Wyniki 1-10 spośród 162 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Żylicz"

Zawracanie kijem Wisły

Czytaj za darmo! »

Wbrew tytułowi, nie chodzi o regulację rzek, tylko o strategię ochrony światowego klimatu. Przynajmniej od kilkunastu lat martwimy się o ocieplenie globalne, spowodowane akumulacją dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w atmosferze, głównie w następstwie spalania paliw kopalnych i deforestacji. W 1992 r. Narody Zjednoczone przyjęły Ramową Konwencję w sprawie Zmian Klimatycznych, [...]

Ewolucja pozwoleń zbywalnych

Czytaj za darmo! »

Pozwolenia zbywalne zrobiły w polityce ochrony środowiska rewolucję. Same jednak podlegały długotrwałym zmianom ewolucyjnym. Wprawdzie pomysł zrodził się w latach 1960., ale jego wdrożenie trwało kilka dziesięcioleci i wymagało pokonania licznych przeszkód prawnych i społecznych. Pierwsze zastosowania miały miejsce w USA w latach 1970. i do historii przeszły jako kompensaty (offsets), sa[...]

Psucie rynku?

Czytaj za darmo! »

W lutym 2007 redakcja AURY zorganizowała dyskusję na temat przyszłości polskich funduszy ekologicznych. Z jednej strony są one często dawane za przykład innowacyjnej i udanej formy wspierania ochrony środowiska; z drugiej zaś napiętnowane z powodu wyjęcia spod kontroli Ministra Finansów, co skutkuje brakiem przejrzystości i niepotrzebnym rozdęciem kosztów. Na dalszy plan zszedł tymczasem[...]

Syndrom "NIMBY"

Czytaj za darmo! »

A budujcie gdzie chcecie, byle nie na moim podwórku" (Not In My Back Yard, NIMBY). Jest to tak powszechne podejście, że na stałe weszło do języka publicystyki. Co bardziej zgryźliwi posługują się syndromem BANANA (Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything; "nie budować absolutnie niczego w pobliżu czegokolwiek"). Skoncentrujmy się jednak na NIMBY, ponieważ jest to najbardziej popul[...]

Nietypowe zastosowania pozwoleń zbywalnych

Czytaj za darmo! »

Opinia publiczna przyzwyczaiła się już do zastosowania pozwoleń zbywalnych przy redukcji emisji lub przydziale kwot połowowych. Mniej znane - a przecież też bardzo ważne i obiecujące - są ich zastosowania w innych dziedzinach. Pomijam tu pomysł amerykańskiego biologa Garretta Hardina z 1968 r., by wprowadzić zbywalne pozwolenia na płodzenie dzieci; oczywiście trudno sobie to wyobrazić, ch[...]

 Strona 1  Następna strona »