Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Harapińska"

Analiza możliwości wykorzystania ultradźwiękowej techniki NDT w diagnostyce instalacji kompozytowych do transportu hydraulicznego materiałów erozyjnych DOI:10.15199/74.2020.2.2


  W artykule zaproponowano zastosowanie nieniszczących badań ultradźwiękowej NDT do oceny stanu technicznego instalacji, w tym kompozytowych wielowarstwowych, stosowanych w transporcie hydraulicznym/pneumatycznym materiałów erozyjnych i korozyjnych. Sprawdzono możliwość wykonania diagnostyki NDT od zewnętrznej strony, przez pomiar grubości warstw, z naciskiem na dokładne wyznaczenie grubości zabezpieczającego wyłożenie trudnościeralnego wykonanego z ceramiki polimerowej na bazie SiC. Otrzymane wstępne wyniki badań prognozują możliwość zastosowania rozwijanej ultradźwiękowej techniki NDT do bezinwazyjnej i możliwej do wykonania w sposób zautomatyzowany (w trakcie ruchu obiektu), oceny stanu technicznego wielowarstwowych instalacji kompozytowych (stal - CP, kompozyt szkłoepoksydowy - CP). Instalacje przemysłowe transportujące media trudnościeralne są w dużym stopniu narażone na nieustanne działanie zjawisk erozyjnych oraz korozyjnych. Zjawiska te, mimo stosowania odpowiednich materiałów zabezpieczających (wyłożenia i wykładziny trudnościeralne) oraz prawidłowego zaprojektowania instalacji transportującej, są bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe do całkowitego wyeliminowania. Zatem bardzo ważnym czynnikiem poprawiającym trwałość i niezawodność eksploatowanego obiektu jest jego częsta diagnostyka i monitorowanie instalacji transportujących tego typu media abrazyjne (eliminowanie nagłych awarii i unieruchomienie ciągu technologicznego, dzięki czemu można uniknąć strat finansowych). Diagnostyka instalacji przemysłowych, zwłaszcza do transportu hydraulicznego/pneumatycznego materiałów erozyjnych, jest często kłopotliwa ze względu na: utrudniony dostęp, geometrię i rozmiary elementów, długość instalacji do kilku kilometrów, wielowarstwową budowę rurociągu i wykonane w różnej technologii wyłożenia trudnościeralne (metal - guma, metal - ceramika polimerowa, metal - beton, kompozyt szkłoepoksydowy - ceramika polimerowa i inne) oraz [...]

 Strona 1