Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"M. Żubrzak"

11. Międzynarodowy Dzień Makulatury 2008

Czytaj za darmo! »

W dniach 5-6 marca 2008 r. odbyła się w Düsseldorfie 11. międzynarodowa konferencja poświęcona makulaturze, zorganizowana przez Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung - bvse (Stowarzyszenie Surowce Wtórne i Odzysk). Konferencja zgromadziła 584 uczestników z 13 krajów członkowskich UE oraz USA. Najliczniej reprezentowane były firmy zajmujące się odzyskiem i handlem makulaturą. Wygłosz[...]

O pakiecie klimatyczno-energetycznym w Krajowej Izbie Gospodarczej

Czytaj za darmo! »

14 kwietnia w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyła się konferencja prasowa pod hasłem: "KIG alarmuje: wdrożenie pakietu klimatyczno-energetycznego spowolni polską gospodarkę". Zgromadzonych powitał Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej. Na wstępie stwierdził, że obecna treść pakietu zagraża polskiej gospodarce jako całości. Wynika to z faktu, że podstawowym surowcem energetycznym jest węgiel. Ponieważ problem ochrony klimatu jest globalny, to realizacja postanowień pakietu wydaje się wątpliwa. Następnie głos zabrał Herbert Leopold Gabryś, przewodniczący Komitetu ds. Pakietu Klimatyczno-Energetycznego. Stwierdził, że Krajowa Izba Gospodarcza wspie[...]

Konferencja w Krajowej Izbie Gospodarczej

Czytaj za darmo! »

7 lutego w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyła się konferencja: "Polityka klimatyczna UE - miliardowe koszty dla polskiego przemysłu". Konferencję prowadził Janusz Steinhoff, przewodniczący Rady KIG, a moderatorem dyskusji był Herbert Leopold Gabryś, przewodniczący Komitetu ds. Polityki Klimatyczno- Energetycznej KIG. Wstęp do dyskusji stanowiła prezentacja wyników badań zleconych przez KIG, przedstawiona przez dr Bolesława Jankowskiego, wiceprezesa zarządu spółki "EnergSys". Badania dotyczyły skutków wprowadzenia w Europie rozwiązań mających na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Badania te po raz pierwszy w skali kraju liczbowo określają wzrost kosztów w poszczególnych gałęziach produkcji przemysłowej. Wynika z nich[...]

ZELLCHEMING 2012


  Co roku w ostatnim tygodniu czerwca odbywa się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Chemików i Inżynierów Papierników - Zellcheming. Jest to najstarsze branżowe stowarzyszenie naukowo-techniczne na świecie założone w 1905 r. Zgromadzeniu towarzyszy wystawa firm-dostawców dla przemysłu celulozowo-papierniczego - największa coroczna impreza wystawiennicza w Europie Środkowej. Tegoroczne, już 107. Walne Zgromadzenie Zellchemingu odbywało się od 26 do 28 czerwca br. w Wiesbaden. Otwartą część Walnego Zgromadzenia otworzył przewodniczący Zellchemingu, Holger Baumgartner. Powitał zaproszonych przedstawicieli bratnich stowarzyszeń z Finlandii, Szwecji, Polski oraz Węgier. Następnie wręczono honorowe medale zasłużonym członkom Zellchemingu. Referat wprowadzający pt.: "W jaki sposób nowe media wpływają na naszą osobowość?" wygłosił prof. dr Manfred Spitzer. W wystawie wzięły udział 234 firmy z 19 krajów, prezentujące swoje wyroby i usługi dla przemysłu celulozowo-papierniczego. Wśród nich byli producenci pomocniczych środków chemicznych ([...]

Tissue World 2013

Czytaj za darmo! »

Odbywająca się co dwa lata konferencja Tissue World oraz towarzysząca jej wystawa obchodziły w tym roku swoje dwudziestolecie. Tegoroczna impreza odbyła się w Barcelonie. Lokalizacja została wybrana na podstawie ankiety przeprowadzonej dwa lata temu, przede wszystkim wśród wystawców. Organizatorzy nie spodziewali się, że zmiana lokalizacji tak korzystnie wpłynie zarówno na liczbę wystawców, jak i uczestników konferencji i zwiedzających. W opinii konsultanta RISI, Esko Uutela, Tiss[...]

INPAP 2013


  Tegoroczna edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo- Technicznej INPAP odbyła się w dniach 19-21 czerwca w Kudowie Zdroju. Organizatorem był Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej przy współpracy Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz Muzeum Papiernictwa w Dusznikach. Na konferencji gościli uczestnicy nie tylko z Polski, ale również z Finlandii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Szwecji, Ukrainy, Włoch, Czech, Austrii, Indii, Brazylii i USA. Obrady otworzyli dr hab. Konrad Olejnik, dyrektor IPiP PŁ oraz dr hab. Maciej Szymczyk, dyrektor Muzeum Papiernictwa. Bogaty program merytoryczny rozpoczęła Renata Węgrzyn (Mewes), przedstawiając aktualny stan oraz nowości w zakresie środków wodoutrwalających firmy Giulini, wykorzystywanych w produkcji papieru. Omówiła obszary zastosowania tych środków, ich budowę i sposoby działania. Porównała także nowo opracowany preparat Giluton 3640 z innymi pod względem skuteczności działania oraz zawartości organicznych związków chloru. Wciąż wzrasta presja na obniżanie kosztów produkcji papieru. Przykładem obniżenia całkowitego kosztu inwestycji jest MP5 w Ostrołęce. Peter Riedl (Voith) przedstawił w swoim wystąpieniu układ MP5, ze szczególnym uwzględnieniem jej części suszącej. Układ DuoDry CC został skonstruowany specjalnie w celu minimalizacji tendencji papieru do zwijania się oraz optymalizacji przebiegu wstęgi i zwiększenia prędkości pracy maszyny. Ciekawe rozwiązanie stanowi również sposób transportu braku własnego bezpośrednio spod maszyny do rozwłókniacza. Ponadto, długoterminowe umowy serwisowe zapewniają nie tylko wsparcie w obszarze optymalizacji procesu technologicznego i zużycia energii, ale także prace konserwacyjne, aby zapewnić optymalne wykorzystanie czasu pracy maszyny. W kolejnej prezentacji Timo Haverinen (EV Group) omówił możliwości zwiększenia wydajności maszyny dzięki ulepszonemu prowadzeniu wstęgi i czyszczeniu części mokrej. Na płynność ruchową m[...]

Czy wiecie, że...


  Historia tektury falistej sięga ponad 150 lat (1-3). Inspiracją pofalowania materiału takiego jak papier były kryzy noszone przez XVI-wieczne damy, a jeśli chodzi o technikę falowania - lokówki żony wynalazcy, A.L. Jonesa (1). W 1856 r. dwóch Anglików, Healey i Allen, opatentowało sposób wytwarzania pofalowanego papieru. Arkusz papieru przechodził między dwoma wałkami rowkowanymi prostej ręcznej maszyny, stosowanej pierwotnie do karbowania materiałów tekstylnych. Otrzymany produkt był stosowany jako wyściółka cylindrów męskich. Pofalowany papier został wykorzystany jako opakowanie po raz pierwszy w 1871 r. przez Amerykanina Alberta L. Jonesa,który otrzymał patent na zastosowanie tego wyrobu do pakowania delikatnych wyrobów, takich jak szklane butelki. W 1874 r., także w USA, Oliver Long opatentował sposób łączenia warstwy pofalowanej z jednej strony z warstwą płaską w celu jej wzmocnienia. W 1881 r. Robert H. Thompson uzyskał patent na wytwarzanie tektury falistej dwuwarstwowej. W jego fabryce wyprodukowano pierwszą sklejarkę pojedynczą o napędzie mechanicznym. Właśnie te maszyny rozpoczęły pracę w trzech pierwszych wytwórniach tektury falistej w Europie: w 1883 r. w Londynie, w 1886 r. w Kirchberg (Niemcy) i[...]

Palety z tektury falistej


  O tekturze falistej i jej różnorodnych zastosowaniach pisaliśmy już w wielokrotnie. Jednak na temat palet wykonanych z tektury dużo mniej, nie licząc krótkiej informacji w poprzednim numerze "Przeglądu..." (PP 8/13, s. 393). Obecnie palety z tektury falistej zaczynają odgrywać kluczową rolę w nowoczesnej logistyce oraz ekologicznej dystrybucji. Dzięki swojej konstrukcji znajdują zastosowanie praktycznie w każdej gałęzi przemysłu. Stanowią przełom w rozwoju transportu na świecie, wypierając z rynku tradycyjne palety drewnia[...]

Nagrodzone opakowania papierowe

Czytaj za darmo! »

Podczas formalnej uroczystości w przeddzień targów FachPack w Norymberdze (o których pisaliśmy w PP 1/2014 s. 39-45) wręczono 25 nagród wyłonionych z 232 innowacyjnych rozwiązań zgłoszonych przez projektantów, producentów i użytkowników opakowań z 12 krajów. Spośród tych zgłoszeń do nagrody Best Packaging jury nominowało 54 eksponatów w sześciu kategoriach: opakowania jednostkowe, opakowania transportowe, displeje i opakowania promocyjne, etykiety, projekt[...]

 Strona 1  Następna strona »