Wyniki 1-10 spośród 56 dla zapytania: authorDesc:"JACEK KONDRATOWICZ"

Żywność genetycznie modyfikowana – szanse i zagrożenia dla konsumentów (część II)

Czytaj za darmo! »

Potencjalne zagrożenia wprowadzania na dużą skalę upraw roślin transgenicznych, jak i pozyskiwania z nich wszelkiego rodzaju produktów, zwłaszcza żywnościowych, spowodowało powstanie rygorystycznych przepisów prawnych ograniczających lub utrudniających, a w wielu przypadkach wręcz uniemożliwiających, nie tylko stosowanie tego rodzaju produktów, ale nawet prowadzenie prac badawczych. W Unii Europejskiej podstawowym dokumentem prawnym dotyczącym GMO jest dyrektywa 2001/18/EC, na podstawie której wydano wytyczne stosowania produktów zawierających lub pochodzących z wytworów GM. Podstawowe ustalenia zawarte są w rozporządzeniach EC 1829/2003 i 1830/ 2003 przewidujących m.in. konieczność jednoznacznego oznaczania (etykietowania) tych produktów, przy czym oznaczenie musi być [...]

 Strona 1  Następna strona »