Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KONRAD MAŁKIEWICZ"

Badania stabilności (E)-azastilbenów jako środków odkażających i konserwujących oraz ich wydobywania z roztworów wodnych DOI:10.15199/62.2018.8.15


  W ostatnim czasie pojawiło się wiele różnych informacji na temat negatywnego wpływu konserwantów na zdrowie człowieka. Jednocześnie nie ulega wątpliwości, że substancje konserwujące są niezbędne w różnych produktach. Stąd też, obserwuje się wzrost zainteresowania substancjami konserwującymi, odkażającymi i dezynfekującymi. Związki chemiczne o takich właściwościach stosowane są powszechnie jako dodatki zapobiegające rozwojowi bakterii, grzybów i pleśni w różnego rodzaju farmaceutykach, środkach spożywczych, kosmetykach i środkach higieny osobistej1). Zainteresowanie związkami chemicznymi o właściwościach antymikrobiologicznych wynika głównie z powszechnego ich stosowania oraz z możliwości ich wpływu na zdrowie człowieka, a także na środowisko naturalne. Z drugiej strony, producenci wciąż poszukują nowych antymikrobiologicznych substancji chemicznych, które nie wpływałyby negatywnie na zdrowie człowieka a jednocześnie zapewniały na długi czas użyteczność danego produktu. Ewa Witkowska-Krajewskaa, Mariusz Kluskab,*, Wiesław Prukałac, Marcin Mikulewiczd, Katarzyna Chojnackae, Konrad Małkiewiczf 97/8(2018) 1321 Prof. dr hab. n. med. Marcin MIKULEWICZ w roku 1999 ukończył studia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, w 2012 r. stopień doktora habilitowanego, a w 2017 r. tytuł profesora. Obecnie pracuje w Zakładzie Wad Rozwojowych Twarzy Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu we Wrocławiu. Specjalność - ortodoncja. Dr hab. Wiesław PRUKAŁA, prof. UAM, w roku 1986 ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1993 r. uzyskał stopień doktora nauk chemicznych w zakresie chemii organicznej, prowadząc badania nad syntezą i właściwościami fizykochemicznymi stilbenów i stilbazoli, a w 2009 r. stopień doktora habilitowanego w Zakładzie Chemii Metaloorganicz[...]

 Strona 1