Wyniki 1-10 spośród 60 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Godlewska"

Projektowanie higienizacji w zakładach przemysłu spożywczego

Czytaj za darmo! »

Higienizacja jest jednym z czynników wpływających na bezpieczeństwo produkowanej żywności przez umożliwienie wytwarzania produktów w otoczeniu wolnym od zanieczyszczeń biologicznych, chemicznych i fizycznych. Higienizacja jest skuteczna wówczas, gdy zostaną prawidłowo zaplanowane składające się na nią procesy (zazwyczaj sprzątanie, mycie i dezynfekcja). Dobór procesów zależy od specyfiki br[...]

Praktyczne aspekty higienizacji w mleczarniach

Czytaj za darmo! »

Mleczarnia zazwyczaj składa się z działu mleka surowego (z pododdziałem skupu oraz pododdziałem pasteryzacji), działu produkcyjnego (na który mogą składać się - w zależności od produktów końcowych - fermentownia, pododdziały jogurtów, śmietany, masła, serów twardych, miękkich i homogenizowanych, suszarni), działu wyrobu gotowego (pakowalnia, magazyny oraz ekspedycja). W zakładzie mogą być j[...]

Ceny papierów graficznych na rynku niemieckim

Czytaj za darmo! »

Przyjmuje się, że rynek niemiecki zalicza się do jednych z największych rynków papieru na kontynencie europejskim. Analiza zmian cen dla wybranych typów papieru na tym rynku została wykonana w oparciu o dane zamieszczone w "EUWID, pulp and paper". Rynek niemiecki generalnie charakteryzował się wzrostem cen w stosunku do roku 2005. Przyczyny tego zjawiska są wielorakie. Jednym z ważniejszych [...]

Praktyczne rozwiązania z zakresu mycia i dezynfekcji w przemyśle rybnym

Czytaj za darmo! »

Zapewnienie odpowiedniej higieny w zakładach przetwórstwa rybnego jest bardzo istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa gotowego wyrobu. Surowiec używany do produkcji jest nietrwały ze względu na dużą zawartość wody, obecność wolnych aminokwasów oraz aktywność enzymatyczną, a także różnorodność składników odżywczych (białek, tłuszczów, soli mineralnych i witamin). Na szybkie psucie się surowca[...]

Higiena personelu a bezpieczeństwo zdrowotne żywności

Czytaj za darmo! »

We wszystkich systemach (zarządzania, produkcyjnych, jakości czy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności) zazwyczaj najsłabszym ogniwem jest człowiek. O ile maszyny i urządzenia można zaprogramować na wykonywanie powtarzalnych czynności, to pracownicy nie zawsze wykonują obowiązki zawodowe w dokładnie taki sam, zaplanowany sposób. Praca człowieka nie zawsze jest powtarzalna i niezaw[...]

Nowoczesne rozwiązania mycia i dezynfekcji

Czytaj za darmo! »

Zapewnienie odpowiedniego poziomu higieny jest bezwzględnym warunkiem prowadzenia produkcji żywności bezpiecznej dla konsumenta. Właściwy sposób prowadzenia higienizacji oraz dobór preparatów pozwalają na odpowiednie przygotowanie pomieszczeń i powierzchni do produkcji. Koszty higienizacji (w zależności od specyfiki branży i firmy) mogą wynosić ok. 0,5-5% obrotów przedsiębiorstwa. Firmy spe[...]

Europejska Deklaracja dotycząca Recyklingu Papieru 2006-2010

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach Europa stała się globalnym liderem w zakresie recyklingu papieru. Osiągnięcie to możliwe było dzięki wspólnym działaniom Europejskiej Rady Makulatury (European Recovered Paper Council (wśród sygnatariuszy są m.in. CEPI, ERPA, CITPA, INGEDE, ETS, INTERGRAF). Szczególny nacisk położony był na "ecodesign" oraz zapobieganie powstawaniu odpadów. Inicjatywa ta znalazła szerokie [...]

 Strona 1  Następna strona »