Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"MICHAŁ JARCZYŃSKI"

Stowarzyszenie Papierników Polskich w nowej kadencji - wystąpienie inauguracyjne Michała Jarczyńskiego, nowego prezesa SPP

Czytaj za darmo! »

Nasze Stowarzyszenie jest jedyną instytucją, która od lat integruje środowisko osób zawodowo związanych z szeroko rozumianą polską branżą celulozowo-papierniczą. Inaczej działało na początku swojej działalności, inaczej 30 lat temu, inaczej działa dzisiaj. Inne były oczekiwania członków Stowarzyszenia kiedyś a inne są obecnie. Funkcje, które kiedyś były bardzo ważne i realizowane wyłącznie p[...]

Rada Muzeum Papiernictwa obradowała w Dusznikach Zdroju

Czytaj za darmo! »

9-10 maja 2008 r. odbyło się posiedzenie Rady Muzeum Papiernictwa. Zadaniem tego gremium jest sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez Muzeum jego ustawowych celów. Ubiegły rok był dla dusznickiego Muzeum bardzo pracowity. Zaprezentowano łącznie 8 wystaw czasowych, przyjęto 61 tys. zwiedzających (wzrost o 20% w stosunku do 2006 r.), a w lekcjach muzealnych wzięło udział ponad 13 tys. osób [...]

Ekologiczne uwarunkowania rozwoju przemysłu papierniczego

Czytaj za darmo! »

Człowiek zmienił środowisko naturalne i nadal na nie wpływa. Przemysł ma w tym znaczący udział. Niestety, zmiany te najczęściej nie są korzystne dla środowiska. W ostatnich latach widoczna jest jednak zmiana świadomości ekologicznej społeczeństwa. Docenia się rolę środowiska naturalnego, bardziej zrozumiała staje się zależność pomiędzy człowiekiem a przyrodą. Gospodarka musi podporządkować s[...]

Perspektywy rozwoju produkcji papieru i tektury w Polsce

Czytaj za darmo! »

Polski przemysł celulozowo-papierniczy to jedna z dynamiczniej rozwijających się gałęzi polskiego przemysłu. Branża w całości sprywatyzowana, zatrudniająca prawie 40 tys. pracowników, wystawiona na bezpośrednią konkurencję, doskonale daje sobie radę zarówno w kraju, jak i za granicą, gdyż znaczną część swojej produkcji eksportuje, głównie do krajów Unii Europejskiej. Branża, która również bo[...]

Jak przetrwać i się rozwijać? - wyzwania dla branży celulozowo-papierniczej

Czytaj za darmo! »

Słowo kryzys w ostatnich miesiącach odmieniane jest we wszystkich przypadkach lecz czy naprawdę kryzys w naszej branży pojawił się dopiero jesienią 2008 roku? Uważam, że nie, a problemy w naszej branży są widoczne od co najmniej 4-5 lat. To przede wszystkim niezrównoważenie popyty z podażą, to wpływ globalizacji, który uczynił z całego świata jeden, wielki i dostępny dla wszystkich rynek, to zmiany w zachowaniach społecznych, rozwoju technologii, to inne spojrzenie na gospodarkę. Kryzys finansowy tylko utrudnił działalność, ale rynek pulp & paper nigdy nie będzie taki sam, jak był 10 czy 20 lat temu. W oczach niektórych papier stał się niemodny a jego używanie stało się passé. Świat zachwyca się nowinkami i gadżetami, więc to zachowania społeczne, kulturowe wpływają na postrzeganie naszej branży. Pojawiają się nowe produkty wypierające papier z rożnych zastosowań, a głównym czynnikiem takich zmian jest bardzo specyficznie pojmowana ekologia. Bo jak inaczej można ocenić stwierdzenia padające z ust ekspertów, iż np. plastik jest bardziej przyjazny dla środowiska niż papier. Niestety, wokół naszej branży narosły mity, z którymi musimy walczyć. Wyrąb lasów tropikalnych, zatrute rzeki, trujące wyziewy z kominów, to niektóre z przykładów. Trudno dotrzeć do przeciętnego konsumenta z racjonalnymi argumentami obalającymi takie bzdury. Paradoksalnie branża, która jest w rzeczywistości przyjazna środowisku, która rozwija się w zrównoważony sposób, która produkuje największy odsetek energii ze źródeł odnawialnych, postrzegana jest jako szkodliwa! Nasze kampanie informacyjne pozbawione są sensacji, skandali i nie przebijają się przez bardziej medialne frazesy przeciwników papieru. Teraz modny jest aspekt ocieplenia klimatu i walki z emisją gazów cieplarnianych, w tym przede wszystkim z dwutlenkiem węgla. Jakoś nikt z wojujących działaczy nie zająknie się, że transport odpowiada za około ¼ emisji CO2 w Europie. Nikt nie zmusza Europej[...]

Przemysł papierniczy w Polsce - dokąd zmierzamy?


  It is no accident that a motto of this year’s Progress conference is “Paper - natural and eco-friendly product". These days the environmental requirements dominate technological and cost aspects. Paper - a product with two thousand years of history - is at the crossroads of its development. It will either sink into oblivion or people will understand that it is not only a means of conveying ideas but also a product that is manufactured in environmentally friendly way and focused on sustainable development. Wood is one of few fully renewable materials. Contrary to popular belief, the forest expands its area, especially in Europe. Thanks to this fact not only the area of the lungs of our planet Earth grows but also the pulp resources - basic raw material for paper production and other applications. The paper industry protects the environment and the society. On one hand, we contribute to rational forest management by utilization of wood from protective treatment, natural disasters with the highest possible value added. On the other hand, we utilize waste since recovered paper combustion is a wastage not an effective waste management. It is the paper industry who is the world’s leader in the production of renewable energy. Over a half of Europe’s green energy is generated in the pulp and paper mills. I just wonder how politicians’ slogans on green energy and strategy 20/20/20 would look like without us! Based on the example of the pulp and paper industry, doctoral dissertations can be written on the sustainable development and the rational utilization of natural resources for the humanity own good and with respect to the environment. Unfortunately, these obvious facts do not reach the average citizen of the European Union who thinks of us as something more dreadful than woodworms, termites or nun moths. Unfortunately we do not know how to use it for propaganda reasons. We do not promote the industry a[...]

Rola przemysłu celulozowo-papierniczego w nowej ekonomii


  The world is changing very quickly along with an economic situation and conditions in which the companies operate. Nowadays, these conditions are more affected by legal regulations than by demand and supply, particularly in terms of environmental protection and energy. The energy strategy of the European Union has an impact on the future of our sector. The traditional, material and energy consuming industries, responsible for significant emissions of greenhouse gases are on their way out. I would like to turn your attention to opportunities this trend is to bring to the pulp and paper industry as knowing how to make the most of those opportunities we will be able to develop our companies and our sector. For some time we have been observing the trend of developing the economies based on new more effective and environmental friendly technologies. For this reason, such concepts as bio-technology, bio-economy and biosociety gain in popularity. These three concepts are combined by the idea of sustainable development, which translates to the fact that we have to use available resources in responsible way meaning that the resources should not be used but “borrowed" from the environment. Politicians create strategies and visions how the economies are to look like in a couple of decades. They look for good models to promote and show that these visions can be implemented. The paper industry is an obvious ally and partner since it has the largest potential to head in this direction. The paper industry belongs to forest-base industry. This is a significant economic sector, especially in the European Uni[...]

 Strona 1