Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Koniuszy"

III Forum BISE Energetyczne dla Gmin Europejskich

Czytaj za darmo! »

W dniach 25-27 października ub. roku odbyło się w Rydze III Forum BISE - Better Integration for Sustainable Energy ("W kierunku lepszej integracji na rzecz zrównoważonego zarządzania energią"). Było to już trzecie międzynarodowe spotkanie w ramach programu "Inteligentna Energia w Gminach Nowych Krajów Członkowskich, Krajów Kandydujących oraz Krajów Zachodnich Bałkanów i Ukrainy (Intellige[...]

Zintegrowana odnowa starych budynków

Czytaj za darmo! »

Wramach projektu RUSE (Redirecting Urban development towards Sustainable Energy - "Rozwój obszarów zurbanizowanych w kierunku zrównoważonego wykorzystania energii") (zob. AURA 3/2007), Urząd Miasta Monachium, będący partnerem w tym projekcie, zorganizował w dniach 15-17 listopada ub.r. podróż studyjną do Monachium, w której uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia "Energie Cites -[...]

Finał XXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Międzyzdrojach

Czytaj za darmo! »

W tym roku finał XXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej odbył się w dniach 6-8 czerwca w Centrum Edukacyjno- Muzealnym Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach. Gościem honorowym olimpiady był dr Maciej Trzeciak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny konserwator przyrody, który otwierając olimpiadę złożył najlepsze życzenia wszyst- W kim jej uczestnikom. Powiedział m.in[...]

Technika dla klimatu Ziemi

Czytaj za darmo! »

Tegoroczne Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO 2008 były wyjątkowe z trzech powodów. Po pierwsze, te największe targi ekologiczne Europy Środkowo-Wschodniej obchodziły dwudziesty jubileusz; po drugie, targom POLEKO po raz pierwszy towarzyszyły Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA; i po trzecie, targi odbywały się prawie miesiąc wcześniej niż zwykle, a powodem zmiany t[...]

Chińskie ogrody w Suzhou

Czytaj za darmo! »

Chińska sztuka ogrodowa, odtwarzająca krajobrazy naturalne w miniaturze, wyraża się najlepiej w ogrodach Suzhou, powszechnie uznawanych za arcydzieło gatunku. Koncepcja ogrodów odzwierciedla metafizyczne znaczenie naturalnego piękna, tak istotnego w kulturze chińskiej. Suzhou to miasto we wschodnich Chinach, na zachód od Szanghaju, założone w V wieku p.n.e., uważane za jedno z najpiękniejszych miast Państwa Środka. Dawniej przecinało je kilkanaście kanałów. Niektóre z nich wraz z malowniczymi, łukowatymi mostkami i zielonymi alejami, zachowały się do obecnych czasów i dlatego Suzhou nazywane jest także Wenecją Wschodu. Od XIV wieku zaczęła się tu rozwijać produkcja jedwabiu, co przyczyniło się do dużego rozwoju miasta, a zyski z handlu jedwabiem przeznaczane były m.in.[...]

Obszary chronione Alaski

Czytaj za darmo! »

W maju br. ukazała się książka pt. "Parki i rezerwaty Alaski. Od Aleutów aż po bezdroża Arktyki" autorstwa Sebastiana R. Bielaka - doktora nauk technicznych, absolwenta Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej, pracownika naukowego Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej PK, z zamiłowania przyrodnika, fotografi ka i podróżnika. Album jest pokłosiem kilkumiesięcznego stażu naukowego autora na Alasce, w czasie którego pracował w trzech przyrodniczych obszarach chronionych, tj. w ostojach przyrody Kenai, Koyukuk oraz Nowitna. Dzięki możliwości codziennego uczestnictwa w działalności poszczególnych parków zdobył praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania systemu ochrony przyrody w tym pięknym, choć odległym i dzikim zakątku Ziemi. Parki nar[...]

 Strona 1  Następna strona »