Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Strzelecki"

Dr Hipolit Chojecki 18. X. 1918 - 3. I. 2007

Czytaj za darmo! »

W południe 15 stycznia br. odprowadziliśmy na wieczny spoczynek do grobu rodzinnego na warszawskich Powązkach Wojskowych dr. Hipolita Chojeckiego, założyciela i pierwszego redaktora naszego pisma. W kondukcie szli członkowie najbliższej i dalszej rodziny, przyjaciele a także coraz mniej liczni już współpracownicy i współtwórcy osiągnięć Jego pracowitego życia. A życie to w ciągu o[...]

Profesor Krystyna Cholewicka - Goździk

Czytaj za darmo! »

Proces dochodzenia do piastowanych godności i pozycji, jaką obecnie zajmuje prof. dr hab. Krystyna Cholewicka-Goździk wśród polskiej kwalitologii nie był typowy. Odrębność ta polega na tym, że w tej dziedzinie z reguły wszyscy swoje stopnie i stanowiska łączą ze ścisłą współpracą i działalnością w środowiskach akademickich. Profesor Cholewicka swoją karierę związała z naukowymi instytutami [...]

Zapiski z czterdziestolecia

Czytaj za darmo! »

Podobno Polska ma opinię kraju, w którym zdarzają się fakty i wydarzenia nie do pomyślenia gdzie indziej. Jeśli to prawda, to takim właśnie wydarzeniem było powstanie przed czterdziestu laty "Problemów Jakości". Pismo powstało w 1968 roku wbrew wszelkim okolicznościom politycznym, ale też i społecznym. Czas był wtedy nadzwyczaj gorący najpierw po decyzji polityków i cenzury o zdjęciu ze sceny Teatru Narodowego "Dziadów" Mickiewicza, co w konsekwencji wywołało potężne manifestacje czy wręcz rozruchy młodzieży akademickiej. Inspirację tych wydarzeń przypisano (absurdalnie) środowiskom syjonistycznym (które w zasadzie nie istniały) i czynniki partyjne wszczęły szeroko zakrojoną akcję antysemicką, co doprowadziło do faktycznie przymusowej emigracji licznych obywateli po[...]

WSPOMNIENIE - Jan Skrzypczak (1932-2012)

Czytaj za darmo! »

Bardzo trudno jest pisać o Janku w czasie przeszłym. Był bowiem z całą pewnością człowiekiem niezwykłym, a siła Jego osobowości jest - można rzec - jakby nadal trwająca i chyba długo będziemy ją odczuwali. Na co dzień wyróżniał się jakąś naturalną serdeczną prostotą i ciepłą życzliwością, co było o tyle szczególne, że przecież Janek był wybitnym działaczem gospodarczym i w tym obszarze osiągnął znaczącą pozycję w skali całego kraju. Zaczęło się to jeszcze w czasach "zaawansowanego" PRL-u[...]

 Strona 1