Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"ADAM GŁOWALA"

Copeland Dual Scroll alternatywa dla sprężarek śrubowych w dużych układach klimatyzacyjnych

Czytaj za darmo! »

Rynek klimatyzacji można najogólniej podzielić na dwa podstawowe segmenty: klimatyzacji pomieszczeń mieszkalnych oraz obiektów komercyjnych. W odniesieniu do mocy silnika elektrycznego sprężarek zasilających urządzenia klimatyzacyjne, można wyodrębnić cztery następujące grupy produktów: Grupa I - moc silnika do 1.5 KM, Grupa II - moc silnika od 2 do 6.5 KM, Grupa III - moc silnika od 7 do[...]

Copeland Digital Scroll zalety zastosowania i metody sterowania

Czytaj za darmo! »

Regulacja wydajności złożonych systemów chłodniczych z wieloma parownikami jest zagadnieniem skomplikowanym i do niedawna nastręczała wiele trudności. Dotyczy to przede wszystkim systemów, których zapotrzebowanie na moc chłodniczą jest na tyle niewielkie, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie agregatu skraplającego składającego się jednej lub dwóch sprężarek. Im więcej[...]

Sieci zewnętrznych agregatów skraplających rozwiązanie zastępujące tradycyjne sposoby zasilania mebli chłodniczych w obiektach handlowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono problematykę zasilania mebli chłod- chłodniczych, niczych, budowę zewnętrznych agregatów skraplających firmy Copeland, omówiono koncepcję sieci zewnętrznych agregatów skraplających EazyCool™ wraz z budową i zasadą działania oraz zalety ich zastosowania w obiektach handlu detalicznego o po po- wierzchni do 2000 m m2.Firma Copeland - wiodący producent sprężarek c[...]

Zastosowanie sterownika elektronicznego EC3-622 Alco Controls do sterowania pracą zespołów sprężarkowych z płynną regulacją wydajności ze sprężarką Copeland Digital Scroll

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono w skrócie zasadę działania i sposób regulacji wydajności sprężarek Copeland Digital Scroll oraz omówiono wybrane funkcje, parametry i możliwości sterownika elektronicznego EC3-622 z protokołem TCP/IP Ethernet przeznaczonego do sterowania pracą zespołów sprężarkowych ze sprężarką Digital Scroll.Odpowiedzią na rosnące wymagania związane z potrzebą regulacji wydajności sy[...]

Sprężarki semihermetyczne marki Copeland

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono dostępne typy sprężarek semiherme semiherme- tycznych D DWM WM Copeland, przedstawiono różnice konstruk konstruk- cyjne i technologiczne poszczególnych typoszeregów typoszeregów, , ich wpływ na pracę sprężarek oraz przytoczono wybrane zagad- zagadnienia nienia istotne z punktu widzenia poprawnej pracy systemów chłodniczych. Artykuł stanowi część pierwszą szerszego opra- op[...]

Sprężarki semihermetyczne marki Copeland

Czytaj za darmo! »

Artykuł stanowi cześć drugą szerszego opracowania poświęconego sprężarkom semihermetycznym D DWM WM Copeland. Omówiono w nim stosowanie odciążenia rozruchu oraz przedstawiono metody regu- regulacji lacji wydajności wraz z towarzyszącymi im zagadnieniami i warun- warunkami kami poprawnego funkcjonowania.Przy rozruchu bezpośrednim silnik sprężarki załączany jest bezpośrednio z sieci. Powstając[...]

Sprężarki semihermetyczne marki Copeland (cz. 3)

Czytaj za darmo! »

Artykuł stanowi cześć trzecią - ostatnią - opracowania poświęcone poświęcone- go sprężarkom semihermetycznym D DWM WM Copeland. Omówiono w nim zagadnienia sezonowej efektywności energetycznej, wpływ parametrów pracy sprężarek chłodniczych na zużycie energii elek elek- trycznej oraz przedstawiono korzyści z zastosowania sprężarek D DWM WM Copeland w odniesieniu do rozwiązań konkurencyjnych. O[...]

 Strona 1