Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Warczyński"

Rynek maszyn pakujących w Polsce

Czytaj za darmo! »

Działalność rynku maszyn pakujących w Polsce dotyczy krajowej ich produkcji, importu i eksportu oraz zapotrzebowania na te maszyny. Wejście Polski do Unii Europejskiej powoduje rozwój tych dziedzin. Dobre wyniki krajowej produkcji mogą cieszyć, chociaż krajowa produkcja maszyn pakujących pokrywa tylko ok. 15% zapotrzebowania polskiego rynku.Wejście Polski do Unii Europejskiej owocuje rozwojem[...]

Automatyzacja pakowania potrzebą chwili

Czytaj za darmo! »

Zastosowanie zarówno maszyn formujących, jak i zamykających eliminuje dziesiątki pracowników i w konsekwencji obniża koszty pakowania. Ze względu na problemy z zatrudnieniem oraz rosnące koszty pracy, uzasadnionym działaniem są inwestycje dotyczące procesów pakowania. Automatyzacja procesów pakowania obniża koszty pakowania, przez co zwiększa konkurencyjność firm.Sytuacja ekonomiczna w polski[...]

Przyszłość branży opakowaniowej

Czytaj za darmo! »

W Düsseldorfie odbyły się pod koniec kwietnia 2008 r. targi branży opakowaniowej Interpack. Zwiedzający mogli uczestniczyć tam w odczytach i dyskusjach na temat przyszłości opakowań. W artykule opisane zostały najważniejsze czynniki rozwoju opakowań i maszyn pakujących. Ryszard Warczyński: Future of the packaging branch. Packaging Fair Interpack took place in April 2008 in Düsseldorf in Germany. Visitors could participate there in conferences and take part in discussions on the future of packaging. The most important factors in packaging and packaging machinery development are examined. Pod koniec kwietnia 2008 w Düsseldorfie odbyły się 50-te targi branży opakowaniowej Interpack. Jak na jubileusz przystało, była to największa impreza, w całej jej historii, zarówno pod względe[...]

Pakowanie świeżych owoców i warzyw

Czytaj za darmo! »

Czynniki wpływające na zmiany w sposobie dystrybucji i pakowania świeżych owoców i warzyw W ostatnich latach byliśmy świadkami ogromnych przemian, jakie zaszły w procesie rozwoju produktów spożywczych oraz ich dystrybucji i w sposobach pakowania. Jednak nie wszystkie branże przemysłu spożywczego rozwijały się w takim samym tempie. Produkcja świeżych owoców i warzyw, ich dystrybucja oraz sposoby ich pakowania są dopiero w trakcie swoich największych przemian. Najważniejsze czynniki, które determinują zmiany w tej branży to zmieniający się udział poszczególnych kanałów dystrybucji w sprzedaży świeżych owoców i warzyw. Rosnący udział sprzedaży owoców i warzyw poprzez sieci handlowe, dysponujące wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi (supermarkety, hipermarkety) wpływa w spo[...]

Rynek maszyn pakujących w Polsce w okresie globalnego kryzysu ekonomicznego

Czytaj za darmo! »

Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rynek maszyn pakujących w Polsce jest ogromny. Na koniec 2009 roku można się spodziewać spadku wartości zaimportowanych maszyn o ok. 55%. Wiele firm z branży opakowaniowej przeżywa poważne kłopoty finansowe. Nadzieją na zmianę klimatu gospodarczego w 2010 roku są poprawiające się wskaźniki makroekonomiczne oraz wychodzenie z recesji kolejnych krajów na świecie. Ryszard Warczyński: Packaging machinery market in Poland in the period of a global economic downturn. The influence of the world economic recession upon the packaging machinery market in Poland is enormous. The decline in value of imported machines by about 55% can be expected in the end of 2009. Many packaging companies survive serious financial pressure. Some hope for the chan[...]

Dozowniki wagowe - kryteria wyboru

Czytaj za darmo! »

Obecnie w Polsce obserwuje się stały wzrost wymagań dotyczący produkcji towarów paczkowanych. Spełnienie jakościowych standardów wymaga często zmiany procesu technologicznego oraz zastosowania nowoczesnych maszyn i urządzeń. Nikogo już dzisiaj nie trzeba przekonywać do zastosowania w procesie technologicznym urządzeń do kontroli masy produktów. Niezastąpionym rozwiązaniem jest w tym przypadku użycie wielogłowicowych dozowników wagowych. Ryszard Warczyński: Check weighers - criteria for selection. A`permanent growth of requirements concerning the production of prepackaged goods has been observed now in Poland. The fulfilment of quality standards requires often the change of technological process and application of modern machinery and equipment. Nobody has to be convinced at present to apply the product weight control equipment in the technological process. An ideal solution in this case makes the application of the multihead check weighers. Od czasu wprowadzenia w Polsce wolnego rynku obserwujemy stały wzrost wymagań dotyczący produkcji towarów paczkowanych. Z jednej strony motorem napędowym tego zjawiska jest konsument, który oczekuje towaru atrakcyjnego, zgodnego z deklarowanymi parametrami i bezpiecznego pod względem zdrowotnym, ale z drugiej strony silnie stymuluje ten proces cały łańcuch dystrybucyjny, który w imieniu ostatecznego odbiorcy oraz swoim własnym kontroluje jakość produkcji oraz zgodność produktu z obowiązującymi lub przyjętymi standardami. Nowe sposoby podejścia do zapewnienia jakości ujęte zostały w obligatoryjnych i fakultatywnych standardach, takich jak: ISO 9000, HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points - Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli), GMP (Good Manufacturing Practice - Dobra Prakaktyka Produkcyjna), GHP (Good Hygiene Practice - Dobra Praktyka Higieniczna), FDA (Food and Drug Administration - amerykańska Agencja do spraw Żywności i Leków), ustawa o towarach paczkowanych, dyrekty[...]

 Strona 1  Następna strona »