymi różne konkursy. Do udziału w konkursie PakStar 2008 mogą b[...]

National Packaging Competitions PakStar and 1st National Packaging Design Competition Student PakStar

Czytaj za darmo! »

"Better Quality of Life through Better Packaging to More People" it is not only the mission of the World Packaging Organization WPO but also a main objective of organized by WPO international packaging competitions WorldStar and WorldStar Student Award as well as national packaging competitions organized by WPO members, including PakStar and Student PakStar contests in Poland.The idea of pa[...]

Czas na nowoczesne opakowania owoców i warzyw

Czytaj za darmo! »

Sprawna organizacja oraz odpowiednia infrastruktura przygotowania produktów ogrodniczych do obrotu wielkotowarowego stanowią jedno z podstawowych wymagań efektywnego zagospodarowania krajowego potencjału produkcyjnego, wynoszącego od 7,5 do 9 mln ton w skali rocznej. Eksport świeżych polskich produktów, które są znane w Europie z walorów smakowych jest najkorzystniejszą formą zagospodarowan[...]

Internetowy system zapewnienia nowoczesnych opakowań w branży ogrodniczej

Czytaj za darmo! »

Właściwe pakowanie żywności, to podstawowy warunek zapewnienia wysokiej jakości wyrobów spożywczych i uniknięcia strat towarowych. Opakowania świeżych owoców i warzyw, ze względu na nietrwały i delikatny charakter tych produktów należy dobierać bardzo starannie, uwzględniając unijne standardy jakości handlowej, jak również krajowe i międzynarodowe przepisy w zakresie pakowania owoców i warzy[...]

Internet System Ensuring Modern Packaging in Horticultural Industry

Czytaj za darmo! »

A proper packaging of food is the main condition that ensures high quality of produce and reduction of loss risk in goods turnover. Packaging for fresh fruits and vegetables with regard to their perishable and damage sensitive nature, should be chosen very carefully according to the EU trade quality standards as well as international and national regulations in this field including receivers’ requirements. Growing competitiveness of imported horticultural goods as well as higher consumers’ quality requirements prompt Polish fresh fruit and vegetable’s suppliers to improve their packaging techniques and goods presentation. Efficient organisation and appropriate infrastructure for horticultural products preparation for large scale turnover including exports, is[...]

 Strona 1