Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Antczak"

Metody oceny wybranych właściwości dyspergatorów stosowanych w przemyśle barwnikarskim DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono testy stosowane do określania stopnia brudzenia włókien przez dyspergatory różnych grup oraz zdolności tych dyspergatorów do tworzenia piany i redukcji dyspergowanych barwników. Przedstawiono własne testy umożliwiające ocenę stopnia zabrudzenia tkaniny oraz właściwości redukcyjnych wybranych dyspergatorów. Opierając się na^ wymienionych testach, dokonano oceny trzech grup dyspergatorów. Rozwój nowoczesnych metod barwienia stawia przed wytwórcami barwników konieczność dostarczania produktów w odpowiedniej formie handlowej. Na przykład produkuje się barwniki w postaci trwałych dyspersji, określanych jako "płyny", lub w postaci mikropasty czy mikroproszku, które po 'zawieszeniu w wodzie tworzą formę "płynu". Aby uzyiskiać produkt o takich właściwościach, barwnik miele się (w specjalnych urządzeniach) z dodatkiem środków dyspergujących, które ułatwiają proces rozdrabniania, utrwala ją wielkość kryształów i utrzymują je w fazie ciekłej, tworząc tzw. pseudoroztwory. Mielenie bez dyspergatorów jest trudne, długotrwałe, a czasem wręcz niemożliwe, ponieważ rozdrobnione kryształy barwnika ponownie n a ra stają i wytrącają się z roztworu. Dyspergatory są stosowane - w przemyśle barwnikarskim w końcowym etapie produkcji pewnych barwników nierozpuszczalnych w wodzie, głównie barwników kadziowych i zawiesinowych 1>. Zawartość dyspergatora w barwnikach różnych marek handlowych jest niekiedy dość znaczna, niejednokrotnie osiąga 70°/o mas. Z tego względu dyspergator ma znaczny wpływ na jakość barwnika danej marki handlowej i rzu tuje na jego cenę. fJ lA PRZEMYSŁ CHEMICZNY u 4 ^ 65/12 (1986) Na krajowym rynku występują dyspergatory uzyskane metodą kondensacji formaliny z kwasem 2-naftalenosulfonowym (grupa -?) lub kondensacji formaliny z krezolami, i solą Schaffera (gritfpa 2) oraz dyspergatory oparte na powarzelnych ługach celulozowych powstających w wyniku stosowania siarczanowej i siarczynowej metody roztwarzania drewna (gr[...]

Jubileusz 40-lecia Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich DOI:


  W roku 2019 obchodzona jest setna rocznica powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Również w tym roku mija czterdzieści lat od powołania do życia Oddziału Piotrkowskiego SEP. 25 października ub.r. dla uczczenia tej rocznicy w Piotrkowskiej MEDIATECE zorganizowana została jubileuszowa gala. Rozpoczęła się od wprowadzenia na salę sztandaru Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Rozpoczynając uroczystość prezes Oddziału Piotrkowskiego SEP Jan Musiał przywitał gości oraz licznie zebranych członków Stowarzyszenia. Na gali obecni byli przedstawiciele lokalnych władz - wiceprezydent Piotrkowa Trybunalskiego Adam Karzewnik, reprezentujący starostę piotrkowskiego kierownik Wydziału Budownictwa i Rolnictwa Wojciech Drozdek oraz reprezentująca starostę bełchatowskiego naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Monika Stelmasik. Współpracującą z SEP branżę energetyczną reprezentowali wiceprezes ds. wytwarzania PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Marek Ciapała, a wchodzącą w skład PGE GiEK - największą polską Elektrownię Bełchatów dyrektor Oddziału Andrzej Legeżyński. PGE Dystrybucja reprezentowali zastępca dyrektora genera[...]

 Strona 1