Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Jolanta Grzejszczak"

Nowoczesne urządzenia i unikalne technologie

Czytaj za darmo! »

Od początku tego roku na warszawskich Bielanach swoją sidzibę ma Favorit Sp. z o.o. Firma powstała w 1989 roku i na początku zajmowała się dystrybucją mrożonek. Ta trochę nietypowa działalność trwała kilka lat. Następnie w roku 1997 firma diametralnie zmieniła swój profil działalności. Jej główną domeną stała się klimatyzacja i tak jest do dziś. Decyzja ta okazała się bardzo trafna, bow[...]

Od redakcji

Czytaj za darmo! »

W pierwszym tegorocznym zeszycie, inaugurującym 43 rok istnienia czasopisma, w skrócie chcielibyśmy podsumować naszą działalność w roku ubiegłym. Objętość rocznika 2007 wyniosła 776 stron, czyli wydrukowaliśmy o ponad 100 stron więcej niż w roku 2006. W każdym zeszycie znalazło się po kilka artykułów w podstawowych działach tematycznych. Na przykład w dziale "Z prac badawczych" zamieszcz[...]

Forum Wentylacja Salon Klimatyzacja jedyna taka specjalistyczna wystawa

Czytaj za darmo! »

W dniach 18-19 marca br. w Centrum Kongresowym Gromada w Warszawie odbyła się szósta edycja Ogólnopolskiej Wystawy Branży Wentylacyjnej oraz trzecia edycja Ogólnopolskiej Wystawy Techniki Klimatyzacyjnej i Chłodniczej. W wystawach tych wzięło udział 100 wystawców oferujących pełny asortyment wyrobów i urządzeń stosowanych w systemach wentylacji i klimatyzacji. Byli to niemal wszyscy wiod[...]

Poznańskie Dni Chłodnictwa

Czytaj za darmo! »

47 słuchaczy wzięło udział w tegorocznych, zorganizowanych po raz czterdziesty trzeci Dniach Chłodnictwa. Tradycyjnie już spotkanie naukowców i praktyków uczestniczących w tej imprezie odbyło się w Poznaniu. Tradycyjnie też organizatorami konferencji było Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP Oddział w Poznaniu oraz Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. z Poznania. Tegoroczna konferencja naukowo-techniczna (dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) pt. "Oszczędność energii, ochrona środowiska w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła" trwała dwa dni (w dniach 30 listopada i 1 grudnia) i została podzielona na kilka sesji tematycznych, w trakcie których wygłoszono 25 referatów podstawowych. Ramowy program konferencji obejmował wiele interesujących opracowań, które w przeważającej liczbie stanowiły prezentację wyników badań prowadzonych w ostatnim czasie na kilku uczelniach i ośrodkach naukowych. Na XLIII poznańskich Dniach Chłodnictwa dorobek naukowy zaprezentowali przedstawiciele Politechniki Warszawskiej, Śląskiej, Koszalińskiej,[...]

 Strona 1